КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обов‘язкові дисципліни ОПП "Право"

Вибіркові дисципліни

Аргументація та інформаційні технології для правників

Право в системі охорони здоров' я. Міжнародне право в громадському здоров' ї