КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

 • Українська
 • English

Шлапко Тетяна Вікторівна

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ Категорії Б:

 

 1. Шлапко Т. В., Берцюх А. О., Номировська Ю. В. Правові основи реабілітації та ресоціалізації осіб, залежних від адиктивних речовин. Юридичний науковий журнал. 2020 р. № 1. С. 108–111.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90082/1/Shlapk%d0%be_addiction.pdf

 1. Шлапко Т. В., Савенко В. М. Перспективні напрямки державного регулювання паліативної допомоги в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. № 1. С. 100–104.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77302/1/Shlapko_Savenko_palliative_care.pdf

 1. Шапошник А. С., Шлапко Т. В. Визначення місця прокуратури у системі органів державної влади. Правова позиція. № 3 (28). С. 71–75. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-6473.2020-3.13.
 2. Шлапко Т. В., Пономаренко Д. В. Теоретико-правові аспекти формування предмета та об’єкта судово-медичної експертизи в Україні. Правові горизонти. № 24 (37). С. 102–107. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i24.p102.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/82098/1/Shlapko_teoretiko_pravovi.pdf

 1. Шлапко Т. В., Соколенко О. П. Юридичний механізм забезпечення права на інклюзивну освіту в умовах пандемії COVID-19 в Україні та США. Правові горизонти. Випуск 26 (39). С. 66–71. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2021.i26.p66.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/84477/1/Shlapko_Yurydychnyi_mekhanizm.pdf

 1. Шлапко Т. В., Горбачова М. І. Напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання державної допомоги при народженні дитини в Україні. Правові горизонти. 2021. Том 14. № 2. С. 83–90. https://doi.org/10.21272/legalhorizons.2021.i14.p83.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/85362/1/Shlapko_Areas.pdf

 1. Гаруст Ю. В., Шлапко Т. В., Романенко О. В. Правові та практичні аспекти створення та функціонування Вищого антикорупційного суду в Україні. Правові горизонти. 2021. Том 14. № 2. С. 16–22. https://doi.org/10.21272/legalhorizons.2021.i14.p16.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/85343/1/Harust_Legal_and.pdf

 1. Шлапко Т. В., Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В. Забезпечення реалізації права на охорону здоров’я та права на працю як інструментів виходу з коронавірусної кризи через призму євроінтеграції. Прикарпатський юридичний вісник. № 5. С. 80–86.

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v5_2021/15.pdf

 1. Шлапко Т. В., Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В. Правові аспекти гарантування доступності медичної допомоги та послуг особам з інвалідністю у країнах Європейського Союзу. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 6. С. 130–135.

http://apnl.dnu.in.ua/6_2021/22.pdf

 • Шлапко Т. В., Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В. Європейські орієнтири реформування системи охорони здоров’я в Україні в порівнянні з Німеччиною. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск № 68(6). С. 96–103.

http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/253934/251194

 • Шлапко Т. В., Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В., Висоцький А. І., Шеін Д. С. Правове забезпечення трансформації сфери охорони здоров’я у світлі медичної реформи з огляду на євроінтеграційні процеси. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 3. С. 141–147.

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/38925/1/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8E%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8.pdf

 • Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В., Шлапко Т. В. Методологічні засади дослідження механізму адміністративно-правового забезпечення права особи на охорону здоров’я. Київський часопис права. № 3. С. 158–164. DOI: https://doi.org/10.32782/klj/2021.3.25.

http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/issue/view/3/3.

 • Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В., Шлапко Т. В. Features of the study of the mechanism of administrative and legal regulation of the human right to health care in modern conditions (Особливості дослідження механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення права особи на охорону здоров’я в сучасних умовах). Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2021. Вип. 30. С. 62–69. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5785503.

https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/472/445.

 • Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В., Шлапко Т. В. Проблеми правового регулювання використання нанотехнологій в медичній галузі. Науковий вісник публічного і приватного права. Вип. 5. Том 1. С. 76–82. DOI: https://doi.org/10.32844/2618-1258.2021.5.1.14.

http://nvppp.in.ua/vip/2021/5/part_1/14.pdf.

 • Миргород-Карпова В. В., Старинський М. В., Шлапко Т. В. Міжнародно-правові акти щодо забезпечення прав споживачів медичних послуг. Наукові інновації та передові технології. Випуск № 1(1). С. 59–70. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2021-1(1)-59-70.

http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/499/502

 • Шлапко Т. В., Глущенко Н. В., Рєпін Д. А. Сучасний стан правового регулювання реабілітації та ресоціалізації осіб із залежністю від психоактивних речовин. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 12. С. 194–197.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90132/1/Shlapk_rehabilitation.pdf

 • Шлапко Т. В., Філоненко С. С., Ковалевський М. М., Гриб А. А. Міжнародний досвід правового регулювання інклюзивної освіти. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 3. С. 79–85.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90134/1/%d0%a8%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%be%2c%20%d0%a4%d1%96%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%2c%d0%9a%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%2c%20%d0%93%d1%80%d0%b8%d0%b1_%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd.%d1%96%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7.%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82.pdf

 • Миргород-Карпова В. В., Шлапко Т. В. Принципи ювенальної юстиції та захист основоположних прав і свобод неповнолітніх осіб. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 32. С. 233–241. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6675299.

https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/552.

 • Миргород-Карпова В. В., Руденко Л. Д., Шлапко Т. В. Академічна доброчесність в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз. Право.ua. № 3. С. 133–140. DOI: 10.32782/LAW.UA.2022.3.20.

https://pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/Pravo-ua-2022-3/Pravo_ua_2022_3_138.pdf.

 • Шлапко Т. В., Кисельова О. І., Зінченко Г. С. Міжнародний досвід правового регулювання праці неповнолітніх осіб та можливість його імплементації в трудове законодавство України. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 6. С. 161–167. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.29.

http://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2023/02/31.pdf.

 • Шлапко Т. В., Кисельова О. І., Хлус М. Г. Гарантії реалізації трудових та соціально-забезпечувальних прав працівників органів прокуратури як складова частина їх правового статусу. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 6. С. 168–173. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.30.

http://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2023/02/32.pdf.

 • Шлапко Т. В., Вінніченко В. В., Сагайдак В. О. Аналіз проблемних правових факторів працевлаштування та забезпечення реалізації трудових прав осіб з інвалідністю у сучасному українському суспільстві. Європейські перспективи. № 4. С. 158–168. DOI: 10.32782/EP.2022.4.23.

https://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/EP-2022-4/EP_2022_4_158.pdf.

 • Шлапко Т. В., Кисельова О. І., Анісімова Ю. В. Правові питання підвищення якості реформування правового регулювання трудових відносин у процесі євроінтеграції. Наукові записки. Серія: Право. 2023. Випуск 14. С. 45–49. DOI: 10.36550/2522-9230-2023-14-45-49.

https://pravo.cuspu.edu.ua/index.php/pravo/article/view/252/254.

 • Шапошник А. С., Шлапко Т. В. Правовий аналіз міжнародного та зарубіжного досвіду реалізації кримінально – процесуальних функцій органами прокуратури, їх вплив на функціонування національної моделі прокуратури та кримінального переслідування в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. Випуск № 2. С. 399–405. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-2/94

http://www.lsej.org.ua/2_2023/94.pdf.

 • Шлапко Т. В., Даніч С. А. Проблеми правового регулювання діяльності реабілітаційних центрів наркозалежних в Україні в контексті європейської інтеграції. Наукові записки. Серія: Право. 2023. Випуск 15. С. 77–85. ISSN 2522-9230 (Print) ISSN 2522-9249 (Online). DOI: 10.36550/2522-9230-2023-15-77-85.

https://pravo.cuspu.edu.ua/index.php/pravo/article/view/337/342.

 

 

Інші статті

 

 1. Levchenko, V., Kobzieva, T., Boiko, A., & Shlapko, T. (2018). Innovations in Assessing the Efficiency of the Instruments for the National Economy De-Shadowing: the State Management Aspect. Marketing and Management of Innovations, 4, 361-371. (doi:10.21272/mmi.2018.4-31). (WoS)

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/71639/1/MMI_A180-04-2018_Levchenko.pdf

 1. Derevyanko, B. V., Rieznik, O. M., Shlapko, T. V., & Popovych, T. G. (2019). Fundamentals of a National Standardization System as a Means Confirming the Quality and Innovation of Products: Experience of International Organizations in Ukraine and Canada. Marketing and Management of Innovations, 1, 314-324. (http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-26). (WoS)

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/72745/1/Derevyanko_MMI_01_2019.pdf

 1. Oleksandr Sviderskyi, Oleksandr Havrylenko, Kostiantyn Kovalenko, Tetiana Shlapko. Administrative and legal mechanism of land relations protection in Ukraine and Russia: comparative legal analysis. Asia Life Sciences. Supplement 21(2): 45–57, 2019. (Scopus).

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90120/3/Svidersky_land_relations.pdf

 1. Tetiana Shlapko, Valeriia Myrhorod-Karpova, Lesia Myskiv, Viktor Vasylynchuk, Bohdana Pavlenko. Suicide as a global human problem: ways to take over. Journal of law and political sciences. Vol. 29, issue 4 Sept. 2021, 200–219. (WoS)

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/87629/1/Shlapko_et_al_Global_human_problem_2021.pdf

 1. Миргород-Карпова В. В., Старинський М. В., Шлапко Т. В. Європейські стандарти забезпечення прав споживачів медичних послуг (пацієнтів). Modern engineering and innovative technologies. Karlsruhe, Germany: Sergeieva&Co, Issue No 17. Part 2. С. 109–115. DOI: 10.30890/2567-5273.2021-17-02-027.

https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit17-02/meit17-02.

 

 

Розділ монографії / розділ книги:

 

 

 1. Myrhorod-Karpova V., Shlapko T., Kiselyova E. «Ukrainian corrupt people – beware» or should we expect results from the existing system? Розділ монографії: Transformation of economy, finance and management in modern conditions:Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Pp. 139–155. (DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-220-3-8).

http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/238/6456/13480-1?inline=1

 

 1. Старинський М. В., Кисельова О. І., Шлапко Т. В. Забезпечення економічної безпеки України як складова економічного суверенітету нашої держави в стані війни. Розділ у монографії: Давид і Голіаф: проблеми безпеки та сталого розвитку України в умовах війни: колективна монографія. Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2022. С. 186–221. (DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6811019).

http://gprosperity.org/index.php/journal/libraryFiles/downloadPublic/9

 

 

ТЕЗИ доповідей:

 

 1. Шлапко Т. В., Соколенко О. П. Право на інклюзивну освіту в умовах пандемії COVID-19. II International Science Conference on Science and practical Technologies (ІІ Міжнародна наукова конференція з науково-практичних технологій): abstracts of II International Scientific and Practical Conference, January 26–29, 2021, Luxemburg. Luxemburg, 2021. p. 189–191.

https://isg-konf.com/wp-content/uploads/II-Conference-January-26%E2%80%93292021-book.pdf.

