1. Посада: доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки, гарант освітньої програми другого (магістерського) освітнього рівня “Медичне право” 
 2. Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
 3. Вчене звання: рішення атестаційної колегії від 11.10.2017 року – доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 4. Науковий ступінь: диплом доктора юридичних наук ДД№003916 від 22.12.2014 року
 5. Тема дисертації: «Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав громадян в податковій сфері».
 6. Ел. пошта, кабінет: j.garust@yur.sumdu.edu.ua  К3 ауд 221.
 7. Коротка автобіографія:

  1993-2015 рр. – керівні посади органів МВС, органи податкової міліції ДПА України, Міністерства доходів і зборів України

  2015- до сьогодні – завідувач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету.

  Кваліфікації:

  2008 р. отримав науковий ступінь кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 “Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право”. Тема дисертаційного дослідження: Правове забезпечення контрольної діяльності податкових органів України.

  2014 р. – отримав науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 “Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право”. Тема дисертаційного дослідження: Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав громадян у податковій сфері.

  2015 р. – отримав вчене звання доцента.

  Після захисту докторської дисертації опубліковано понад 76 наукових праць, у т. ч. 12 публікації у наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

  Пройшов науково-педагогічне навчання на тему: «Юридична освіта в сучасному університеті: проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус) (м. Сладковічево, Словацька Республіка).

  Виконує обов’язки керівника Центру “Антикор” та призначений науковим керівником Науково-дослідної лабораторії досліджння проблем публічного та приватного права Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету.

 8. Освіта: в 2000 році закінчив Харківський університет внутрішніх справ отримав повну юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.
 9. Перелік дисциплін, що викладаються: «Органи публічної влади та інститути громадянського суспільства».
 10. Наукові інтереси: економічна безпека країни, фінансова система України, діяльність судових, правоохоронних та контролюючих органів у сфері забезпечення економічної безпеки України, протидія корупції в державних органах.
 11. Методичні праці (за останні 5 років – обов’язково, за більш тривалий термін – за бажанням) з гіперпосиланями на репозитарій СумДУ
 12. Посилання на авторські профілі:
  Scopus 
  ORCID
  Google Scholar   
  Web of Science ResearcherID B-7745-2016
  Publons  
 13. Наукові публікації: 

  Наукові статті, опубліковані у фахових періодичних виданнях, індексованих у Scopus та Web of Science

   

  1. Manzhula, A.Harust, Y.Myrhorod-Karpova, V.Sobol, Y. Search for ways to optimize the activities of state bodies managing the funds of international technical assistance. Asia Life Sciences. 2019, (2), с. 189-212.
  2. Harust, Y., Melnyk, V., Kiiashko, Y., Halunko, V. Economic crimes: Innovative mechanisms of counteraction by law enforcement agencies. Asia Life Sciences. 2019, (2), с. 113-119.
  3. Shartava, S., Smolyarova, M., Harust, Y., Kryvosheiev, K. Theoretical and legal analysis of the category “financial security of the state” Asia Life Sciences. 2019, (2), с. 77-86.
  4. Harust, Y., Zagorska, D., Vashchenko, S., Moskalenko, S. Problems of construction of the financial system of the state: Organizational and legal aspects Asia Life Sciences. 2019, (2), с. 96-103.
  5. Panchenko V., Harust Yu., Us Ya., Korobets O., Pavlyk V. Energy-Efficient Innovations: Marketing, Management and Law Supporting. Marketing and Management of Innovations. 2020. № 1. С. 256-264.
  6. Гаруст Ю., Мельник В., Палієнко М., Прасол Л. Economic Security of the Country: Marketing, Institutional and Political Determinants. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 4. С. 373-382.
  7. Vasylieva T., Harust Yu., Vinnichenko N., Vysochyna A. Optimization of the financial decentralization level as an instrument for the country’s innovative economic development regulation. Marketing and Management of Innovations. 2018. № 4. С. 382-391.

  Наукові статті, опубліковані у фахових періодичних виданнях України (2018-2020 рр.):

