КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

 • Українська
 • English

Статті у фахових виданнях України Категорії Б

 1. Миргород-Карпова В.В., Куліш А.М., Корощенко К.Р. Зміст категорії “правоохоронний орган” в умовах реформування вітчизняної системи. ScienceRise: Juridical Science. 2022. 2. C. 147-153.
 2. Миргород-Карпова В.В., Корощенко К.Р. Теоретичне дослідження системи органів заб езпечення національної безпеки України як передумова модернізації галузі. Адміністративне право і процес. 2022. 2. C. 337-340.
 3. Шлапко Т. В., Вінніченко В. В., Сагайдак В. О. Аналіз проблемних правових факторів працевлаштування та забезпечення реалізації трудових прав осіб з інвалідністю в сучасному українському суспільстві.. Європейські перспективи. 2022. № 4. C. С. 158–168.. DOI: 10.32782/EP.2022.4.23.
 4. Шлапко Т. В., Кисельова О. І., Хлус М. Г. Гарантії реалізації трудових та соціально-забезпечувальних прав працівників органів прокуратури як складова частина їх правового статусу.. Аналітично-порівняльне правознавство.. 2022. № 6.. C. С. 85–91..
 5. Шлапко Т. В., Кисельова О. І., Зінченко Г. С. Міжнародний досвід правового регулювання праці неповнолітніх осіб та можливість його імплементації в трудове законодавство України. Аналітично-порівняльне правознавство.. 2022. № 6.. C. С. 79–85..
 6. Руденко Л.Д., Горобець Н.С., Корощенко К.Р. Особливості застосування штрафних санкцій в господарсько-договірних відносинах. Київський часопис права. 2022. 3(22). C. 53-62.
 7. Ільченко О.В.. Корощенко К.Р. Правоохоронні органи як суб’єкти забезпечення кібербезпеки в інформаційному просторі. Аналітично- порівняльне правознавство. 2022. № 1. C. С 163-167. DOI: DOI https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.01.30.
 8. Lyudmyla Rudenko, Bogdan Derevyanko LIQUIDATION OF MULTI-APARTMENT BUILDING CO-OWNER ASSOCIATION UNDER THE COURT DECISION. PHILOSOPHY, ECONOMICS AND LAW REVIEW. 2021. Volume 1, no. 2. C. 108-116.
 9. Колеснікова М.В., Сагайдак В.О Особливості, соціальне призначення та види проваджень за зверненням громадян. Юридичний бюлетень. 2022. №24. C. С. 115-121.
 10. Колеснікова М.В., Кучмістенко О.В. Зарубіжні моделі адміністративної юстиції на прикладі Австралії, Італії іШвейцарії. “Юридичний науковий електронний журнал». 2022. №3. C. С.164-167.
 11. Колеснікова М.В., Зінченко Г.С. Державна політика у сфері булінгу з боку викладача у зарубіжних країнах. «Юридичний науковий електронний журнал». 2022. №1. C. С.188-192.
 12. Горобець Н.С., Мотузна А.В. Особливості банкруства акціонерних товариств. Держава та регіони. 2021. 2. C. 56-62.
 13. Горобець Н.С., Пилипенко Є.С. Теоретико-правові засади захисту суб’єктів господарювання від рейдерських посягань в Україні. Правові горизонти. 2020. 25 (38). C. 46-50.
 14. Горобець Н.С., Полянська Є.А. Митна злочинність: поняття та проблеми правового визначення в Україні. Juris Europensis Scientia. 2020. 3. C. 79-83. DOI: 10.32837/chern.v0i3.103.
 15. Миргород-Карпова В.В., Павленко Б.О. Правове регулювання інституту сімейної медицини. Правові горизонти. 2020. 25. C. 75-81.
 16. Кисельова О.І., Корощенко К.Р. Професійні спілки в Україні: проблемні питання та позитивний міжнародний досвід. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2021. 30. C. 145-150. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5916665.
 17. Логвиненко М.І. Диковець А.В. Правові проблеми захисту авторських прав від піратства в мережі Інтернет. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. C. 5-11.
 18. Логвиненко М.І. Висоцький А.І. Виконання рішень адміністративних судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація. Приватне та публічне право. 2021. C. 56-61.
 19. Kobzieva T.A., Shein D.S. Порівняльний аспект організаційно-правових засад захисту тварин в Україні та державах ЄС.. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 3. C. -.