 

 1. Шлапко Т. В. Правові механізми раціонального використання та охорони земельних ресурсів в умовах сучасності. Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences (Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми, досягнення та інновації фундаментальних та прикладних наук»): abstracts of X International Scientific and Practical Conference, March 09–12, 2021, Lisbon, Portugal. Lisbon, 2021. P. 136–139.

https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/03/X-ConferenceMarch-09-122021-book.pdf.

 

 1. Shlapko T. V. Directions of optimization of distance learning technologies application at involvement of persons with special educational needs for education. Scientific and pedagogical internship «European innovations in the system of modern legal education and professional culture of lawyers» (Європейські нововведення в системі сучасної юридичної освіти і професійної культури юристів): Internship proceedings, November 15 – December 26, 2021, Łódź, the Republic of Poland. Łódź: «Baltija Publishing», 2021. P. 80–84.

 

 1. Шлапко Т. В., Кашеварова Я. В. Забезпечення права на працю осіб з інвалідністю в Україні. Scientific trends, solutions, theories and methods of development: abstracts of XXIII International Scientific and Practical Conference, June 12–14, 2023, Bilbao, Spain. Bilbao, Spain : European Conference, 2023. С. 132–137.

https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2023/06/SCIENTIFIC-TRENDS-SOLUTIONS-THEORIES-AND-METHODS-OF-DEVELOPMENT.pdf.

 

 1. Шлапко Т. В., Плис К. В. Правове регулювання дистанційної роботи в Україні. Scientific trends, solutions, theories and methods of development: abstracts of XXIII International Scientific and Practical Conference, June 12–14, 2023, Bilbao, Spain. Bilbao, Spain : European Conference, 2023. С. 138–142.

https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2023/06/SCIENTIFIC-TRENDS-SOLUTIONS-THEORIES-AND-METHODS-OF-DEVELOPMENT.pdf.

 

 1. Шлапко Т. В., Говорун Є. А. Дисциплінарна відповідальність працівника у трудовому праві деяких постсоціалістичних країн. The influence of society on the development of science and the invention of new methods: рroceedings of the XXIII International Scientific and Practical Conference, June 13–16, 2023, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: International Science Group, С. 129–133.
 2. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2023/06/THE-INFLUENCE-OF-SOCIETY-ON-THE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-THE-INVENTION-OF-NEW-METHODS.pdf.

 

 1. Шлапко Т. В., Цирулик С. С., Бондаренко М. О. Реформування наповнення бюджету Пенсійного фонду України. Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи, м. Дніпро, 31 січня – 1 лютого 2020 р.,. Дніпро: ГО «Правовий світ, 2020. С. 44–47.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90096/1/Shlapko_pension_system.pdf

 

 1. Шлапко Т. В., Пономаренко Д. В. Сутність судово-медичної експертизи як експертної діяльності у сфері охорони здоров’я, теоретичний аспект її застосування у судовій практиці. Актуальні питання розвитку юридичної науки в умовах COVID-19: матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції, м. Рівне, 10–11 рудня 2020 року. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Ч. І. С. 134–139.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90116/3/Shlapko_examination.pdf

 

 • Шлапко Т. В., Горбачова М. І. Особливості міжнародного досвіду у сфері державної допомоги сім’ям з дітьми. Актуальні питання розвитку юридичної науки в умовах COVID-19: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 10–11 рудня 2020 року. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Ч. І. С. 8–11.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90117/3/Shlapko_subsistence_minimum.pdf

 

 • Шлапко Т. В., Соколенко О. П., Ковалевський М. М., Гриб А. А. Європейський досвід становлення інклюзивної освіти. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 14–15 січня 2022 р. Дніпро: Громадська організація «Правовий світ», 2022. С. 50–54.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90113/3/Shlapko_inclusion.pdf

 

 • Шлапко Т. В., Глущенко Н. В., Рєпін Д. А. Міжнародний досвід методів боротьби із залежністю від психоактивних речовин. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 14–15 січня 2022 р. Дніпро: Громадська організація «Правовий світ», 2022. С. 80–84.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90112/3/Shlapko_addiction.pdf

 

 1. Шлапко Т. В., Мурач Д. В. Недоліки чинної системи державних гарантій права на працю для ВІЛ-інфікованих осіб в Україні. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 19–20 травня 2022 року) / редколегія: проф. А. М. Куліш, В. В. Миргород-Карпова, А. В. Стеблянко. Суми: Сумський державний університет, 2022. 652 С. 228–233.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/88093/1/Shlapko_dyskryminatsiia_VIL_infikovanykh.pdf

 

 • Шлапко Т. В., Сорочинська М. В. Напрями вдосконалення національного законодавства щодо забезпечення безпеки діяльності суб’єктів господарювання. Восьмі Таврійські юридичні наукові читання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16–17 червня 2023 року) / Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сухумський державний університет, Сілезький інститут політичної освіти SIPE. Львів–Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 75–79. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-318-0-17.

http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/222/5274/11798-1

 

Методичні вказівки

 1. 5081 Методичні вказівки до проходження виробничої практики: для студ. спец. 081 «Право», освітнього ступеня «бакалавр» усіх форм навчання / О. І. Кисельова, Н. В. Глущенко, Т. В. Шлапко. Суми : СумДУ, 2021. 23 с.

URL: https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDownload?docid=USH.7886972&field=0&mode=download.

 1. 5080 Методичні вказівки до проходження виробничої (поглибленої) практики: для студ. спец. 081 «Право», освітнього ступеня «бакалавр» усіх форм навчання / О. І. Кисельова, Т. В. Шлапко, Н. В. Глущенко. Суми : СумДУ, 2021. 30 с.

URL: https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDownload?docid=USH.7886986&field=0&mode=download.

 1. 5483 Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни «Сучасні проблеми трудового права та права соціального забезпечення» / укладач Т. В. Шлапко. Суми: Сумський державний університет, 2023. 88 с.

URL: https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDownload?docid=USH.8643860&field=0&mode=download.

 

Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір / рішення

 

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Щодо поняття права на пенсію в солідарній системі» № 118508 Україна / Шлапко Т. В.; зареєстр. 26.04.2023; опубл. 31.05.2023.

 

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Окремі питання пенсійного забезпечення інвалідів за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»» № 118510 Україна / Шлапко Т. В.; зареєстр. 26.04.2023; опубл. 31.05.2023.

 

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Деякі аспекти регулювання пенсійного забезпечення інвалідів в угодах України з країнами СНД та Прибалтики» № 118506 Україна / Шлапко Т. В.; зареєстр. 26.04.2023; опубл. 31.05.2023.

 

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Характеристика інвалідності як однієї з підстав виникнення пенсійних правовідносин» № 118507 Україна / Шлапко Т. В.; зареєстр. 26.04.2023; опубл. 31.05.2023.

 

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Підстави виникнення правовідносин з пенсійного забезпечення інвалідів» № 118511 Україна / Шлапко Т. В.; зареєстр. 26.04.2023; опубл. 31.05.2023.

Старинський Микола Володимирович

 

Монографії:

 

Індивідуальні монографії:

 

 1. Старинський М.В. Валютні відносини: окремі проблеми правового регулювання. Монографія. – Суми ВВП: «Мрія», 2014. – 208 с.
 2. Старинський М.В. Проблеми та перспективи правового регулювання валютних відносин в Україні: моноргафія / М.В. Старинський. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – 344 с.

 

Розділ монографії / розділ книги:

 

 1. Старинський М. В. Правове регулювання фінансових послуг на валютному ринку / М. В. Старинський // Правове регулювання відносин на фінансовому ринку: стан та напрями вдосконалення  : монографія  / відп. ред. В. Д. Чернадчук. – Суми : Мрія, 2013. – С. 139-162.
 2. Проблеми правового регулювання відносин органів публічної адміністрації з громадянами у фінансовій сфері / М.В. Старинський // Публічна адміністрація і громадяни: адміністративно-правове регулювання відносин: монографія / кол. Авторів, за заг. ред. О.Ф. Андрійко. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 20017. – С. 247-303
 3. Миоргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Кисельова О.І., Шлапко Т.В. Забезпечення економічної б езпеки України як складов а економічного суверенітет у нашої держави в умовах війни. Давид і Голіаф: проблеми б езпеки та ст алого розвитку України в умовах війни: Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2022. 130-166.
 4. Старинський М.В., Завальна Ж.В. Мовна політика СРСР як інструмент спричинення соціокультурної травми та її наслідки для сучасного українського суспільства.. Man and society in the dimensions of socio-cultural transformation : Scientific monograph.: Рига: Baltija Publishing, 2022. C. 75-103.
 5. Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. Система державних органів у сфері захисту та забезпечення економічної безпеки як складової економічного суверенітету України. “Давид і Голіаф: проблеми безпеки та сталого розвитку України в умовах війни”: / за ред. ЗВО “Львівський університет бізнесу і права”. Львів: ЗВО “Львівський університет бізнесу і права”, 2022. 253-286.
 6. Старинський М.І., Кисельова О.І., Шлапко Т.В. Забезпечення економічної безпеки України як складова економічного суверенітету нашої держави в стані війни. In Давид і Голіаф: проблеми безпеки та сталого розвитку України в умовах війни: Львів: Lviv Univerity of Business and Law, 2022. C. 186–221.
 7. Starіnskyi M., Zavalna Zh. Peculiarities of monetary forms used by the state in the context of social transformation. Development and Security of the State, Citizens and Business Entities in the Modern World: Challenges and Perspectives: Прага: Oktan Print, 2021. C. 124-149.
 8. Старинський М. В., Завальна Ж. В. Історичні передумови формування тіньових фінансових потоків в Україні. Податково-інвестиційний механізм протидії тіньовому виведенню капіталу: / за ред. за заг. ред. докт. екон. наук, проф. І. М. Кобушка. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 7-69.
 9. Starinskyi M.V., Zavalna Zh. V. Social conscience of the Ukrainian nation: peculiar features of its formation during the establishment of soviet dictatorship and consequences of its modern functioning. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: Рига: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. C. 925-953.