  1. Миргород-Карпова В. В., Гаруст Ю. В., Хурсенко К. І. Історія становлення та розвитку Міністерства фінансів в Україні. Правові горизонти. 2018. № 11. С. 26–30.
  2. Гаруст Ю.В., Марченко А.М. Зарубіжний досвід діяльності правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку держави на еприкладі Литви. Правові горизонти. 2018. №12. С.16-23.
  3. Гаруст Ю.В., Виходцева О.М. Правові основи забезпечення економічної безпеки України. Правові горизонти. 2018. №13. С. 26-30.
  4. Гаруст Ю.В., Каріх І.В., Виходцева О.М. Правові основи забезпечення економічної безпеки України. Правові горизонти (Index Copernicus). 2019. № 13(26). С. 48-55.
  5. Гаруст Ю.В., Горошко Д.О. Правовий механізм удосконалення державного контролю за суб’єктами управління фінансовою системою України. Правові горизонти (Index Copernicus). 2019. № 14(27). С. 55-60.
  6. Гаруст Ю.В., Миргород-Карпова В.В., Хурсенко К. І. Напрямки удосконалення діяльності Міністерства фінансів України. Правові горизонти (Index Copernicus). 2019. №16 (29). С. 42-46.
  7. Гаруст Ю.В., Миргород-Карпова В.В. Адміністративно-правові засади діяльності контролюючих органів щодо використання коштів міжнародної технічної допомоги. Правові горизонти (Index Copernicus). 2019. №17. С. 93-119.
  8. Гаруст Ю.В., Василенко М.П. Реформування органів прокуратури як шлях до очищення правової системи. Правові горизонти. 2020. № 20. С. 114-118.
  9. Гаруст Ю.В., Потапенко Н.І. Проблемні питання адміністративно-правового регулювання протидії тінізації економіки в Україні. Правові горизонти. 2020 №. 21. С. 58-63.

  Монографії, видані за межами України

   

  1. Гаруст Ю. В., Мельник В.І. Law enforcement agencies on protection of economic security of Ukraine: administrative and legal aspect. Accent Graphcs Communications &Publishing. Ottawa, Ottario, Canada. 2019. 421 p.

  Монографії, видані на території України

  1. Гаруст Ю.В., Мельник В.І. Правоохоронні органи на захисті економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект: монографія. Суми, СумДУ. 2019.
  2. Гаруст Ю.В., Мельник В.І. «Law Enforcement Authorities as Subjects of Economic Security of Ukraine»: монографія. Суми, СумДУ. 2019.
  3. Гаруст Ю.В., Миргород-Карпова В.В. «Міжнародні фінанси та міжнародна фінансова допомога в Україні: адміністративно-правовий аспект»: монографія. Суми, СумДУ. 2020.

   

  Розділи монографій, опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами ЄС:

  1. Harust Yu. Organizational and legal structure of the financial system of Ukraine by the spheres of financial relations: монографія «Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості». Izdevniecība “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія).
  2. Гаруст Ю.В., Миргород-Карпова В.В. Шляхи вдосконалення та оптимізації адміністративно-правового регулювання системи здійснення контролю за міжнародними фінансами в Україні: розділ монографії. Publishing houseBaltija Publishing(м. Рига, Латвія). 2019.

  Наукові рецензії на монографії, видані в Україні, опублікованих у фахових наукових періодичних виданнях:

  • Дрозд О.Ю. Рецензія на монографію Гаруста Юрія Віталійовича та Миргород-Карпової Валерії Валеріївни «Міжнародні фінанси та міжнародна фінансова допомога: адміністративно-правовий аспект». Правові горизонти. 2020. № 21. С. 155-156.
  • Клемпарський М.М. Рецензія на монографію Гаруста Юрія Віталійовича та Миргород-Карпової Валерії Валеріївни «Міжнародні фінанси та міжнародна фінансова допомога: адміністративно-правовий аспект». Правові горизонти. 2020. № 21. С. 157-158.
  • Соболь Є.Ю. Рецензія на монографію Гаруста Юрія Віталійовича та Миргород-Карпової Валерії Валеріївни «Міжнародні фінанси та міжнародна фінансова допомога: адміністративно-правовий аспект». Правові горизонти. 2020. № 21. С. 159-160.
  • Куліш А.М. Рецензія на монографію Гаруста Юрія Віталійовича та Мельника Вадима Івановича «Правоохоронні органи на захисті економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект». Правові горизонти. 2020. № 20. С. 181-182.
  • Музичук О.М. Рецензія на монографію Гаруста Юрія Віталійовича та Мельника Вадима Івановича «Правоохоронні органи на захисті економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект». Правові горизонти. 2020. № 20. С. 183-184.
  • Соболь Є.Ю. Рецензія на монографію Гаруста Юрія Віталійовича та Мельника Вадима Івановича «Правоохоронні органи на захисті економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект». Правові горизонти. 2020. № 20. С. 185-186.
 14. Перелік НДР, в яких викладач приймав участь: Відповідальний виконавець теми  з теми «Концепція нової інноваційної моделі державного управління фінансовою системою України» (конкурс держбюджетної тематики МОН України, номер державної реєстрації 0118U003582, термін виконання 2018-2020 рр.).
 15. Перелік журналів, в яких викладач виконує функції члена редколегії: Головний редактор науково-практичного журналу «Правові горизонти», член редакційної ради наукового журналу «Науковий вісник публічного та приватного права»
 16. Авторські свідоцтва:

 1,890