ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІТСТЬ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В СУМАХ, ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ!

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Філософія розвитку кафедри спрямована на застосування сучасних методів викладання юридичних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права. Головним критерієм цього виступає компетентність, відповідальна громадська позиція, високий рівень ділової етики і всебічний розвиток студентів.

Згідно з вказаним критеріями професорсько-викладацький склад:

  1.  забезпечує розробку навчально-методичного забезпечення закріплених дисциплін;
  2.  впроваджує у навчальний процес інтерактивні методи навчання (ділові ігри, модельні судові засідання, дебати тощо);
  3. забезпечує розробку і постійне оновлення дидактичних матеріалів, курсів лекцій, практичних посібників, навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін;
  4.  досліджує шляхи та засоби підвищення якості всіх видів занять.