ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІТСТЬ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В СУМАХ, ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ!

РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛІН

Оцінювання студентів на кафедрі відбувається відповідно до Регламентів навчальних дисциплін.

Регламенти навчальних дисциплін розробляються відповідно до «Загальних вимог щодо укладання робочої програми з навчальної дисципліни». У розділ 2 якого визначено загальні вимоги щодо укладання регламенту модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання з навчальної дисципліни.

Регламент доводиться до відома студентів на початку навчального семестру і протягом його не змінюється!

 

На кафедрі викладаються такі дисципліни: