КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Інформація про грантову діяльність

На кафедрі АГПФЕБ реалізується проєкт держбюджетного фінансування МОН України за темою «Концептуальні засади реформування системи правоохоронних органів в сучасних умовах трансформації нагляду і контролю щодо забезпечення економічної безпеки України».

Науковий керівник: д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, директор ННІ права Куліш Анатолій Миколайович.

Відповідальний виконавець: к.ю.н. Миргород-Карпова Валерія Валеріївна.

Метою проєкту є наукове обґрунтування реформування системи правоохоронних органів в сучасних умовах трансформації нагляду і контролю щодо забезпечення економічної безпеки України.

Для досягнення мети проєкту та отримання в процесі його виконання нових теоретичних знань, необхідно вирішити наступні завдання:

– науково обґрунтувати понятійно-теоретичний апарат базових категорій дослідження;

– встановити суб’єктів сучасної системи правоохоронних органів, що забезпечують реалізацію національних інтересів України;

– дослідити адміністративно-правовий статус суб’єктів системи правоохоронних органів, визначити роль і місце кожного у цій системі. Проаналізувати органів, визначити роль і місце кожного у цій системі; проаналізувати правовий статус Бюро економічної безпеки України як інноваційного органу в державі;

– проаналізувати повноваження органів в контексті дублювання їх повноважень та встановлених завдань, зважаючи на необхідність і доцільність реструктуризації системи загалом;

– окреслити сучасну систему економічної безпеки держави та нормативно-правовий базис її функціонування;

– проаналізувати адміністративно-правовий статус суб’єктів, що забезпечують економічну безпеку держави та особливості їх функціонування;

– визначити зовнішні та внутрішні ризики, які негативно впливають на економічну безпеку держави; дослідити роботу правоохоронних органів щодо подолання наслідків такого впливу;

– дослідити участь правоохоронних органів у процесі забезпечення економічної безпеки держави та визначити закономірності їх модернізації і реформування з урахування вимог часу;

– дослідити зарубіжний досвід функціонування системи правоохоронних органів та їх реформування в трансформаційних умовах сфери забезпечення економічної безпеки України;

– аналіз шляхів модернізації адміністративно-правового статусу правоохоронних органів та розробка нового механізму функціонування системи правоохоронних органів;

– розробка аналітичної довідки для практичного використання державними органами з чітким окресленням завдань, функцій, повноважень правоохоронних органів, що унеможливить випадки зловживання владою, проявам корупції, дублювання повноважень;

– розробка концептуальних засад реформування системи правоохоронних органів в сучасних умовах трансформації нагляду і контролю щодо забезпечення економічної безпеки України.

Очікувані наукові та науково-технічні результати

У рамках проєкту буде створено якісно нові та обґрунтовані концептуальні засади реформування системи правоохоронних органів в сучасних умовах трансформації нагляду і контролю щодо забезпечення економічної безпеки України, що буде базисом реформаційних процесів системи правоохоронних органів, забезпечить чітке визначення органів системи правоохоронних органів України, їх адміністративно-правовий статус та виступить передумовою для стійкого інноваційного економічного через побудову ефективного механізму забезпечення економічної безпеки України з урахуванням сучасних світових тенденцій модернізації і реформування даної системи та світового співтовариства, з урахування вітчизняної специфіки, історичного розвитку та ментальності. Очікуваним результатом проєкту буде розробка концептуальних засад реформування системи правоохоронних органів в сучасних умовах трансформації нагляду і контролю щодо забезпечення економічної безпеки України та розробка аналітичної довідки для практичного використання державними органами з чітким окресленням завдань, функцій, повноважень правоохоронних органів, що унеможливить випадки зловживання владою, проявам корупції, дублювання повноважень на основі оптимізації державних органів та моделюванні нового ефективного адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки в Україні. Отримані наукові результати, що виступлять фундаментом дослідження будуть направлені до відповідних державних органів для ознайомлення та подальшого впровадження. Проміжним практичним елементом реалізації проєкту стане розробка документа практичного характеру – Аналітична довідка функціонування системи правоохоронних органів для практичного використання відповідними державними органами з чітким окресленням завдань, функцій, повноважень правоохоронних органів, що унеможливить випадки зловживання владою, проявам корупції, дублювання повноважень.