 20. Шлапко Т. В., Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В., Висоцький А. І., Шеін Д. С. Правове забезпечення трансформації сфери охорони здоров’я у світлі медичної реформи з огляду на євроінтеграційні процеси.. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 3. C. 141–147.
 21. 45. Шлапко Т. В., Філоненко С. С., Ковалевський М. М., Гриб А. А. Міжнародний досвід правового регулювання інклюзивної освіти. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 3. C. 79–85.
 22. Колеснікова М.В., Пасьовин І.А. Класифікація та джерела доказів в адміністративному судочинстві.. Журнал східноєвропейського права. 2021. №95. C. 138.
 23. Kobzieva T., Kulish I., Медіаційна процедура в українських реаліях.. Правові горизонти. 2021. 25. C. 34-38.
 24. Рєзнік О.М., Кучмістенко О.В. Організаційно-правові аспекти інституційної взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів. Журнал східноєвропейського права. 2021. 90. C. 11-19.
 25. Шлапко Т. В., Глущенко Н. В., Рєпін Д. А. Сучасний стан правового регулювання реабілітації та ресоціалізації осіб із залежністю від психоактивних речовин. Юридичний науковий електронний журнал.. 2021. № 12. C. 194–197.
 26. Гаруст Ю. В., Шлапко Т. В., Романенко О. В. Правові та практичні аспекти створення та функціонування Вищого антикорупційного суду в Україні.. Правові горизонти. 2021. Том 14. № 2.. C. С. 16–22.. DOI: https://doi.org/10.21272/legalhorizons.2021.i14.p16.
 27. Глущенко Н.В., Сагайдак В.О. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб. Правові горизонти.. 2021. №14 (2), (2021). C. 44 – 49..
 28. Глущенко Н.В., Зінченко Г.С. Особливості адміністративної відповідальності за переміщення предметів через митний кордон поза митним контролем. Юридичний науковий електронний журнал.. 2021. № 6/2021. C. 112 – 114.
 29. Михайловська Є. В., Горбачова М. І, Міхновський Г. Ю. Особливості нормативно-правового регулювання пенсійного забезпечення у зв’язку із втратою годувальника в Україні.. Правові горизонти / Legal horizons. 2021. № 25, т. 38.. C. С. 71–76.
 30. Руденко Л.Д., Амелічева Л.П. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ НАУКИ У СВІТЛІ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ ТА ПРАВОВОГО АУТОПОЕЗИСУ. Правова позиція. 2021. 4 (33). C. 5-10. DOI: DOI https://doi.org/10.32836/2521-6473.2021-4.1.
 31. Elena Kiselyova, Kateryna Koroshchenko, Gary Robson Зміст трудової функції: характеристика та проблемні питання. Legal Horizons. 2021. 14. C. 63-70. DOI: https://doi.org/10.21272/legalhorizons.2021.i14.p63.
 32. Колеснікова М.В., Щевцов Я.А., Пак Наталія Степанівна Особливості та проблеми адміністративно-правового режиму пандемії COVID-19 в Україні –перспектива розвитку питання.. Правові горизонти. 2021. 26 (39). C. 78-85. DOI: DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2021.i26.p78.
 33. Колеснікова М.В., Корощенко К.Р. Захист прав інтелектуальної власності в Україні та країнах Європейського союзу: порівняльно-правовий аспект. Правові новели. 2021. 13. C. 61-67. DOI: DOI https://doi.org/10.32847/ln.2021.13.09.
 34. Kiselyova E., Kordunian I.. Protection of enployees` labor rights during the quarantine. Правові горизонти. 2020. 25(38). C. 65-71. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i25.p65.
 35. Кисельова О.І., Шевцов Я.А.. Зловживання правами у трудових правовідносинах. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2021. 1(13). C. 94-101. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2021-1(13)-94-101.
 36. Кисельова О.І., Солдатенко М.Д.. Практика відшкодування моральної шкоди в трудовому праві України та зарубіжних країн. Правові горизонти. 2021. 26(39). C. 59-65. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2021.i26.p.
 37. Кисельова О.І., Надточий К.О.. Система охорони здоров’я: загальний огляд. Правові горизонти. 2020. 25(38). C. 25-33. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i25.p.
