ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІТСТЬ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В СУМАХ, ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ!

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. 3380 Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів України” [Текст] : для студ. спец. 6.030402 “Правознавство” (відповідно до вимог ECTS) усіх форм навчання / М. М. Бурбика. — Суми : СумДУ, 2013. — 69 с.
 2. 3058 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Цивільний процес” [Текст] : для студ. спец. 6.030402 “Правознавство” усіх форм навчання / А. В. Солонар. — Суми : СумДУ, 2011. — 17 с.
 3. 3062 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківське право” [Текст] : для студ. спец. 5. 060101, 6.030402 “Правознавство” усіх форм навчання / А. В. Солонар. — Суми : СумДУ, 2011. — 39 с.
 4. 3063 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Банківське право” [Текст] : для студентів спеціальності “Правознавство” / А. В. Солонар. — Суми : СумДУ, 2011. — 19 с.
 5. 3199 Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських занять) з дисципліни “Банківське право” [Текст] : для студ. спец. 5.060101, 6.030402 “Правознавство” усіх форм навчання / А. В. Солонар. — Суми : СумДУ, 2011. — 28 с.
 6. 3721 Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять із дисципліни “Цивільний процес” [Текст] : для студ. спец. 6.030401 “Правознавство” усіх форм навчання / А. В. Солонар. — Суми : СумДУ, 2014.  
 7. 3762 Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни “Складання процесуальних документів” [Текст] : для студ. спец. 7.060101 “Правознавство” усіх форм навчання / А. В. Солонар. — Суми : СумДУ, 2014.
 8. 3725 Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять із дисципліни “Право соціального забезпечення” [Текст] : для студ. спец. 6.030401 “Правознавство” усіх форм навчання / О. І. Кисельова. — Суми : СумДУ, 2014.
 9. 3473 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Кримінальне право” (Загальна частина) [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.030402 ” Правознавство” усіх форм навчання / А. М. Клочко. — Суми : СумДУ, 2013. — 77 с.
 10. 3474 Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу “Кримінальне право” (Загальна частина) [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.030402 ” Правознавство” усіх форм навчання / А. М. Клочко. — Суми : СумДУ, 2013. — 81 с.
 11. 3064 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Кримінальне право” [Текст] : для студ. спец. “Правознавство” денної та заочної форм навчання / А. М. Клочко, О. Ю. Наталіч. — Суми : СумДУ, 2011. — 25 с.
 12. 3801 Методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи з курсу “Інформаційне право” [Текст] : для студ. спец. 7.03040101 та 8.03040101 “Правознавство” усіх форм навчання / А. В. Ілляшенко, М. В. Колеснікова. — Суми : СумДУ, 2014. — 97 с.
 13. 3597 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни “Адміністративний процес” [Текст] : для студ. спец. 6.030401 “Правознавство” усіх форм навчання / М. В. Колеснікова. — Суми : СумДУ, 2014. — 12 с.
 14. 2541 Методичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Судові та правоохоронні органи України” [Текст] : для студ. спец. 5.060101 та 6.030402 “Правознавство” усіх форм навчання / М. І. Логвиненко. — Суми : СумДУ, 2009. — 49 с. 
 15. 3521 Методичні вказівки та завдання до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт з дисципліни “Адвокатура України” [Текст] : для стд. спец. 6.030402 “Правознавство” кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання / М. І. Логвиненко. — Суми : СумДУ, 2013. — 30 с. 
 16. Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни “Нотаріат України” [Текст] : для студ. спец. 6.030402 “Правознавство” кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання / М. І. Логвиненко. — Суми : СумДУ, 2013. — 31 с.
 17. 3808 Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять з дисципліни “Податкове право” [Текст] : для студ. спец. 6.030402 “Правознавство” ОКР “бакалавр” усіх форм навчання / О. М. Рєзнік. — Суми : СумДУ, 2014. — 66 с.
 18. 3789 Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни “Господарське право” [Текст] : для студ. спец. 6.030401 “Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання / В. С. Шапіро. — Суми : СумДУ, 2015. — 84 с.

Електронний доступ до методичних вказівок – сайт бібліотеки Сумського державного університету: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchForm

Свежие новости Карталы Челябинской области на сегодня