 

 

Стаття у фахових виданнях України Категорії Б

 1. Старинський М.В. Правова природа видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства як наслідку їх притягнення до адміністративної відповідальності.. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична.. Випуск 33/2022. C. 183-187. DOI: dx.doi.org/10.5281/zenodo.7437850.
 2. Старинський М.В. ФУНКЦІЇ ПРИНЦИПІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИ ПРИТЯГНЕННІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична.. Випуск 32/2022. C. 320-325. DOI: dx.doi.org/10.5281/zenodo.7412054.
 3. Колеснікова М.В., Старинський М.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична.. Випуск 31/2021. C. 178-185. DOI: dx.doi.org/10.5281/zenodo.7414543.
 4. Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. Legislative Basis Of Functioning of the Sphere Of Ensuring The Rights Of Healthcare Consumers.. Юридичний правовий електронний журнал.. 2021. 9. C. 54-65.
 5. Миргрод-Карпова В.В., Шлапко Т.В., Старинський М.В. Особливості дослідження механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення права особи на охорону здоров’я в сучасних умовах.. Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. Серія юридична.. 2021. 30. C. 54-59.
 6. Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ. НАУКОВИЙ ВIСНИК ПУБЛIЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА. 2021. 76. C. 42-49.
 7. Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. Правове забезпечення трансформації сфери охорони здоров’я у світлі медичної реформи з огляду на європейські процеси. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. 3. C. 141-147.
 8. Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В. Законодавчий базис державного регулювання нанотехнологій: світові тенденції та вітчизняні аналоги. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економіка. Серія юридична.. 28. C. 291-297.
 9. Starynskyi M.V. , Pogrebnjak O. D. THE CURRENT STATE OF LEGAL REGULATION OF THE USE OF NANOTECHNOLOGY IN THE MEDICAL FIELD AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична.. 29. C. 238-245.
 10. Старинський М.В., Завальна Ж.В. Захист прав споживачів у договорах про надання фінансових послуг: правові обмеження. Правові горизонти. 2021. 2. C. 56-62.
 11. Старинський М.В., Завальна Ж.В. Новації в правовому регулюванні договорів про надання фінансових послуг.. Правові горизонти.. 2021. 1. C. 34-39.
 12. Шлапко Т. В., Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В., Висоцький А. І., Шеін Д. С. Правове забезпечення трансформації сфери охорони здоров’я у світлі медичної реформи з огляду на євроінтеграційні процеси.. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 3. C. 141–147.
 13. Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. Features of the study of the mechanism of administrative and legal regulation of the human right to health care in modern conditions. Науковий вісник Львівського університету бізнесу та права. 2021. 30. C. 217-222.
 14. Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. Проблеми правового регулювання використання нанотехнологій в медичній сфері. Науковий вісник публічного і приватного права. 2021. 5. C. 56-62.
 15. Миргород-Карпова В.В., Шлапко Т.В., Старинський М.В. Міжнародно-правові акти щодо забезпечення прав споживачів медичних послуг. Наукові інновації та передові технології. 2021. 1. C. 59-71.
 16. Миргород-Карпова В.В., Шлапко Т.В., Старинський М.В. Legislative Basis Of Functioning of te Sphere Of Ensuring The Rights Of Healthcare Consumers. Юридичний правовий електронний журнал. 2021. 9. C. 54-65.
 17. Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В., Шлапко Т. В. Методологічні засади дослідження механізму адміністративно-правового забезпечення права особи на охорону здоров’я.. Київський часопис права.. 2021. № 3 2.. C. 67-77.
 18. Шлапко Т. В., Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В. Європейські орієнтири реформування системи охорони здоров’я в Україні в порівнянні з Німеччиною.. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право».. 2021. Випуск № 68(6).. C. 96–103.
 19. Шлапко Т. В., Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В. Правові аспекти гарантування доступності медичної допомоги та послуг особам з інвалідністю у країнах Європейського Союзу.. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.. 2021. № 6. C. 130–135.
 20. Шлапко Т. В., Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В. Забезпечення реалізації права на охорону здоров’я та права на працю як інструментів виходу з коронавірусної кризи через призму євроінтеграції.. Прикарпатський юридичний вісник.. 2021. № 5.. C. 80–86.
 21. Старинський М.В., Завальна Ж.В. ДЖЕНТРИФІКАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ПРАВА ЛЮДИНИ»: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. 1. C. 62-66. DOI: DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/13.
 22. Старинський М.В., Хуторянець Ж.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ ЯК ОСНОВНОГО ЗАСОБУ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ БРУДНИХ КОШТІВ В ПРОЦЕСІ ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ. Правові горизонти. 2020. 24 (37). C. 84-90.
 23. Старинський М.В. Соціокультурні перешкоди ефективному впровадженню децентралізації в Україні. Форум права. 2020. 61 (2). C. 131-142. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.3883829.

Інші статті

 1. Zavalna, Z., Starіnskyi M. The role and legal force of the memorandum as a form of contractual regulation of social relations. Global Prosperity. 2023. 3(1). C. 3-12. DOI: doi.org/10.46489/gpj.2023‐3‐1‐1.
 2. Andriiko, O., Starynskyi, M., Zavalna, Z., Ustymenko, O., Pudans, K. ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECTS OF THE SETTLEMENT OF RELATIONS IN THE FIELD OF MEDICAL SERVICES. Astra Salvensis. 2022. 1. C. 657-670.
 3. Reznik O., Utkina M., Starinsiy M., Isaieva N., Kysil L. Judicial protection service and its analogues: a comparative legal research. Amazonia Investiga. 2021. 10 (47). C. 47-53. (WoS)
 4. Mykola Starіnskyi, Zhanna Zavalna Economic sovereignty of a modern state in the context of sustainable development. Law, Business & Sustainability Herald. 2021. 1 №2. C. 5-15.
 5. Mykola Starynskyi, Zhanna Zavalna Contractual delegation of sovereignty in supranational entities. Global Prosperity. 2021. 1. C. 29-36.
 6. Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. Європейські стандарти забезпечення прав споживачів медичних послуг (пацієнтів). Modern engineering and innovative technologies. 2021. 17. C. 87-98.
 7. Horobets, N. Lytvyn, N. Starynskyi, M. Karpushova, E. Kamenska, N. Settlement of Administrative Disputes with the Participation of a Judge: Foreign Experience and Implementation in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. 24. C. 1-7. (Scopus)
 8. Kostyuchenko, N., Starinskyi, M., Tiutiunyk, I., Kobushko, I. Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime. Montenegrin Journal of Economics. 2018. 14. C. 023-043. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-4.2. (Scopus та WoS)
 9. Lohvinenko M., Starynskyi M., Rudenko L., Kordunian I. Models of mediation: Theoretical and legal analysis. Conflict Resolution Quarterly. 2021. C. 51-65. DOI: 10.1002/crq.21315. (Scopus та WoS)
 10. Kobushko Ia. Tiutiunyk I., Kobushko I., Starinskyi M., Zavalna Z. The triadic approach to cash management: Communication, advocacy, and legal aspects. Estudios de Economia Aplicada. 2021. 39. C. . DOI: 10.25115/eea.v39i7.5071. (Scopus та WoS)
 11. Olha Bezpalova, Stanislav Onopriienko, Serhii Tarasov, Zhanna Zavalna State environmental security in national and globalization aspects. Journal of Security and Sustainability. 2020. March Volume 9 Number 3.. C. 797-806. DOI: doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(6). (Scopus)
 12. Iana Kobushko, Ihor Kobushko, Mykola Starinskyi, Zhanna Zavalna Managing team effectiveness based on key performance indicators of its members. International Journal for Quality Research. 2020. 4. C. 1245-1260. DOI: 10.24874/IJQR14.04-17. (Scopus та WoS)

Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір / рішення

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Джентрифікація концепту “права людини”: виклики сучасності» № 103880 Україна / Старинський М.В., Завальна Ж.В.; СумДУ; заяв. 2021-04-09; опубл. 2021-04-09.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Economic sovereignty of a modern state in the context of sustainable development» № 113157 Україна / Старинський М.В.; Старинський М.В.; заяв. 2022-06-02; опубл. 2022-06-02.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Social conscience of the Ukrainian nation: peculiar features of its formation during the establishment of soviet dictatorship and consequences of its modern functioning» № 97604 Україна / Старинський М.В.; Не СумДУ; заяв. 2020-05-15; опубл. 2020-05-19.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Нейтралізація норм права» № 96242 Україна / Старинський М.В.; Не СумДУ; заяв. 2020-02-11; опубл. 2020-12-20.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Історико-правові передумови для виникнення корупції як наслідку соціокультурної травми на території України» № 96243 Україна / Старинський М.В.; Не СумДУ; заяв. 2020-02-11; опубл. 2020-12-20.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Теоретико-методологічні засади дослідження узгодженої діяльності у праві» № 96241 Україна / Завальна Ж.В.; Не СумДУ; заяв. 2020-02-11; опубл. 2020-12-20.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Щодо поняття “узгоджена діяльність” як соціально-правова категорія» № 96244 Україна / Завальна Ж.В.; Не СумДУ; заяв. 2020-01-11; опубл. 2020-02-20.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Теоретико-методичний підхід до управління готівкою в контексті протидії тіньовому виведенню капіталу» № 98389 Україна / Кобушко Я. В., Кобушко І. М., Тютюник І. В., Старинський М. В.; СумДУ; заяв. 2020-07-06; опубл. 2020-07-06.

Тези доповіді

 1. Старинський М.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції: тези доповідей. : Торунь : Liha-Pres, 2022. 114-116. DOI: doi.org/10.36059/978-966-397-267-1/31.
 2. Старинський М.В. Економічний колабораціонізм як сучасний формат колобораціонізму. Забезпечення державної безпеки в умовах воєнного стану: тези доповідей. : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. 167-171.
 3. Старинський М.В. Щодо сутності правопорядку як соціокультурного явища. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 19–20 травня 2022 року): тези доповідей. : СумДУ, 2022. 79-81.
 4. Старинський М.В. Проблемні питання реалізації інституту захисту прав споживачів фінансових послуг в сучасних умовах. Законодавство України про фінансові послуги: питання адаптації до права Європейського Союзу: тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. 86-88.
 5. Старинський М.В. Щодо поняття адміністративних обмежень у правовому регулюванні господарської діяльності. Проблеми цивільного права та процесу: тези доповідей учасників науково-практичної конференції присвяченої 96 річчю від дня народження О.А. Пушкіна: тези доповідей. : ХНУВС, 2021. 82-86.
 6. Старинський Микола Володимирович ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА. A new task of legal science in Ukraine and in the countries of the European Union: тези доповідей. Арад: 2020. C. 80-84.
 7. Старинський М. В ПРОПАГАНДА ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ. РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 43-50.

Михайловська Євгенія Володимирівна

Стаття у фахових виданнях України Категорії Б

 1. Михайловська Є. В. Скорик А. Д. Протоколи про адміністративні правопорушення: юридична сила документу та помилки при оформленні. Прикарпатський юридичний вісник.. 2022. 4. C. 45-48.
 2. Михайловська Є. В. Видюк М. В. Організаційно-правові засади професійного розвитку співробітників Державної прикордонної служби України. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. 2. C. 168-172. DOI: 10.24144/2788-6018.2022.02.32.
 3. Михайловська Є. В., Горбачова М. І, Міхновський Г. Ю. Особливості нормативно-правового регулювання пенсійного забезпечення у зв’язку із втратою годувальника в Україні.. Правові горизонти / Legal horizons. 2021. № 25, т. 38.. C. С. 71–76.
 4. Михайловська Є.В. Оцінка результатів службової діяльності державних службовців у сфері освіти і науки з огляду адміністративно-правового статусу державних службовців в системі державного управління України.. Правові горизонти / Legal horizons. 2020. № 22.. C. С. 70 -75.

 

Інші статті

 1. Serbyn R., Zelenko I., Kiselyova E., Voloshyna M.,Mykhaylovsʹka Ye., Administrative and Legal Mechanism for Ensuring the Rights of Civil Servants in Ukraine and the Developed Countries of the World.. Cuestiones Políticas.(Derecho Público).. 2020. Vol. 37, Núm. 65.. C. P. 230-247. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3865.18. (WoS)

 

Навчальні посібники, підручники

 1. А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України: посібник / підручник / за ред. рекомендовано до друку вченою радою СумДУ 17.12.2021 року. Суми: , 2021. 820 c.

 

Методичні вказівки

 1. О. І. Кисельова, Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська 5082 Програма педагогічної практики за професійним спрямуванням. : 2021. 43 c.
 2. Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська, 4878 Методичні вказівки до підготовки навчального проєкту (курсової роботи) з навчальної дисципліни «Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України». : 2021. 38 c.
 3. Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська, 4800 Практикум із навчальної дисципліни «Правоохоронна система України». : 2021. 82 c.
 4. Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська, 4696 Методичні вказівки до підготовки наукового проекту з навчальної дисципліни «Правоохоронна система України». : 2021. 21 c.
 5. Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська 5357 Практикум із навчальної дисципліни «Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України». : 2022. 98 с.
 6. Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська, Г.Ю. Міхновський 5461 Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Сучасні проблеми медіації та судочинства в Україні». : 2022. 28 с.

Тези доповіді

 1. Видюк М. В. Освітня підготовка персоналу Державної прикордонної служби. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. : 2022. C. 238-241.
 2. Михайловська Є. В. Адміністративно-правовий механізм забезпечення правового статусу державних службовців у розвинених країнах світу.. Взаємодія громадянського суспільства, особи і держави: вектор удосконалення.: тези доповідей. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф: (м. Київ, 22 червня 2021 р.). Київ, 2021. C. С. 93–96.
 3. Михайловська Є.В. Службова кар’єра державних службовців сфери освіти і науки в системі державного управління України.. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. С.125-128.

Миргород-Карпова Валерія Валеріївна

Стаття у фахових виданнях України Категорії Б

 1. Руденко Л.Д., Миргород-Карпова В.В., Шлапко Т.В. Академічна доброчесність в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз. Право.ua. 2022. 3. C. 138-145. DOI: DOI 10.32782/LAW.UA.2022.3.20.
 2. Кобзєва Т.А., Миргород-Карпова В.В. Фінансова та адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2022. C. 234-249.
 3. Миргород-Карпова В.В., Куліш А.М., Корощенко К.Р. Зміст категорії “правоохоронний орган” в умовах реформування вітчизняної системи. ScienceRise: Juridical Science. 2022. 2. C. 147-153.
 4. Миргород-Карпова В.В., Куліш А.М., Руденко Л.Д., Мурач Д.В. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як с убєкт заб езпечення фінансово-економічної безпеки в Україні. Європейські перспективи. 2022. 2. C. 167-176.
 5. Куліш А.М., Миргород-Карпова В.В. Систем а адміністративних послуг в Україні: особливості законодавчого закріплення та проблемні питання. Право UA. 2022. 2. C. 174-180.
 6. Миргород-Карпова В.В., Куліш А.М., Бондаренко О.С. Право на с удовий захист: судова корупція як прояв дискримінації. Наше право. 2022. 1. C. 209-214.
 7. Миргород-Карпова В.В., Бондаренко О.С., Куліш А.М. Корупційна взаємодія субєкта надання адміністратвиних послуг та субєкта звернення. Європейські перспективи. 2022. 1. C. 208-215.
 8. Миргород-Карпова В.В., Корощенко К.Р. Теоретичне дослідження системи органів заб езпечення національної безпеки України як передумова модернізації галузі. Адміністративне право і процес. 2022. 2. C. 337-340.
 9. Миргород-Карпова В.В. Теоретичні засади та проблематика визначення сутності державного фінансового контролю в Україні. Правові горизонти. 2017. 5 (18). C. 95-103.
 • Миргород-Карпова В.В. Порівняльно-правовий аналіз категорії «фінансова система» у розробках вітчизняних та західних науковців. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. 4 (26). C. 70-73.
 • Куліш А.М., Миргород-Карпова В.В. Судові органи та особливості здійснення ними правоохоронної діяльності.. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. 5. C. 612-615.
 • Куліш А.М., Миргород-Карпова В.В. Гносеологічний аналіз категорії “правоохоронна діяльність”.. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. 3. C. 43-48.
 • Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. Legislative Basis Of Functioning of the Sphere Of Ensuring The Rights Of Healthcare Consumers.. Юридичний правовий електронний журнал.. 2021. 9. C. 54-65.
 • Миргрод-Карпова В.В., Шлапко Т.В., Старинський М.В. Особливості дослідження механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення права особи на охорону здоров’я в сучасних умовах.. Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. Серія юридична.. 2021. 30. C. 54-59.
 • Миргород-Карпова В.В. Особливості спрівпраці України з міжнародними фінансовими організаціями та перспективи прийняття Закону України” Про міжнародні фінанси в Україні”. Юридичний електронний науковий журнал. 2018. 2. C. 137-140.
 • Миргород-Карпова В.В., Руденко Л.Д. Щодо структури фінансів суб’єктів господарювання у фінансовій системі України. Правові горизонти. 2018. 9 (22). C. 33-42.
 • Миргород-Карпова В.В. Становлення та розвиток фінансової системи України в період незалежності. Правові горизонти. 2018. 10 (23). C. 46-55.
 • Миргород-Карпова В.В., Гаруст Ю.В. Історія становлення і розвитку Міністерства фінансів України. Правові горизонти. 2018. 11 (24). C. 62-65.
 • Миргород-Карпова В.В. Особливості організаційно-управлінського підходу побудови фінансової системи України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. 49. C. 62-65.
 • Миргород-Карпова В.В. Міжнародні фінансові організації як суб’єкти фінансової системи України. Актуальні проблеми правознавства. 2018. 2. C. 53-58.
 • Миргород-Карпова В.В. Адміністративно-правовий механізм запобігання самогубств в Україні. Правові горизонти. 2019. 19. C. 87-93.
 • Миргород-Карпова В.В. Правові основи електронного декларування доходів та видатків державних службовців в Украні та розвинутих країнах світу. Правові горизонти. 2020. 25. C. 7-13.
 • Миргород-Карпова В.В., Павленко Б.О. Правове регулювання інституту сімейної медицини. Правові горизонти. 2020. 25. C. 75-81.
 • Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ. НАУКОВИЙ ВIСНИК ПУБЛIЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА. 2021. 76. C. 42-49.
 • Миргород-Карпова В.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ВІЛ/СНІД-ІНФІКОВАНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ. Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 2021. 30. C. 136-144.
 • Миргород-Карпова В.В., Шлапко Т.В. Принципи ювенальної юстиції та захист основоположних прав і свобод неповнолітніх осіб.. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. 32. C. 227-232.
 • Миргород-Карпова В.В. Правоохоронна функція суду. Grail of Science. 2022. 1. C. 124-133.
 • Миргород-Карпова В.В. Місце і роль Вищого антикорупційного суду України в державному механізмі протидії корупції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренко. 2022. 3 (17). C. 246-257.
 • Миргород-Карпова В.В. Освітня медіація в Україні: проблеми та шляхи їх подолання. Нове українське право. 2022. 3 (31). C. 137-145.
 • Миргород-Карпова В.В. Особливості функціонування сімейної медицини та надання медичних послуг: досвід ЄС та уроки для України. Правові горизонти. 2021. 26. C. 35-45.
 • Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. Правове забезпечення трансформації сфери охорони здоров’я у світлі медичної реформи з огляду на європейські процеси. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. 3. C. 141-147.
 • Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В. Законодавчий базис державного регулювання нанотехнологій: світові тенденції та вітчизняні аналоги. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економіка. Серія юридична.. 2021. 28. C. 291-297.
 • Миргород-Карпова В.В. Історія та проблеми становлення інституту реституції культурних цінностей на території України. Молодий вчений. 2021. 11 (99). C. 315-318.
 • Миргород-Карпова В.В. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави. Правові горизонти. 2020. 25. C. 131-136.
 • Миргород-Карпова В.В. Правові основи електронного декларування доходів та видатків державних службовців в Україні та розвинених країнах світу. Правові горизонти. 2020. 25. C. 7-13.
 • Миргород-Карпова В.В. Порівняльно-правова характеристика Рахункової палати в Україні, США та Польщі.. Правові горизонти. 2020. 23. C. 45-49.
 • Миргород-Карпова В.В. Електронне урядування в Україні: поточні досягнення, проблеми реформування та діяльності Міністерства цифрової трансформації України.. Правові горизонти. 2020. 22. C. 35-42.
 • Миргород-Карпова В.В. Інститут префекта як новий інноваційний механізм державного управління регіонами України. Правові горизонти. 2020. 19. C. 26-31.
 • Миргород-Карпова В.В., Каріх І.В. Організація контрольних функцій держави за міжнародними фінансами: міжнародний досвід. Правові горизонти. 2020. 17. C. 63-70.
 • Миргород-Карпова В.В. Діяльність Міністерства фінансів України, США та Італії: порівняльно-правова характеристика. Правові горизонти. 2019. 18. C. 128-141.
 • Миргород-Карпова В.В. Адміністративно-правові засади діяльності контролюючих органів щодо використання коштів міжнародної технічної допомоги. Адміністративно-правові засади діяльності контролюючих органів щодо використання коштів міжнародної технічної допомоги. 2019. 17. C. 124-130.
 • Миргород-Карпова В.В. Функціонування пенсійної системи України, Великобританії та США: порівняльно-правова характеристика. Функціонування пенсійної системи України, Великобританії та США: порівняльно-правова характеристика. 2019. 16. C. 45-52.
 • Миргород-Карпова В.В. Профспілки як невід’ємний елемент державної служби. Профспілки як невід’ємний елемент державної служби. 2019. 19. C. 13-19.
 • Миргород-Карпова В.В. Напрямки удосконалення діяльності Міністерства фінансів України. Напрямки удосконалення діяльності Міністерства фінансів України. 2019. 15. C. 34-39.
 • Миргород-Карпова В.В. Фінансова система як об’єкт управління Фонду державного майна України. Правові горизонти. 2022. 14. C. 69-75.
 • Миргород-Карпова В.В., Кисельова О.І. Зміст категорії «правоохоронний орган» в умовах реформування вітчизняної системи. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. 7. C. 147-152. DOI: -.
 • Куліш А.М., Миргород-Карпова В. В., Бондаренко О. С. Адміністративні послуги в Україні: зміст категорії, проблематика отримання. Право. UA.. 2021. 1. C. 203-209.
 • Бондаренко О. С., Куліш А.М., Миргород-Карпова В. В. Корупційна взаємодія суб’єкта надання адміністративних послуг та суб’єкта звернення. Європейські перспективи. 2021. 1. C. 208-214.
 • Кисельова О.І., Миргород-Карпова В.В. Mediation in labor disputes. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2022. Випуск 32/2022. C. 220-224. DOI: 10.5281/zenodo.6674662.
 • Шлапко Т. В., Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В., Висоцький А. І., Шеін Д. С. Правове забезпечення трансформації сфери охорони здоров’я у світлі медичної реформи з огляду на євроінтеграційні процеси.. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 3. C. 141–147.
 • Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. Features of the study of the mechanism of administrative and legal regulation of the human right to health care in modern conditions. Науковий вісник Львівського університету бізнесу та права. 2021. 30. C. 217-222.
 • Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. Проблеми правового регулювання використання нанотехнологій в медичній сфері. Науковий вісник публічного і приватного права. 2021. 5. C. 56-62.
 • Миргород-Карпова В.В., Кисельова О.І. International standards of legislative regulation of nanotechnologies: legal aspect. Науковий вісник Львівського університету бізнесу та права. 2021. 29. C. 246-251.
 • Миргород-Карпова В.В. Загальні критерії оцінки ефективності реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги в Україні через призму оцінки намірів та результативності виконання проєктів. Юридичний правовий електронний журнал. 2021. 7. C. 71-92.
 • Миргород-Карпова В.В., Шлапко Т.В., Старинський М.В. Міжнародно-правові акти щодо забезпечення прав споживачів медичних послуг. Наукові інновації та передові технології. 2021. 1. C. 59-71.
 • Миргород-Карпова В.В., Шлапко Т.В., Старинський М.В. Legislative Basis Of Functioning of te Sphere Of Ensuring The Rights Of Healthcare Consumers. Юридичний правовий електронний журнал. 2021. 9. C. 54-65.
 • Миргород-Карпова В.В. Особливості функціонування сімейної медицини та надання медичних послуг: досвід Європейського Союзу та уроки для України. Правові горизонти. 2021. 26. C. 34-42.
 • Миргород-Карпова В.В. Міжнародний досвід функціонування антикорупційного судочинства. Правові горизонти. 2021. 26. C. 102-109.
 • Миргород-Карпова В.В. General principles of organization and activity of judge in Ukraine. Правові горизонти. 2021. 26. C. 54-59.
 • Миргород-Карпова В.В. Загальні засади організації та діяльності суддів в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2021. 1. C. 17-23.
 • Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В., Шлапко Т. В. Методологічні засади дослідження механізму адміністративно-правового забезпечення права особи на охорону здоров’я.. Київський часопис права.. 2021. № 3 2.. C. 67-77.
 • Шлапко Т. В., Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В. Європейські орієнтири реформування системи охорони здоров’я в Україні в порівнянні з Німеччиною.. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право».. 2021. Випуск № 68(6).. C. 96–103.
 • Шлапко Т. В., Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В. Правові аспекти гарантування доступності медичної допомоги та послуг особам з інвалідністю у країнах Європейського Союзу.. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.. 2021. № 6. C. 130–135.
 • Шлапко Т. В., Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В. Забезпечення реалізації права на охорону здоров’я та права на працю як інструментів виходу з коронавірусної кризи через призму євроінтеграції.. Прикарпатський юридичний вісник.. 2021. № 5.. C. 80–86.
 • Гаруст Ю.В., Мельник В.І., Миргород-Карпова В.В., Павленко Б.О., Кіяшко Ю.М., Малетов Д.В. Функціонування системи оцінювання ефективності міжнародної технічної допомоги: досвід Європейського Союзу та провідних країн світу. Правові горизонти. 2021. Вип. 26 (39). C. 117-124. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2021.i26.p117.
 • Миргород-Карпова В. В., Доценко А. В. Порівняльно-правова характеристика функціонування мІністерства фінансів України, США та Італії. Правові горизонти. 2020. 21 (34). C. 74-80.
 • Миргород-Карпова В. В., Корощенко К. Р. Функціонування пенсійної системи України, Великобританії та США. Правові горизонти. 2020. 21 (34). C. 141-148. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i21.p141.
 • Миргород-Карпова В. В., Шевцов Я. А. Електронне урядування в Україні: поточні досягнення, проблеми рефоромування та діяльності Міністерства цифрової трансформації України. Правові горизонти. 2020. 22 (35). C. 35-43.
 • Миргород-Карпова В. В., Лісов Д. А. Порівняльно-правова характеристика Рахункової палати в Україні, США, Польщі. Правові горизонти. 2020. 23 (35). C. 35-45.
 • Миргород-Карпова В. В., Шевель Дж. І. Нормативно-правове регулювання Державної митної служби в Україні. Правові горизонти. 2020. 24 (36). C. 57-62..
 • Миргород-Карпова В. В., Васильєва Т. А., Гаруст Ю. В., Сухонос В. В., Мельник В. І., Кобзєва Т. А. Напрямки адаптації фінансового законодавства України до законодавства ЄС з урахуванням впровадження Концепції нової інноваційної моделі державного управління фінансовою системою України. Правові горизонти. 2020. 25 (37). C. 102-126.
 • Гаруст Ю. В., Мельник В. І., Миргород-Карпова В. В., Павленко Б. О., Кіяшко Ю. М., Малетов Д. М. Аналіз офіційних даних щодо реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги та їх результативності в Україні з 1991 року. Правові горизонти. 2020. 25 (38). C. 50-59.