 38. Куліш А.М., Кондєєв Є.С. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА». Правові горизонти. 2020. 24 (37). C. 77-84.
 39. Горобець Н.С., Харченко А.Л. Правове регулювання обмеження монополізму в Україні : сучасний стан та перспективи. Порівняльно-аналітичне право. 2020. 4. C. 309-316.
 40. Дашутін І. В., Гуленко А. О. Деякі аспекти адміністративної відповідальності за порушення у сфері земельних відносин. Альманах науки. 2020. C. 63-67.
 41. Кібець В. О., Горий В. В. Адміністративно-правовий механізм здійснення державного фінансового контролю в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2020. C. 102-106.
 42. Миргород-Карпова В. В., Корощенко К. Р. Функціонування пенсійної системи України, Великобританії та США. Правові горизонти. 2020. 21 (34). C. 141-148. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i21.p141.
 43. Миргород-Карпова В. В., Шевцов Я. А. Електронне урядування в Україні: поточні досягнення, проблеми рефоромування та діяльності Міністерства цифрової трансформації України. Правові горизонти. 2020. 22 (35). C. 35-43.
 44. Миргород-Карпова В. В., Лісов Д. А. Порівняльно-правова характеристика Рахункової палати в Україні, США, Польщі. Правові горизонти. 2020. 23 (35). C. 35-45.
 45. Миргород-Карпова В. В., Шевель Дж. І. Нормативно-правове регулювання Державної митної служби в Україні. Правові горизонти. 2020. 24 (36). C. 57-62..
 46. Гаруст Ю. В., Терещенко Т. В. Нормативно-правове регулювання військової сфери в Україн. Правові горизонти. 2020. 24 (37). C. 64-71.
 47. Гаруст Ю. В., Василенко М. П. Реформування органів прокуратури як шлях до очищення правової системи. Правові горизонти. 2020. 20 (33). C. 114-118. DOI: 10.21272/legalhorizons.2029.i20.p114.
 48. Гаруст Ю. В., Потапенко Н. І. Проблемні питання адміністративно-правового регулювання протидії тінізації економіки в Україні. Правові горизонти. 2020. 21 (34). C. 58-64. DOI: 10.21272/legalhorizons.2020.i21.p58.
 49. Старинський М.В., Хуторянець Ж.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ ЯК ОСНОВНОГО ЗАСОБУ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ БРУДНИХ КОШТІВ В ПРОЦЕСІ ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ. Правові горизонти. 2020. 24 (37). C. 84-90.
 50. Кобзєва Т.А., Куліш І.О. Спортивне право на сучасному етапі змін та реформ чинного законодавства України.. Правові горизонти / Legal horizons. Суми, 2020. № 22, т. 35. С. 29–34.. 2020. 22. C. 29-34.
 51. Куліш А.М., Запорожець О.Є. Поняття адміністративно-правового статусу оперативних підрозділів ДФС України. Правові горизонти. 2020. 23 (36). C. 83-89.
 52. Куліш А.М., Товстопят В.В. Поняття, ознаки та види економічних правопорушень. Правові горизонти. 2020. 22 (35). C. 87-93.
 53. Куліш А.М., Сітало Ю.С. Механізм взаємодії та координації антикорупційних інституцій у сфері протидії корупційним правопорушенням проблеми, які впливають на ефективність роботи судових органів в Україні та шляхи їх вирішення. Правові горизонти. 2020. 21 (34). C. 135-141.
 54. Куліш А.М., Турпітько В.В. Розвиток спорту в Україні та за кордоном. Правові горизонти. 2020. 20 (33). C. 42-47.
 55. Кисельова О.І., Надточій К.О. Особливості правового регулювання праці медичних працівників. Правові горизонти. 2020. 24 (37). C. 35-40. DOI: DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i24.p35.
 56. Кисельова О.І., Номировька Ю. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Правові горизонти. 2020. №22 (35). C. 58-64. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i22.p58.
 57. М.І. Логвиненко, А. Цимбал Проблеми реалізації реформи децентралізації в Україні та шляхи їх вирішення. Правові горизонти. 2020. 24. C. 56-64.
 58. Логвиненко М., Диковець А. Правовi проблеми захисту авторських прав від піратства в мережі Інтернет. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. №2/2020. C. 5-11.
