КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Освітні компоненти

Обов’язкові дисципліни ОПП Правознавство

Сучасні проблеми кримінального права та процесу

Сучасні проблеми державотворчих процесів та конституційного права

Сучасні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

Сучасні цінності європейської інтеграції і міжнародної співдружності

Вибіркові дисципліни

Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг

Проблемні питання розгляду трудових спорів

Організаційно-правові засади діяльності суб'єктів господарювання в Україні

Правове регулювання проходження державної служби в Україні

Правове регулювання функціонування системи фінансово-економічної безпеки в Україні

Актуальні проблеми господарського судочинства

Сучасні проблеми правового регулювання запобігання корупції в Україні