Інші статті

 1. LAND MARKET OPENING IN UKRAINE: MYTHS OR REALITY. International Journal of Agricultural Extension. 2021. 9. C. 47-55. DOI: 10.33687/ijae.009.00.3961. (Scopus)
 2. IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE PROJECTS IN UKRAINE SINCE 1991 AND THEIR ACTUAL EFFECTIVENESS FOR THE STATE. Astra Salvensis. 2022. 2022. C. 691-703. (Scopus)
 3. Yuriy Harust, Valeriia Myrhorod-Karpova, Elena Kiselyova, Pylyp Pylypenko, Taras Zhyravetskyy Land market opening in Ukraine: myths or rality. International Journal of Agricultural Extension. 2021. 9(Special Issue 2). C. 47-55. DOI: 10.33687/ijae.009.00.3961. (Scopus)
 4. Myrhorod-Karpova V.V. The Economic Security Of The State: its Genesis And Transformation Approaches Of The Modernity. Reice-revista electronica de investigacion en ciencias economicas. 2021. Том 8 Випуск 15. C. 328-345. (WoS)
 5. Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. Європейські стандарти забезпечення прав споживачів медичних послуг (пацієнтів). Modern engineering and innovative technologies. 2021. 17. C. 87-98.
 6. Myrhorod-Karpova V.V. Administrative and legal status of subjects of the state’s financial system management: innovative standards and system modernization in Ukraine. JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES. 2021. Том 2 Випуск 1. C. 207-226. (WoS)
 7. Tetiana Shlapko, Valeriia Myrhorod-Karpova, Lesia Myskiv, Viktor Vasylynchuk, Bohdana Pavlenko. Suicide as a global human problem: ways to take over.. Journal of law and political sciences. 2021. Vol. 29, issue 4. C. 200–219.. (WoS)
 8. Myrhorod-Karpova V., Hrytsenko V., Dragonenko A., Chernenko A., Penkov S. The Economic Security of the State: its Genesis and the Transformation Approaches of the Modernity. REICE-REVISTA ELECTRONICA DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICAS. 2020. C. 328-345. DOI: 10.5377/reice.v8i15.9963. (WoS)
 9. Harust Yu., Sobol Ye., Myroniuk R., Myrhorod-Karpova V. Implementation of Family Medicine in Central and Eastern Europe: Experience and Lessons for Ukraine. Journal of History Culture and Art Research. 2020. 9 (1). C. 69-83. DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2535. (WoS)
 • Syroid, T., Kolomiets, Y., Kliuiev, O., Myrhorod-Karpova, V. International financial institutions as subjects of the financial system of the state. Asia Life Sciences. 2019. 2. C. 153-164. (Scopus)
 • Manzhula, A., Harust, Yu., Myrhorod-Karpova, V., Sobol, Y. Search for ways to optimize the activities of state bodies managing the funds of international technical assistance. Asia Life Sciences. 2019. 2. C. 189-212. (Scopus)
 • Pchelina, O., Sezonov, V., Myrhorod-Karpova, V., Zherobkina, Y. Administrative and legal mechanism of execution of decisions of the european court of human rights as the basis of case law application in the judicial system of Ukraine. Asia Life Sciences. 2019. 2. C. 117-134. (Scopus)

Монографії

 1. Сухонос В.В., Гаруст Ю.В., Миргород-Карпова В.В. Державне управлінняфінансовою системою України: концепція нової інноваційної моделі: монографія / за ред. СумДУ. Суми: ПФ «Видавництво «СумДУ», 2021. 321 c.

Розділ монографії / розділ книги

 1. Миоргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Кисельова О.І., Шлапко Т.В. Забезпечення економічної б езпеки України як складов а економічного суверенітет у нашої держави в умовах війни. Давид і Голіаф: проблеми б езпеки та ст алого розвитку України в умовах війни: Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2022. C. 130-166.
 2. Myrhorod-Karpova V., Kyselesa E., Rudenko L. Features and characteristics of internal affairs bodies in Ukraine. Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens: / за ред. Scientific thought development. Берлін: , 2022. C. 74-85.
 3. Миргород-Карпова В.В., Гаруст Ю.В. Зарубіжний досвід організації контрольних функцій держави за міжнародними фінансами. Prognostication And Planning Of Economic Development: Microeconomic And Macroeconomic Level: / за ред. Publishing house “Baltija Publishing”. Рига: Publishing house “Baltija Publishing”, 2019. C. 189-225.
 4. Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. Система державних органів у сфері захисту та забезпечення економічної безпеки як складової економічного суверенітету України. “Давид і Голіаф: проблеми безпеки та сталого розвитку України в умовах війни”: / за ред. ЗВО “Львівський університет бізнесу і права”. Львів: ЗВО “Львівський університет бізнесу і права”, 2022. C. 253-286.
 5. Миргород-Карпова В.В., Шлапко Т.В., Кисельова О.І. “Ukrainian corruptpeople – beware” or should we expect results from the existing system?. Закордонна колективна монографія “Трасформація економіки, фінансів і менеджменту в сучасних умовах”.: / за ред. Baltija Publishing. Рига: Baltija Publishing, 2022. C. 139-166.

Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір / рішення

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «International financial institutions as subjects of the financial system of the state» № 100333 Україна / Syroid, T., Kolomiets, Y., Kliuiev, O., Myrhorod-Karpova, V.; Миргород-Карпова В. В., Сироїд Т. Л., Коломієць Ю. М., Клюєв О. М.; заяв. 2020-09-06; опубл. 2020-10-09.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Administrative and legal mechanism of execution of decisions of the European Court of Human Rights as the basis of case law application in the judicial system of Ukraine» № 1003332 Україна / Pchelina, O., Sezonov, V., Myrhorod-Karpova, V., Zherobkina, Ye.; Миргород-Карпова В., Жерьобкіна Є., Сезонов В., Пчеліна О.; заяв. 2020-09-06; опубл. 2020-10-09.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Адміністративно-правові засади діяльності контролюючих органів щодо використання коштів міжнародної технічної допомоги» № 100323 Україна / Миргород-Карпова В. В.; Миргород-Карпова В. В.; заяв. 2020-09-06; опубл. 2020-10-08.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Search for the ways to optimize the activities of state bodies managing the funds of international technical assistance» № 100336 Україна / Search for ways to optimize the activities of state bodies managing the funds of international technical assistance; Гаруст Ю. В., Миргород Карпова В. В., Соболь Є. Ю., Манжула А. А.; заяв. 2019-09-08; опубл. 2020-10-09.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Implementation of Family Medicine in Central and Eastern Europe: Experience and Lessons for Ukraine» № 100337 Україна / Sobol Ye., Myroniuk R., Harus Yu., Myrhorod-Karpova V.; Гаруст Ю. В., Соболь Є. Ю., Миронюк Р. В., Миргород-Карпова В. В.; заяв. 2020-09-06; опубл. 2020-10-09.

Тези доповіді

 1. Миргород-Карпова В.В., Глущенко Н.В., Малишева А.О. Особливості правової природи заходів адміністративної відповідальності. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 301-304.
 2. Миргород-Карпова В.В., Куліш А.М., Никифоров Є.О. Адміністративно-правовий статус військово-цивільних адміністрацій в Україні. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 287-291.
 3. Миргород-Карпова В.В., Шеін Д.С. Сучасний стан проблематики мобінгу в рамках державної служби. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 250-254.
 4. Миргород-Карпова В.В., Калініна М.Р. Юридична особа та питання адміністративної відповідальності. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 234-238.
 5. Миргород-Карпова В.В., Корощенко К.Р. Зміст феномену терміну «національної безпеки» у юридичній літературі. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 304-307.
 6. Пахомов В.В., Миргород-Карпова В.В., Ільченко Б.О. Забезпечення економічної безпеки та запуск Бюро економічної безпеки України: актуальні питання сьогодення. VI Міжнародна науково-практична конференція “Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів”: тези доповідей. : 2022. C. 330-335.
 7. Миргород-Карпова В.В. The Economic Security of the State: its Genesis and the Transformation Approaches of the Modernity. TURISMO-ESTUDOS E PRATICAS: тези доповідей. : 2020. C. 3. (WoS)
 8. Миргород-Карпова В. В., Мурач Д. В. Десгенезія процедурної частини адміністративного законодавства України як актуальна проблема адміністративного права. KORSZERŰ MŰSZEREK ÉS ALGORITMUSA TAPASZTALATI ÉS ELMÉLETI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI: тези доповідей. : 2020. C. .
 9. Миргород-Карпова В. В., Гаруст Ю. В., Корощенко К. Р. Порівняльна характеристика функціонування пенсійної системи України та Великобританії. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: СумДУ, 2020. C. .
 • Миргород-Карпова В. В., Гаврилович Я. Д. Порівняльно-правова характеристика Державного бюро розслідувань в Україні та зарубіжних країн. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: СумДУ, 2020. C. .

Руденко Людмила Дмитрівна

Стаття-доповідь у матеріалах наукових конференціях

 1. Rudenko L.D., Koroshenko K.R. ЩОДО ГАРАНТІЙ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ 10 грудня 2021 р.).. 2022. C. 233-235.
 2. Rudenko L.D., Trebuh V.V. ДО ПИТАННЯ ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА СПОЖИВЧИМИ КРЕДИТАМИ. Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ 10 грудня 2021 р.).. 2022. C. 304-306.
 3. Rudenko Liudmyla, Koroshenko Katerina ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМИ ДОГОВОРАМИ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 19–20 травня 2022 року). 2022. C. 212-217.
 4. Rudenko Liudmyla, Trebuh Victoriya ЩОДО СУДОВОЇ ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ У СФЕРІ СПОЖИВЧОГО МІКРОКРЕДИТУВАННЯ. Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри : матеріали Науково-практичного круглого столу (Суми, 28 січня 2022 р.). 2022. C. 74-76.
 5. Руденко Л.Д. Ціннісноорієнтований підхід у юридичній клінічній освіті. Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграці. матер. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. (Суми, 28-29 травня 2021 р.) / ред. колегія : В.М. Завгородня, А.М. Куліш, та ін. Суми : Сумський державний університет. 2021. C. 130-133.
 6. Руденко Л.Д., Наумов А.С. ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ. Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики: матеріали Міжнародної конференції (в авторській редакції) (м. Маріуполь, 24 вересня 2021 року). Маріуполь, ДонДУВС. 2021. 295 с.. 2021. C. 186-189.
 7. Руденко Л.Д., Залізняк С.І. Щодо правового регулювання ломбардної діяльності. Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики: матеріали Міжнародної конференції (в авторській редакції) (м. Маріуполь, 24 вересня 2021 року). Маріуполь, ДонДУВС. 2021. 295 с.. 2021. C. 184-186.
 8. Базуріна Т.І., Полянська Є.А. Новели Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), м. Кривий Ріг, 25 вересня 2020 року. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України. 2020. C. С. 21-25..
 9. Двойних В.В. Врегулювання спору за участю судді. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року). Редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік. Суми : Сумський державний університет. 2020. Ч. 1. C. С. 248-250.
 • Жительний М.Д. Щодо особливостей провадження у справах про неплатоспроможність фізичних осіб.. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року). Редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік. Суми : Сумський державний університет. 2020. Ч. 1. C. С. 242-244.
 • Орлов О.Л. Історія виникнення інституту приватних акціонерних товариств в Україні. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року). Редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік. Суми : Сумський державний університет. 2020. Ч. 1. C. С. 237-242.
 • Бенько А.В. «Squezze-out» в Україні: порівняльно-правовий аналіз, проблеми реалізації.. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року). Редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік. Суми : Сумський державний університет.. 2020. Ч.1. C. С. 225-229.
 • Руденко Л.Д. Щодо механізму судового тлумачення у господарському процесі. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року). Редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік. Суми : Сумський державний університет. 2020. Ч. 1. C. С. 244-248..

Стаття у фахових виданнях України Категорії Б

 1. Руденко Л.Д., Миргород-Карпова В.В., Шлапко Т.В. Академічна доброчесність в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз. Право.ua. 2022. 3. C. 138-145. DOI: DOI 10.32782/LAW.UA.2022.3.20.
 2. Миргород-Карпова В.В., Куліш А.М., Руденко Л.Д., Мурач Д.В. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як с убєкт заб езпечення фінансово-економічної безпеки в Україні. Європейські перспективи. 2022. 2. C. 167-176.
 3. Руденко Л.Д., Горобець Н.С., Корощенко К.Р. Особливості застосування штрафних санкцій в господарсько-договірних відносинах. Київський часопис права. 2022. 3(22). C. 53-62.
 4. Lyudmyla Rudenko, Bogdan Derevyanko LIQUIDATION OF MULTI-APARTMENT BUILDING CO-OWNER ASSOCIATION UNDER THE COURT DECISION. PHILOSOPHY, ECONOMICS AND LAW REVIEW. 2021. Volume 1, no. 2. C. 108-116.
 5. Миргород-Карпова В.В., Руденко Л.Д. Щодо структури фінансів суб’єктів господарювання у фінансовій системі України. Правові горизонти. 2018. 9 (22). C. 33-42.
 6. Руденко Л.Д., Рубаненко А.М. Проблемні питання правового статусу й адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства. Правовий часопис Донбасу. 2021. 1(74). C. 95-103. DOI: DOI: https://doi.org/10.32366/2523-4269-2021-74-1-95-103.
 7. Руденко Л.Д., Амелічева Л.П. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ НАУКИ У СВІТЛІ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ ТА ПРАВОВОГО АУТОПОЕЗИСУ. Правова позиція. 2021. 4 (33). C. 5-10. DOI: DOI https://doi.org/10.32836/2521-6473.2021-4.1.
 8. Руденко Л. Д., Швагер О. А., Мурач Д. В. Місце юридичних клінік у забезпеченні захисту прав споживачів фінансових послуг. Правова позиція. 2021. 4. C. 60-65. DOI: 10.32836/2521-6473.2021-4.11.
 9. Руденко Л.Д. Механізм притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. C. С. 207-210. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-4/49.
 • Руденко Л.Д. Правова охорона інновацій у режимі комерційної таємниці, промислової власності: порівняльний аналіз. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2020. № 2(89). C. С. 189-197. DOI: https://doi.org/10.32631/v.2020.2.18.
 • Рядінська В.О., Руденко Л.Д. Переваги, пільги, послуги як предмети подарунку (новели антикорупційного законодавства України). Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. Збірник наукових праць.. 2020. № 11. C. С. 34-41. DOI: 10.34079/2226-3047-2020-10-19-34-42.
 • Руденко Л.Д., Бавикін А.Ю., Соколенко О.П. До питання про господарсько-правового забезпечення використання бінарних опціонів як фінансових інструментів. Правові горизонти. 2020. Вип. 20 (33). C. С. 58-63. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i20.p58.
 • Руденко Л.Д. До питання про відповідальність у господарському судочинстві. Правові горизонти. 2020. 21(34). C. С. 47-51. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i21.p47.