 59. Рядінська В.О., Руденко Л.Д. Переваги, пільги, послуги як предмети подарунку (новели антикорупційного законодавства України). Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. Збірник наукових праць.. 2020. № 11. C. С. 34-41. DOI: 10.34079/2226-3047-2020-10-19-34-42.
 60. Руденко Л.Д., Бавикін А.Ю., Соколенко О.П. До питання про господарсько-правового забезпечення використання бінарних опціонів як фінансових інструментів. Правові горизонти. 2020. Вип. 20 (33). C. С. 58-63. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i20.p58.
 61. Павленко Б.О.,Мельник В.І., Кіяшко Ю.М., Сніжко В.В. Правовий статус органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративно-правових відносин. Науково-практичний юридичний журнал «Правові горизонти». 2020. 24 (37). C. 29-34. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i24.p29.
 62. Шлапко Т. В., Берцюх А. О., Номировська Ю. В. Правові основи реабілітації та ресоціалізації осіб, залежних від адиктивних речовин. Юридичний науковий журнал. 2020. № 1. C. С. 108–111.. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-1/26.
 63. Шлапко Т. В., Савенко В. М. Перспективні напрямки державного регулювання паліативної допомоги в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. Том 31 (70). № 1. C. 100–104. DOI: https://doi.org/10.32838/2707-0581/2020.1/19.
 64. Шлапко Т. В., Пономаренко Д. В. Теоретико-правові аспекти формування предмета та об’єкта судово-медичної експертизи в Україні. Правові горизонти. 2020. 24 (37). C. 35-45.
 65. Шлапко Т. В., Горбачова М. І. Напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання державної допомоги при народженні дитини в Україні.. Правові горизонти. 2021. Том 14. № 2.. C. 83–90. DOI: https://doi.org/10.21272/legalhorizons.2021.i14.p83.
 66. Рєзнік О.М., Красилюк М.О. Правовий статус криптовалюти як об’єкта оподаткування в Україні. Правові горизонти. 2020. 23 (36). C. 45-49.
 67. Рєзнік О.М, Полянська Є.А. Відповідальність за порушення карантинних заходів: національний та зарубіжний досвід. Науковий юридичний журнал «Правові новели». 2020. 11. C. 218-224.
 68. Павленко Б.О., Гулаков В.А. ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОСНОВИ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬСТВА. науково-практичний юридичний журнал «Правові горизонти». 2020. №20(33). C. 30-34. DOI: DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i20.p30.
 69. Горобець Н.С., Красилюк М.О. Оцінка корупційних ризиків як форма оцінювання діяльності правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку України. Вісник публічного та приватного права. 2020. 4. C. 87-92.
 70. Андрійченко Н.С., Моісєєв М.С. Повноваження Державного бюро розслідувань України та адміністративно-правові форми їх здійснення. Порівняльно-аналітичне право. 2020. 1. C. 381-374.
 71. Колеснікова М.В., Солдатенко М.Д. УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ. «Юридичний науковий електронний журнал». 2020. № 8 /2020. C. 161-168.
 72. Колеснікова М.В., Ткаченко Т.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ ЕВТАНАЗІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського «Вчені записки». 2020. № 1. C. 164-169.
 73. Куліш А. М., Бондаренко О. С., Білик Г. В. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. 2. C. 327–329. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-2/84.
 74. Бондаренко О. С., Скляр Ю. І. Контрабанда валютних цінностей та товарів комерційного призначення як способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». 2020. Том 31 (70). Ч. 3. № 2.. C. 22–26. DOI: https://doi.org/10.32838/2707-0581/2020.2-3/04.
 75. Пахомов В. В., Дегтяр Р. О. Еволюція правової охорони торгогельних марок, як об’єкта права інтелектуальної вланості у Європейському Союз. Журнал східноєвропейського права. 2020. 81. C. 5-10.

Тези доповіді/участь у конференціях

 1. Миргород-Карпова В.В., Глущенко Н.В., Малишева А.О. Особливості правової природи заходів адміністративної відповідальності. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 301-304.
 2. Миргород-Карпова В.В., Куліш А.М., Никифоров Є.О. Адміністративно-правовий статус військово-цивільних адміністрацій в Україні. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 287-291.
 3. Миргород-Карпова В.В., Шеін Д.С. Сучасний стан проблематики мобінгу в рамках державної служби. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 250-254.
