ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІТСТЬ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В СУМАХ, ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ!

РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛІН

Оцінювання студентів на кафедрі відбувається відповідно до Регламентів навчальних дисциплін.

Регламенти навчальних дисциплін розробляються відповідно до «Загальних вимог щодо укладання робочої програми з навчальної дисципліни». У розділ 2 якого визначено загальні вимоги щодо укладання регламенту модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання з навчальної дисципліни.

Регламент доводиться до відома студентів на початку навчального семестру і протягом його не змінюється!

 

Про затвердження загальних вимог щодо укладання робочих програм та регламентів модульно-рейтингового контролю з навчальних дисциплін Наказ ректора, №427-І від 21.07.08 р.
– Про зміни до Загальних вимог Наказ ректора, №735-І від 23.09.13 р.
– Зміни до Загальний вимог Наказ ректора, №971-І від 03.12.13 р.

 

На кафедрі викладаються такі дисципліни: