ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІТСТЬ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В СУМАХ, ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ!

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

Правила прийому до докторантури

 

Вступники до докторантури подають на ім’я керівника вищого навчального закладу, наукової установи такі документи:

 

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів;

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, — копію нострифікованого диплома);

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

 

7) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

8) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном — копія диплома).

 

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.