 4. Миргород-Карпова В.В., Калініна М.Р. Юридична особа та питання адміністративної відповідальності. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 234-238.
 5. Миргород-Карпова В.В., Корощенко К.Р. Зміст феномену терміну «національної безпеки» у юридичній літературі. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 304-307.
 6. Ільченко О.В., Корощенко К.Р. Правоохоронні органи, як суб’єкти забезпечення кібербезпеки в інформаційному просторі. Реформування правової системи у контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 262-266.
 7. Шлапко Т. В., Мурач Д. В. Недоліки чинної системи державних гарантій права на працю для ВІЛ-інфікованих осіб в Україні.. VI Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : Сумський державний університет, 2022. C. 228–233.
 8. Шлапко Т. В., Глущенко Н. В., Рєпін Д. А. Міжнародний досвід методів боротьби із залежністю від психоактивних речовин.. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 80–84.
 9. Шлапко Т. В., Соколенко О. П., Ковалевський М. М., Гриб А. А. Європейський досвід становлення інклюзивної освіти.. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 50–54.
 10. Корощенко К. Р. Колективний захист прав споживачів фінансових послуг за законодавством ЄС: становлення та особливості. Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 37–41.
 11. Видюк М. В. Освітня підготовка персоналу Державної прикордонної служби. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. : 2022. C. 238-241.
 12. Колеснікова М. В., Зінченко Г. С. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БУЛІНГ.. РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: тези доповідей. : Сумський державний університет, 2022. C. 271-273.
 13. Колеснікова М.В., Чернишова Я.О. Загальна характеристика провадження в суді першої інстанції.. Міжнародна науково-практична конфереренція «Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього»: тези доповідей. : ГО «Правовий світ», 2022. C. С.77-79.
 14. Логвиненко М.І., Кордунян І. Building a dialogue between the parties to the dispute as a guarantee of the successful completion of mediation. The ХХIII-th International scientific and practical conference «Theoretical And Practical Foundations Of Social Process Management».– San Francisco, USA –2020. (29 – 30 June, 2020). P.68-71.– [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://isg-konf.com: тези доповідей. : San Francisco, USA –2020. (29 – 30 June, 2020)., 2020. C. 68-71.
 15. Логвиненко М.І. Жмурченко Я.В. Конституційне право громадян України на апеляційне оскарження в адміністративному судочинстві. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний вимір.: тези доповідей. : 2021. C. 29-36.
 16. Кордунян І.В. Логвиненко М.І. Кваліфікаційні вимоги до професії медіатора: аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. : 2021. C. 369-374.
 17. Кордунян І.В. Логвиненко М.І. Особливості медіації в рамках діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні європейські та міжнародні виміри: тези доповідей. : 2021. C. 185-193.
 18. Висоцький А.І. Логвиненко М.І. Порівняльна характеристика адміністративного регулювання захисту прав інтелектуальної власності в Україні та Німеччині. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, ївропейські та міжнародні виміри: тези доповідей. : 2021. C. 63-69.
 19. Висоцький А. В. Логвинеко М.І. Правове регулювання виконання судових рішень в адміністративному судочинстві: Україна та Німеччина порівняльний аспект.. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. : 2021. C. 369-341.
 20. Шевцов Я. А. ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФА У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 20–21 травня 2021 року): тези доповідей. : 2021. C. 600-603.
 21. Рєпін Д. А. ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ КАРДИНГУ. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 20–21 травня 2021 року).: тези доповідей. : 2021. C. 554-556.
 22. Лощилов Д. О. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 20–21 травня 2021 року): тези доповідей. : 2021. C. 551-554.
 23. Бабкіна А. С. МЕТОДИ ПРОТИДІЇ КАРДИНГУ. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 20–21 травня 2021 року): тези доповідей. : 2021. C. 548-551.
 24. Головач А. І., Глущенко Н. В. Способи захисту авторського права на інформацію, розміщену в мережі Інтернет.. Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах. Креативні індустрії.: тези доповідей. : 2021. C. 58-62.
 25. Kobzieva T., Shein D.S. Агенство з розшуку та менеджементу активів, специфіка, мета створення та функціонування.. Перший крок у науку: студентська конференція: тези доповідей. : 2021. C. 94-95.
