ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІТСТЬ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В СУМАХ, ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ!

Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації Кисельову Олену Іванівну!

Професорсько-викладацький колектив кафедри адміністративного,
господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права СумДУ
щиро вітає КИСЕЛЬОВУ Олену Іванівну з успішним захистом докторської
дисертації!

26 жовтня 2017 р. у Киівському національному університеті імені Тараса
Шевченка на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.46 відбувся
захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
старшого викладача кафедри адміністративного, господарського права та
фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету КИСЕЛЬОВОЇ Олени Іванівни зі
спеціальності 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» на
тему: «СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО, ДЕРЖАВНОГО ТА
ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН».
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, академік
НАПрН України ІНШИН Микола Іванович, завідувач кафедри трудового
права та права соціального забезпечення Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, старший науковий
співробітник ПОДОРОЖНІЙ Євген Юрійович, професор кафедри трудового
та господарського права Харківського національного університету
внутрішніх справ; доктор юридичних наук, професор БІРЮКОВА Алевтина
Геннадіївна, доцент кафедри цивільного права № 2 Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого; доктор юридичних наук,
доцент МІЩУК Михайло Олександрович, професор кафедри цивільного та
господарського права Донецького юридичного інституту МВС України.
Бажаємо гармонії у всьому, міцного здоров’я, щастя, добра, творчого
натхнення в реалізації наукових задумів, подальших успіхів у науковій
діяльності!