Інші статті

 1. Rudenko L. D., Trebuh V. V ЩОДО НЕЮРИСДИКЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ У СФЕРІ СПОЖИВЧОГО МІКРОКРЕДИТУВАННЯ. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2021. 2. C. 64-73. DOI: https://doi.org/10.31558/2786-5835.2021.2.7.
 2. Lohvinenko M, Rudenko L, Shunko M, Pylypenko O, Vysotskyi A. Specialised Courts of Ukraine and European Countries: A Comparative Legal Analysis’. Access to Justice in Eastern Europe. Access to Justice in Eastern Europe. 2022. 2 (14). C. 122-133. (WoS)
 3. Money assets of internally displaced persons as financial resources of commercial banks. Banks and Bank Systems. 2017. 12. C. 211-217. DOI: 10.21511/bbs.12(4-1).2017.09. (Scopus)
 4. Руденко Л.Д., Плотнікова М.В., Швагер О.А. Споживачі фінансових послуг: концептуальні засади визначення поняття в контексті модернізації господарського законодавства України. Правове забезпечення ринкових відносин в умовах громадянського суспільства: збірник наукових праць.. 2021. Випуск 4. C. 155-163.
 5. Piddubnyi O.Yu., Rudenko L.D., Hbur L.V., Nezhevelo V.V., Oleksiuk V.P. THE STATE – in INTERPRETATION of JOSE ORTEGA Y GASSET. Analele Universitatii din Craiova – Seria Istorie. 2021. 25. C. 77-87. (Scopus)
 6. Piddubnyi O.Yu., Rudenko L.D., Hbur L.V., Nezhevelo V.V., Oleksiuk V.P. Legislative support for expanding the land powers of local self-government bodies in ukraine. International Journal of Agricultural Extension. 2021. 9. C. 55-63. DOI: 10.33687/ijae.009.00.3721. (Scopus)
 7. Lohvinenko M., Starynskyi M., Rudenko L., Kordunian I. Models of mediation: Theoretical and legal analysis. Conflict Resolution Quarterly. 2021. C. 51-65. DOI: 10.1002/crq.21315. (Scopus та WoS)
 8. Rudenko, L., Barash, Y., Petrova, I., Bohdanіuk, І. Problems of construction of national financial system under the influence of globalization processes. Asia Life Sciences. 2019. 2. C. 265-278. (Scopus)
 9. Lysachok A., Onopriienko I., Koval I., Chaikovska V., Rudenko L. Innovative development in it sphere in the context of the industry 4.0 concept: The case of Ukraine. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. 2020. Volume 9. Issue 1.2. Special Issue.. C. 188-197. DOI: 10.30534/IJATCSE/2020/2891.22020. (Scopus)

Розділ монографії / розділ книги

 1. Myrhorod-Karpova V., Kyselesa E., Rudenko L. Features and characteristics of internal affairs bodies in Ukraine. Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens: / за ред. Scientific thought development. Берлін: , 2022. C. 74-85.

Методичні вказівки

 1. Руденко Л.Д., Горобець Н.С. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни “Господарське процесуальне право” [Електронний ресурс] : для студ. спец. 081 “Право” денної форми навчання / Л. Д. Руденко, Н. С. Андрійченко.. Суми: СумДУ, 2020. 35 c.
 2. Руденко Л.Д., Глущенко Н.В., Горобець Н.С. Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни “Господарське право” [Електронний ресурс] : для студ. спец. 081 “Право” усіх форм навчання. Суми: СумДУ, 2020. 33 c.
 3. Руденко Л.Д., Горобець Н.С., Глущенко Н.В. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт із дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальності 081 «Право» усіх форм навчання. Суми: Сумський державний університет, 2020. 33 c.
 4. Руденко Л.Д., Андрійченко Н.С. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Господарське процесуальне право». Суми: Сумський державний університет, 2020. 35 c.

Тези доповіді

 1. Руденко Л.Д., Горобець Н.С. Податкові пільги як інструмент фінансово-економічної підтримки державою бізнесу в умовах воєнного стану. Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: тези доповідей. : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2022. C. 130-132.

Колеснікова Марія Вікторівна

Стаття у фахових виданнях України Категорії Б

 1. Колеснікова М.В., Старинський М.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична.. 2022. Випуск 31/2021. C. 178-185. DOI: dx.doi.org/10.5281/zenodo.7414543.
 2. Колеснікова М.В., Сагайдак В.О Особливості, соціальне призначення та види проваджень за зверненням громадян. Юридичний бюлетень. 2022. №24. C. С. 115-121.
 3. Колеснікова М.В., Кучмістенко О.В. Зарубіжні моделі адміністративної юстиції на прикладі Австралії, Італії іШвейцарії. “Юридичний науковий електронний журнал». 2022. №3. C. С.164-167.
 4. Колеснікова М.В., Зінченко Г.С. Державна політика у сфері булінгу з боку викладача у зарубіжних країнах. «Юридичний науковий електронний журнал». 2022. №1. C. С.188-192.
 5. Колеснікова М.В., Пасьовин І.А. Класифікація та джерела доказів в адміністративному судочинстві.. Журнал східноєвропейського права. 2021. №95. C. 138.
 6. Колеснікова М.В., Щевцов Я.А., Пак Наталія Степанівна Особливості та проблеми адміністративно-правового режиму пандемії COVID-19 в Україні –перспектива розвитку питання.. Правові горизонти. 2021. 26 (39). C. 78-85. DOI: DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2021.i26.p78.
 7. Колеснікова М.В., Корощенко К.Р. Захист прав інтелектуальної власності в Україні та країнах Європейського союзу: порівняльно-правовий аспект. Правові новели. 2021. 13. C. 61-67. DOI: DOI https://doi.org/10.32847/ln.2021.13.09.
 8. Колеснікова Марія Вікторівна Теоретико-правовова характеристика основних принципів правосуддя, що враховуються під час роботи суду. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. 2. C. 178-180.
 9. Колеснікова М.В. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2020. № 1/2020.. C. 332-335.
 • Колеснікова М.В., Солдатенко М.Д. УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ. «Юридичний науковий електронний журнал». 2020. № 8 /2020. C. 161-168.
 • Колеснікова М.В., Ткаченко Т.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ ЕВТАНАЗІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського «Вчені записки». 2020. № 1. C. 164-169.

Інші статті

 1. Volodymyr Sukhonos, Volodymyr Pakhomov, Viktoriia Pylypenko, Maria Kolesnikova, Dmytro Maletov Administrative and legal bases of implementation of e-government in Ukraine. Amazonia Investiga. 2022. Volume 11. C. 24-36. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.52.04.3. (WoS)
 2. Bunda T.P.,Popov S.V.,Vusotskii I.Yu.,Vasylieva O.V.,Manko Yu.A.,Ovsianko O.L.,Kolesnikova M.V.,Aleksakhina T.O. Optimization of the treatment of rotavirus infection in children by using bacillus clausii. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). 2019. 72. C. 1320-1323. (Scopus)
 3. Mariia Kolesnikova, Elena Kiselyova, Oksana Vasylchenko, Liudmyla Svyrydova, Daria Kibets. JUDICIAL PRACTICE AS A PRE-CONDITION FOR PREVENTING CONTRADICTORY JUDICIAL DECISIONS. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. 23. C. 1-7. (Scopus)
 4. Yunin, O., Nikolaichuk, S., Brusakova, O., Kravchenko, I., Kolesnikova, M. Administrative and legal status of district administrative courts in the administrative justice system. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. 24. C. 1-8. (Scopus)
 5. Bondarenko O.S. Utkina M.S. Kolesnikova M.V. The role of mass media in preventing corruption. Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes. 2021. 13. C. . DOI: 10.26512/lstr.v13i1.35433. (Scopus)

Розділ монографії / розділ книги

 1. Колеснікова М.В. Суб”єкти та учасники адміністративного процесу: поняття, класифікація, основні риси. MODERNÍ ASPEKTY VĚDY Svazek XVI mezinárodní kolektivní monografie Česká republika: Чеська республіка: Publishing Group „ Vědecká perspektiva “, 2022, 2022. C. 206 – 219.

Навчальні посібники, підручники

 1. Галаджун З., Колеснікова М. Правові норми журналістики України: посібник / підручник / за ред. Галаджун З., Колеснікова М. Правові норми журналістики України: навч. посіб. / З.В. Галаджун, М.В. Колеснікова. Київ: Видавець ФОП Піча Ю.В., 2021. 248 с.. Київ: Видавець ФОП Піча Ю.В., 2021. 248 c.

Методичні вказівки

 1. М. В. Колеснікова. 5428 Методичні вказівки до підготовки навчального проєкту (курсової роботи) з дисципліни «Адміністративно-процесуальне право». Суми: Сумський державний університет, 2022. 27 c.
 2. М. В. Колеснікова Збірник задач з дисципліни «Адміністративно-процесуальне право» Методичні рекомендації. Суми: Сумський державний університет, 2022. 17 c.
 3. Колеснікова М.В. Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Порівняльне адміністративне право» для студентів спеціальності 081 «Право» усіх форм навчання. Суми: Сумський державний університет, 2020. 29 c.

Тези доповіді

 1. Колеснікова М.В. Добровільне та примусове виконання судових рішень в справах адміністративного судочинства.. MODERN ASPECTS OF MODERNIZATION OF SCIENCE: STATUS, PROBLEMS, DEVELOPMENT TRENDS: тези доповідей. : ГО «ВАДНД», 2022. C. 155-158.
 2. Колеснікова М. В., Зінченко Г. С. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БУЛІНГ.. РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: тези доповідей. : Сумський державний університет, 2022. C. 271-273.
 3. Колеснікова М.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДСТАВ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.. РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: тези доповідей. : Сумський державний університет, 2022. C. 268-270.
 4. Колеснікова М.В., Чернишова Я.О. Загальна характеристика провадження в суді першої інстанції.. Міжнародна науково-практична конфереренція «Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього»: тези доповідей. : ГО «Правовий світ», 2022. C. С.77-79.
 5. Колеснікова М.В. Теотетико-методологічна основа адміністративного судочинства в Україні.. III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates: тези доповідей. : Editorial board of International Electronic Scientific and Practical Journal «WayScience», 2022. C. С.285-286..
 6. Колеснікова М.В., Борщ В.Ф. Види адміністративно-процесуальних правовідносин. Їх об’єкт, суб’єкти та зміст. «Сучасні тенденції розвитку публічного та приватного права»: тези доповідей. : Національний університет біоресурсів і природокористування України., 2021. C. 196-199.
 7. Колеснікова М.В. Проблеми вдосконалення юрисдикційних проваджень. «Сучасні тенденції розвитку публічного та приватного права»: тези доповідей. : Національний університет біоресурсів і природокористування України., 2021. C. 177-178.
 8. Колеснікова М.В. ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ. DIEWICHTIGSTENVEKTORENFÜRDIEENTWICKLUNGDERWISSENSCHAFTIMJAHR 2020 Міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей. Люксембург: Люксембург, LUX, 2020. C. .
 9. Колеснікова М.В., Сіваєва М.В. МЕДИЧНА ПОСЛУГА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів»: тези доповідей. Суми: Навчально-науковийінститут права Сумського державного університету. Суми. Видавництво Сумського державного університету,, 2020. C. 299-302.
 • Колеснікова М.В., Ткаченко Т.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕВТАНАЗІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів»: тези доповідей. Суми: Навчально-науковийінститут права Сумського державного університету. Суми. Видавництво Сумського державного університету,, 2020. C. 37-39.
 1. Колеснікова М.В. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. ІVМіжнароднанауково-практична конференція «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів»: тези доповідей. Суми: Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету. Суми. Видавництво Сумського державного університету,, 2020. C. 21-23.

Кобзева Тетяна Анатоліївна

 

Стаття у фахових виданнях України Категорії Б

 1. Кобзєва Т.А., Миргород-Карпова В.В. Фінансова та адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства. Європейські перспективи.№3, 2022. C.170-177.