 26. Kobzieva T., Kulish I., Фінансова медіація як спосіб врегулювання конфліктів між фінансовими установами та споживачами фінансових послуг.. Законодавство України про фінансові послуги: питання адаптації до права ЄС матеріали науково-практичного круглого столу: тези доповідей. : 2021. C. 52-55.
 27. Шлапко Т. В., Соколенко О. П. Право на інклюзивну освіту в умовах пандемії COVID-19.. II International Science Conference on Science and practical Technologies (ІІ Міжнародна наукова конференція з науково-практичних технологій),: тези доповідей. : Luxemburg, 2021. C. 189–191..
 28. Глущенко Н.В., Орлов О.Л. Система захисту прав інтелектуальної власності у контексті права на свободу інформації. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри. матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, 24 вересня 2021 р. : тези доповідей. : 2021. C. 286 – 292.
 29. Глущенко Н.В., Орлов О.Л. Система захисту прав інтелектуальної власності у контексті права на свободу інформації. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри. матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, 24 вересня 2021 р. : тези доповідей. : 2021. C. 286 – 292.
 30. Глущенко Н.В., Головач А.І. Захист прав інтелектуальної власності у соціальних мережах. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри. матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, 24 вересня 2021 р; : тези доповідей. : 2021. C. 92 – 98..
 31. Глущенко Н.В., Безвін О.С. Правові основи декларування доходів та витрат державних службовців у розвинених країнах світу. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 20-21 травня 2021 р.). Суми : Сумський державний університет, 2021. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: м: тези доповідей. : 2021. C. 376–378.
 32. Глущенко Н.В., Мурач Д.В. Проблема автентичності суб’єкта та об’єкта медичного патенту. Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities. Vienna, Austria. 02-03.04.2021.: тези доповідей. : 2021. C. 167-169.
 33. Глущенко Н.В., Зінченко Г.С. До питання етапів становлення місцевого самоврядування. Правові засади організації та здійснення публічної влади: матер. IV міжнар. наук.-практ. конф., присвячена пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова. (м. : тези доповідей. : 2021. C. 135-137.
 34. Глущенко Н. В., Анісімова Ю. В. Конституційно-правові засади організації та здійснення публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід. Правові засади організації та здійснення публічної влади. Правові засади організації та здійснення публічної влади матер. IV міжнар. наук.-практ. конф., присвячена пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова. (м. Х: тези доповідей. : 2021. C. 14-16..
 35. Глущенко Н. В., Жук А. О. Кримінальні санкції в Україні. Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.. Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: матер. Наук.-практ ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф.(м. Хмельни: тези доповідей. : 2021. C. 89-91.
 36. Глущенко Н.В., Андрієнко Р.І. Актуальні питання камкордингу в Україні як одного зі способів порушення права інтелектуальної власності за кримінальним законодавством.. Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: матер. Наук.-практ ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф.(м. Хмельни: тези доповідей. : 2021. C. 9-11.
 37. Рєпін Д.А., Рєзнік О.М. Криптовалюта як предмет легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Регіональні особливості злочинності: Сучасні тенденції та стратегії протидії: тези доповідей. : 2021. C. 135-138.
 38. Зименко О., Рєзнік О. Історико-правові аспекти запровадження інституту старости в місцевому самоврядуванні України. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. : 2021. C. 459-463.
 39. Колеснікова М.В., Борщ В.Ф. Види адміністративно-процесуальних правовідносин. Їх об’єкт, суб’єкти та зміст. «Сучасні тенденції розвитку публічного та приватного права»: тези доповідей. : Національний університет біоресурсів і природокористування України., 2021. C. 196-199.
 40. Горий В. В. Адміністративно-правовий механізм здійснення державного фінансового контролю в Україні. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. : 2020. C. .
 41. Мельник В. І., Таранченко А. О. Порівняльно-правова характеристика функціонування національної комісії з цінних паперів фондового ринку України та США. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. : 2020. C. .
 42. Миргород-Карпова В. В., Мурач Д. В. Десгенезія процедурної частини адміністративного законодавства України як актуальна проблема адміністративного права. KORSZERŰ MŰSZEREK ÉS ALGORITMUSA TAPASZTALATI ÉS ELMÉLETI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI: тези доповідей. : 2020. C. .
 43. Миргород-Карпова В. В., Гаруст Ю. В., Корощенко К. Р. Порівняльна характеристика функціонування пенсійної системи України та Великобританії. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: СумДУ, 2020. C. .
 44. Миргород-Карпова В. В., Гаврилович Я. Д. Порівняльно-правова характеристика Державного бюро розслідувань в Україні та зарубіжних країн. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: СумДУ, 2020. C. .
 45. Кобзєва Т.А., Мурач Д.В. Необхідність запровадження військового судочинства в Україні.. Збірник IV Міжнародної науково-практичної конференції Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: СумДУ, 2020. C. .
 46. Кобзєва Т.А., Полулях О.В. Лізингова програма щодо житлового забезпечення поліцейських.. Збірник міжнародної науково-практичної конференції Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: СумДУ, 2020. C. .
 47. Кобзєва Т.А., Наумов А.С. Порівняльна характеристика НАБУ та ДБР.. Збірник IV Міжнародної науково-практичної конференції : Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів.: тези доповідей. Суми: СумДУ, 2020. C. .
 48. Глущенко Н.В., Зуєва О.М. Основні принципи адміністративно-правового захисту інформації. Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України: тези доповідей. Черкаси: Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. C. 55-58.
 49. Диковець А.В. Використання фотографічного твору в мережі Інтернет. Інтелектуальна власність та кібербезпека: погляд з ХХІ століття: тези доповідей. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2020. C. 27-30.
 50. Кисельова О.І., Горбачова М.І. Дії роботодавця, якщо стався нещасний випадок на підприємстві. III Міжнародна науково-практична конференція «Наука та концепції»: тези доповідей. Київ: Європейський центр науки, 2020. C. 73-76.
 51. Кисельова О.І., Номировська Ю.В. Деякі особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Актуальні питання реформування правової системи України. 3-4 липня 2020 р.: тези доповідей. Дніпро: Громадська організація “Правовий світ”, 2020. C. 45-48.
 52. Головач А. І., Стеблянко А. В., Глущенко Н. В. Проблемні питання правового регулювання банківської таємниці. Актуальні проблеми державотворення і захисту прав людини: тези доповідей. Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. C. 21-23.
 53. Логвиненко М.І., Диковець А.В. Захист об’єктів авторського права за допомогою технології BLOCKCHAIN. VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: шляхи удосконалення законодавства та правозастосування.: тези доповідей. Дніпро: м. Дніпро, 2020. C. 22-23.
 54. Кордунян І.В., Логвиненко М.І. Комунікаційні та професійні навички медіатора – запорука ефективного вирішення конфлікту. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції :: тези доповідей. Суми: Суми: Сумський державний університет, 2020. C. С. 169-172.
 55. Кордунян І.В., Логвиненко М.І. Міжнародний досвід вирішення спорів у сфері захисту прав інтелектуальної власності шляхом медіації: перспективи запровадження в Україні.. Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності: тези доповідей. Київ: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 2020. C. 138-143.
 56. Шлапко Т. В., Горбачова М. І. Особливості міжнародного досвіду у сфері державної допомоги сім’ям з дітьми. Актуальні питання розвитку юридичної науки в умовах COVID-19: тези доповідей. Рівне: 2020. C. .
 57. Шлапко Т. В., Пономаренко Д. В. Сутність судово-медичної експертизи як експертної діяльності у сфері охорони здоров’я, теоретичний аспект її застосування у судовій практиці. Актуальні питання розвитку юридичної науки в умовах COVID-19: тези доповідей. Рівне: 2020. C. .
 58. Шлапко Т. В., Цирулик С. С., Бондаренко М. О. Реформування наповнення бюджету Пенсійного фонду України. Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи: тези доповідей. Дніпро: ГО «Правовий світ», 2020. C. С. 44–47.
 59. Рєзнік О.М., Шевцов Я.А. Про доцільність введення адміністративної відповідальності за несплату аліментів та нове стягнення у виді суспільно-корисних робіт. матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року): тези доповідей. Суми: 2020. C. 12-15.
 60. Павленко Б.О., Безвін О. С. Профспілки на захисті прав державних службовців. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів»: тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 142-145.
 61. Дехтяр Н. А., Азімов К. Р. Фінансова безпека держави та шляхи її зміцнення. Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції. Суми, 19–20 листопада 2020 р.: тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 156-158.
 62. Колеснікова М.В., Сіваєва М.В. МЕДИЧНА ПОСЛУГА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів»: тези доповідей. Суми: Навчально-науковийінститут права Сумського державного університету. Суми. Видавництво Сумського державного університету,, 2020. C. 299-302.
