КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Міністерство освіти і науки оприлюднило  характеристики предметних тестів єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ). Предметні тести ЄФВВ міститимуть 140 завдань із вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких буде відведено 180 хвилин.

Виокремлення певних тематичних блоків буде притаманне лише тесту з «Права та міжнародного права». У ньому буде присутній розподіл тестових запитань по галузях права:

  • Конституційне право України – 17 запитань;
  • Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні – 17 запитань;
  • Цивільне право України – 18 запитань;
  • Цивільне процесуальне право України – 17 запитань;
  • Кримінальне право України – 18 запитань;
  • Кримінальне процесуальне право України – 17 запитань;
  • Міжнародне публічне право – 18 запитань;
  • Міжнародний захист прав людини – 18 запитань.

Запитання в тестовому зошиті розміщуються відповідно до навчальних дисциплін після заголовку з назвою навчальної дисципліни перед кожною групою запитань, присвячених відповідній навчальній дисципліні.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати надавши правильні відповіді на всі запитання – 140 тестових бали.

 104