ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІТСТЬ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В СУМАХ, ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ!

ГАРУСТ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Доктор юридичних наук, доцент, завідуючий кафедрою адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Шановні абітурієнти!

 Сьогодні перед вами постало важливе завдання. Вибір професії досить складне рішення, до якого слід віднестися дуже серйозно. Саме від цього вибору залежить Ваша подальша доля.

Професія юриста вважається однією з найдавніших та найшановніших. На сьогоднішній день ця професія є дуже перспективною. Крім того, саме юристи є обізнаними у всіх правових питаннях, а тому знаходяться на крок попереду інших.

Проте, для того, щоб стати дійсно досвідченим і кваліфікованим професіоналом, одного бажання замало. Звичайно, необхідно здобути вищу юридичну освіту і отримати відповідний диплом.

Раніше більшість абітурієнтів прагнули вступити до профільних юридичних ВНЗ,  щоб після їх закінчення престижно працевлаштуватись.

Але на сьогодні, з урахуванням прийняття нових законів «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про національну поліцію» випускники ВНЗ поставлені в однакові умови. Для того щоб стати суддею необхідно попередньо пропрацювати певний час в галузі права, пройти  конкурсний відбір і скласти кваліфікаційний іспит. Аналогічна процедура передбачена для влаштування на роботу в органи прокуратури, адвокатуру, нотаріат.  Конкурсний відбір передбачений і при прийомі в органи поліції.

      Важливим сьогодні стає не те, який ВНЗ закінчити, найважливіше – отримати якісну освіту, адже знання – це той здобуток,  який забезпечить вам перспективне майбутнє.

      Навчально-науковий інститут  права Сумського державного університету гарантує набуття вами знань високої якості у галузі права та  можливість престижного працевлаштування за фахом.

 

 

      Випускова кафедра адміністративного, господарського права та

      фінансово-економічної безпеки.

                                                                                                                                                                                                                                    

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки (АГПФЕБ) є випусковою кафедрою по підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів навчально-наукового інституту  права СумДУ.

Основним завданням кафедри є задоволення зростаючого попиту на підготовку фахівців у сфері юриспруденції, що володіють теоретичними знаннями й практичними навичками їх застосування.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Для реалізації поставленого завдання:

  • відкрито та організаційно і методично забезпечено функціонування спеціальностей «Правознавство», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Інтелектуальна власність»;
  • професорсько-викладацький склад кафедри включає докторів та кандидатів юридичних наук, випускників провідних університетів України та кращих випускників СумДУ;
  • встановлені та налаштовані контакти з роботодавцями для працевлаштування випускників кафедри;
  • запроваджено програму проходження виробничої практики за направленнями в управлінні юстиції, пенітенціарній службі, органах державної влади, виконавчій службі, судовій адміністрації, правоохоронних органах, підприємствах та установах;
  • створено умови для продовження навчання випускників кафедри та інших осіб у постійно діючій аспірантурі за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
  • студенти мають можливість отримати звання офіцера запасу на військовій кафедрі СумДУ.