 63. Колеснікова М.В., Ткаченко Т.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕВТАНАЗІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів»: тези доповідей. Суми: Навчально-науковийінститут права Сумського державного університету. Суми. Видавництво Сумського державного університету,, 2020. C. 37-39.
 64. Пахомов В. В., Щербак Н. М. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика домашнього насильства. Науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право: тези доповідей. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. C. 120–122.
 65. Пахомов. В. В. Дегтяр Р. О. Зобов’язання України відповідно до Угоди про Асоціацію з ЄС щодо торгівельних марок. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 355–357.
 66. Пахомов В. В. Щербак Н. М. Фізичне насильство як одна із форм вчинення насильства в сім’ї. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 292–295.
 67. Пахомов В. В. Хуторянеь Ж. В. Перспективи запровадження кримінальної відповідальності за співучасть депутатів у неособистому голосуванні. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 281–284.
 68. Rudenko L.D., Koroshenko K.R. ЩОДО ГАРАНТІЙ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ 10 грудня 2021 р.).. 2022. C. 233-235.
 69. Rudenko L.D., Trebuh V.V. ДО ПИТАННЯ ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА СПОЖИВЧИМИ КРЕДИТАМИ. Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ 10 грудня 2021 р.).. 2022. C. 304-306.
 70. Rudenko Liudmyla, Koroshenko Katerina ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМИ ДОГОВОРАМИ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 19–20 травня 2022 року). 2022. C. 212-217.
 71. Rudenko Liudmyla, Trebuh Victoriya ЩОДО СУДОВОЇ ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ У СФЕРІ СПОЖИВЧОГО МІКРОКРЕДИТУВАННЯ. Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри : матеріали Науково-практичного круглого столу (Суми, 28 січня 2022 р.). 2022. C. 74-76.
 72. Horbach, L Hilorme, T Nazarova, F Andriichenko, N Corporate Restructuring in The Coordinate of The Life Cycle Model. EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT: A 2025 VISION TO SUSTAIN ECONOMIC DEVELOPMENT DURING GLOBAL CHALLENGES. 2020. Page 11990-11999. C. 11990-11999. (WoS)
 73. Логвиненко М.І., Кордунян І. Types of mediation: how to choose the best mediation format?. Science without boundarie development in 21st century: Budapest Hungary, 2020. Held in Budapest on 30th of August 2020. P.1-4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://scaspee.com/all– materials/science– without– boundaries– development– in– 21st–. 2020. C. 1-4. (WoS)
 74. Руденко Л.Д., Залізняк С.І. Щодо правового регулювання ломбардної діяльності. Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики: матеріали Міжнародної конференції (в авторській редакції) (м. Маріуполь, 24 вересня 2021 року). Маріуполь, ДонДУВС. 2021. 295 с.. 2021. C. 184-186.
 75. Кисельова О.І., Горбачова М.І. Дії роботодавця, якщо стався нещасний випадок на підприємстві. Альманах науки. 2020. 5 (38). C. 73-76.
 76. Базуріна Т.І., Полянська Є.А. Новели Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), м. Кривий Ріг, 25 вересня 2020 року. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України. 2020. C. С. 21-25..
 77. Двойних В.В. Врегулювання спору за участю судді. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року). Редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік. Суми : Сумський державний університет. 2020. Ч. 1. C. С. 248-250.
 78. Жительний М.Д. Щодо особливостей провадження у справах про неплатоспроможність фізичних осіб.. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року). Редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік. Суми : Сумський державний університет. 2020. Ч. 1. C. С. 242-244.
 79. Орлов О.Л. Історія виникнення інституту приватних акціонерних товариств в Україні. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року). Редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік. Суми : Сумський державний університет. 2020. Ч. 1. C. С. 237-242.
 80. Бенько А.В. «Squezze-out» в Україні: порівняльно-правовий аналіз, проблеми реалізації.. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року). Редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік. Суми : Сумський державний університет.. 2020. Ч.1. C. С. 225-229.
 81. Горобець Н.С., Сиваєва М.В. Акредитація закладів охорони здоров’я в зарубіжних державах. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23–24 жовтня 2020 р.). 2020. C. 79-82.

 

 

 70