ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІТСТЬ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В СУМАХ, ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ!

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Кафедра інституту підтримує ділові зв’язки із колегами близького та далекого зарубіжжя. Професорсько-викладацький склад, поряд із студентами, приймає активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, у закордонних виданнях публікуються тези доповідей та наукові статті.

В 2011 році під час візиту було встановлено ділові контакти із університетом м. Мішкольц (Угорщина), Міжнародним інститутом підприємництва та права (Чехія) та іншими закордонними ВНЗ.

На кафедрі проводиться англомовне навчання, в тому числі для студентів інших факультетів. Створено групу студентів, яка складається виключно з іноземного контингенту (студенти з Узбекістану, Туркменістану, Конго). Навчання для групи проводиться російською мовою.

З метою вдосконалення знань англійської мови викладачі кафедри проходять стажування за кордоном. Так, у липні 2012р., к.ю.н. Клочко А.М. проходила стажування у м. Істборн за програмою Study and Vacation (Велика Британія), отримала диплом Windsor Education Services. Влітку 2012-2013 рр. студенти юридичного факультету вдосконалили знання англійської мови в Сполучених Штатах Америки, приймаючи участь у літній програмі Work and Travel.

Для налагодження міжнародних зв’язків протягом 2011-2013 рр. викладачі кафедри к.ю.н. Клочко А.М., та Баранова А.В., разом із студентами приймали участь у Всеукраїнському Форумі освітніх можливостей «Step4Education», де обговорювали питання співпраці із Університетом Марії Складовської-Кюрі (м. Люблін, Польша). У грудні 2011року викладачі кафедри Клочко А. М. та доц. Хворост О.О. під час участі у Третьому міжнародному Форумі з інтелектуальної власності «Expopriority’2011» обговорювали питання співпраці факультету із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, Geneva, Switzerland).

Щодо участі викладачів, то налагоджено контакт з професором Поль-Анрі Steinauer (Av. де Борегар 111700 Fribourg ), деканом юридичного факультету університету Фрібурга (Швейцарія), який запрошує на стажування аспірантів, докторантів за програмою Еразмус Мундус. Залишається відкритим питання і для викладачів щодо отримання сертифіката, який підтверджує достатній рівень володіння англійською мовою.

В рамках співпраці з угорськими вищими навчальними закладами продовжуємо започатковану роботу, спрямовану на укладення договорів щодо двосторонніх відносин, взаємоучасті у наукових та науково-практичних конференціях.

На 2014-2015 рр. планується укладення договору про співпрацю з Гомельським державним університетом імені Франциска Скорини, Гданським університетом (Республіка Польща), Туринським університетом (Італія). На даний момент ведеться активна переписка щодо умов договору.

Проводиться активне листування щодо можливої співпраці з доцентом Вільямом де Сото (Техаський університет, США).

Викладачі та студенти приймають участь у міжнародних конференціях з опублікуванням тез та отриманням відповідних свідоцтв.

Викладачами кафедри було опубліковано близько 10 статей у наукових фахових виданнях іноземних держав (Бурбика М.М, Логвиненко М.І., Гончарова А.В., Клочко А.М., Рєзнік О.М., Солонар А.В. та ін. викладачі кафедри) та публікації у відповідних виданнях Scopus.

У квітні 2014 р. була проведена міжнародна інтернет-конференції на базі юридичного факультету «Личность, общество, государство: проблемы прошлого и настоящего».

У червні 2014 р. була проведена Міжнародна конференція з трудового права на базі юридичного факультету.

Викладачі кафедри є лекторами в провідних закордонних ВНЗ.

У 2013-2014 рр. затверджені спеціальності курсів програм академічної мобільності «Цивільне право», «Кримінальне право».

На вересень 2014р. встановлено контакт щодо академічної мобільності:

  • Варшавський університет (Польща);
  • Університет Гельсінкі (Фінляндія);
  • Туринський університет (Італія);
  • Університет Осло (Норвегія);
  • Панєвопейський університет (Братислава);
  • Університет м. Лідс (Великобританія).

В 2014-2015 рр. готується пакет документів для трьох студентів юридичного факультету за проектом Erasmus Mundus.

У листопаді 2014 р. проведена он-лайн лекція доцента кафедри цивільного права Академії управління при Призедентові Республіки Білорусь Марини Андріяшко.

Реставрація ванни у Києві Mobi Group: http://dimhelp.com/restavratsyya-vann-kyev/ Киев