DOI: ​​https://doi.org/10.32782/EP.2022.3.26

 1. Кобзєва Т.А. Медіаційна процедура, як спосіб вирішення податкових спорів між представниками приватного бізнесу (субʼєктами підприємницької діяльності) та державою. Наше право. Випуск 4. 2022. С. 105-109.

DOI: https://doi.org/10.32782/NP.2022.4.16

 1. Сухонос В.В., Кобзєва Т.А. Конституційна відповідальність як вид юридичної відповідальності: проспективний та ретроспективний аспекти. Європейські перспективи. №4, 2022. С.8-11.

DOI: https://doi.org/10.32782/EP.2022.4.1

 1. Кобзєва Т.А., Міхновський Г.Ю. Нормативно-правове закріплення застосування процедури медіації в різних галузях процесуального права України. Прикарпатський юридичний вісник. 2022. № 4. C. 111-125.

DOI: https://doi.org/10.32782/pyuv.v4.2022.15

 1. Кобзєва Т.А., Пось А.А. Антикорупційна стратегія як основний програмний документ в боротьбі з корупцією, та шляхи її реалізації. Молодий вчений. 2022. № 1. C. 207–211.

DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-43

 1. Куліш А.М., Кобзєва Т.А. Відповідальність високопосадових осіб за неналежне виконання обов’язків, покладених державою. Прикарпатський юридичний вісник. №2. C. С.78-83.

DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i2.1021.

 1. Кобзєва Т.А., Шеін Д.С. Порівняльний аспект організаційно-правових засад захисту тварин в Україні та державах ЄС. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. Ужгород, 2021. № 3, С. 260-264.

DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.03.48

 1. Кобзєва Т.А., Куліш І.О. Медіаційна процедура в українських реаліях. Правові горизонти / Legal horizons. № 25, т. 38., 2021. С. 34–38.

DOI:http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i25.p34

 1. Кобзєва Т.А., Куліш І.О. Спортивне право на сучасному етапі змін та реформ чинного законодавства України. Правові горизонти / Legal horizons. Суми, 2020. № 22, т. 35. С. 29–34.

DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i22.p29

 1. Кобзєва Т.А. Мета, завдання й цілі адміністративно правової протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Приватне та публічне право. 2020. № 3. C. 68-73.

DOI:https://doi.org/10.32845/2663-5666.2020.3.13

 1. Кобзєва Т.А., Куліш В.С. Порушення етики професійного спілкування та юридична відповідальність народних депутатів. Науково-практичний юридичний журнал «Правові горизонти». 2020. № 25(38). C. 16-22.

DOI:http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i24.p16

 1. Кобзєва Т.А., Іванов А.О. Європейські стандарти безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Правові горизонти / Legal horizons. Суми, 2020. № 20, т. 33. С. 128-134.

DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i20.p128

 1. Кобзєва Т.А., Міхновський Г.Ю. Соціально-правовий захист, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Правові горизонти / Legal horizons. Суми, 2019. № 19, т. 35. С. 36–42.

DOI:http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i19.p36

 1. Кобзєва Т.А.,Пархоменко А.О. Перспективи створення нового правоохоронного органу у сфері забезпечення економічної безпеки держави.Правові горизонти / Legal horizons. Суми, 2019. № 19, т. 35. С. 120–124. DOI:http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i14.p120
 2. Кобзєва Т.А., Мазуров А.В. Правові засади функціонування державної регуляторної служби України як суб’єкта управління національною фінансовою системою. Правові горизонти / Legal horizons. Суми, 2018. № 13, т. 26. С. 55–59.

DOI:http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2018.i13.p55

 1. Кобзєва Т.А., Куліш І.О. Особливості притягнення до відповідальності за лихослів’я

Правові горизонти / Legal horizons. Суми, 2018. № 13, т. 26. С. 67–72

DOI:http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2018.i8.p67

 

Інші статті

 1. Bezpalova O. I., Kobzieva T. A., Kornienko V. V., Kritsak I. V. Police Law within the System of Administrative Law: The Need of Reconciling the Relationship. DIXI. 2021. № 23. C. 1-15. (WoS)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2400095

 1. Reznik O., Borko A. , Inshyn M., Kobzieva T., Kislitcyna I. Professionalism of Judges as the basic of the staffing in the courts. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2020, 23, pp. 1–7 (Scopus). Q2

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210808980

 1. Kobzieva T., Bezpalova O., Ridel T., Markin S., Serohin V. Ethical and legal gr ounds for the whistleblowing of corruption offenses. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. № 22. C. (Scopus). Q2

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210808980

 1. Innovations in assessing the efficiency of the instruments for the national economy de-shadoving: The state management aspect / Levchenko V., Kobzieva T., Boiko A., Shlapko T. //Marketing and Management of Innovations. 2018, Issue 4, pp. 361-371. (WOS).

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2400095

 1. Kobzieva T.A., Dudchenko V.V. Prevention of juvenile delinquency: positive aspects of international experience and prospects for their introduction in Ukraine. Visegrad journal on human rights. 2021. № 2. C. 279-284.

 

Навчальні посібники, підручники

 1. А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська. Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України: посібник / підручник / за ред. рекомендовано до друку вченою радою СумДУ 17.12.2021 року. Суми: , 2021. 820 c.

Методичні вказівки

 1. О. І. Кисельова, Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська. 5082 Програма педагогічної практики за професійним спрямуванням. : 2021. 43 c.
 2. Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська. 4878 Методичні вказівки до підготовки навчального проєкту (курсової роботи) з навчальної дисципліни «Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України». : 2021. 38 c.
 3. Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська. 4800 Практикум із навчальної дисципліни «Правоохоронна система України». : 2021. 82 c.
 4. Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська. 4696 Методичні вказівки до підготовки наукового проекту з навчальної дисципліни «Правоохоронна система України». : 2021. 21 c.
 5. Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська. 5357 Практикум із навчальної дисципліни «Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України». : 2022. 98 с.
 6. Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська, Г.Ю. Міхновський. 5461 Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Сучасні проблеми медіації та судочинства в Україні». : 2022. 28 с.

 

Тези доповіді

 1. Кобзєва Т.А. Відкритість та прозорість Національної поліції України в умовах воєнного стану. Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану: тези доповідей. : Харків, 2022. C. 136-138.
 2. Кобзєва Т.А., Міхновський Г. Ю. Нормативно-правове регулювання процедури медіації в адміністративному процесі України. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей: Суми, 2022. С. 307-312.
 3. Кобзєва Т.А. Професійна підготовка медіаторів в Україні. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей: Суми, 2022. C. 266-268.
 4. Кобзєва Т.А., Шеін Д.С. Агентство з розшуку та менеджменту активів, специфіка, мета створення та функціонування. Перший крок у науку: студентська конференція: тези доповідей:Суми, C. 94-95.
 5. Кобзєва Т.А., Куліш І.О. Фінансова медіація як спосіб врегулювання конфліктів між фінансовими установами та споживачами фінансових послуг.. Законодавство України про фінансові послуги: питання адаптації до права ЄС матеріали науково-практичного круглого столу: тези доповідей: Суми, C. 52-55.
 6. Кобзєва Т.А., Мурач Д.В. Необхідність запровадження військового судочинства в Україні. Збірник IV Міжнародної науково-практичної конференції Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 87-90.
 7. Кобзєва Т.А., Полулях О.В. Лізингова програма щодо житлового забезпечення поліцейських. Збірник міжнародної науково-практичної конференції Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: СумДУ, 2020. Ч.2 – С. 160-163.
 8. Кобзєва Т.А., Наумов А.С. Порівняльна характеристика НАБУ та ДБР. Збірник IV Міжнародної науково-практичної конференції : Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: СумДУ, 2020. Ч.1. – С. 84-87.
 9. Кобзєва Т.А. Теоретико-правовий аспект понять: «Правоохоронні органи» та «Правоохоронна система» в умовах сьогодення. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнар. науково-практична конференція : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.). Суми, 2020. Ч.2 – С. 197-200: тези доповідей. Суми: 2020. C. 197-200.
 10. Кобзєва Т.А, Куліш В.С. Теоретико-правовий аспект понять: «образа», «наклеп» та «дифамація» в українському законодавстві. ІV Міжнародна науково-практична конференція Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) тези доповідей. Суми: СумДУ, 2020. C. 55-58.

Каріх Ігор Володимирович

 

Стаття у фахових виданнях України Категорії Б

 1. Думчиков М.О., Каріх І.В. Становлення та генеза кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення у кіберпросторі на тернах України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №5. C. С.476-478. DOI: DOI https://doi.org/10.32782/2524- 0374/2022-5/113.
 2. Миргород-Карпова В.В., Каріх І.В. Організація контрольних функцій держави за міжнародними фінансами: міжнародний досвід. Правові горизонти. 2020. 17. C. 63-70.
 3. Каріх І.В., Пахомов В.В., Бондаренко М.О. Грумінг як сучасний вид сексуального насилля. Правові горизонти. 2021. Т. 14, № 2.. C. С. 77-82.
 4. Каріх І.В. Пріоритетні напрями та шляхи впровадження системних засад гуманітарної політики України.. Правові горизонти. 2020. №21(34). C. 20-25. DOI: https://doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i21.p.

Інші статті

 1. Hrytenko, O., Prymachenko, V., Shablystyi, V., & Karikh, I. Criminal liability for cruelty to animals under the legislation of Ukraine: features of theory and practice. Amazonia Investiga. 2021. 10(42). C. 264-273. DOI: 10.34069/AI/2021.42.06.25. (WoS)
 2. В.В.Пахомов, І. В. Каріх, Д. А. Рєпін Міжнародно-правове регулювання кіберпростору. Молодий вчений. 2021. 4 (92). C. 269-272. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-58.
 3. Anatolii Kulish, Yaroslav Haleta ,Valerii Radul, Oksana Filonenko, Ihor Karikh The Newest Digital Technologies in Education and The Prospects of Their Implementation in Ukraine. Propósitos y Representaciones. Special number: Educational Psychology Practices in Europe and the Middle East. 2020. Vol. 8, SPE(2). C. 684-686. DOI: 10.20511/pyr2020.v8nSPE2.684. (WoS)

Розділ монографії / розділ книги

 1. І. В. Каріх Аксіологічна безпека України як квінтесенція національних цінностей та інтересів. Національна безпека: світоглядні та теоретико-методологічні засади: / за ред. О. П. Дзьобаня. Харків: Право, 2021. C. 374-395.

Тези доповіді

 1. Півень Владислав Сергійович Терор і тероризм як форми соціального насильства. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 250-253.
 2. Солодовник Марина Володимирівна Умови формування національних цінностей України (2). Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 267-271.
 3. Плис Катерина Володимирівна Природні та соціальні цінності та їх роль у забезпеченні безпеки людини (2). Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 254-258.
 4. Машин Олександр Олександрович Національна безпека як мета та умова життєдіяльності соціальної системи (2). Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 230-232.
 5. Шеін Дмитрій Сергійович Націоналізм як суспільно-політичне явище у процесі забезпечення національної безпеки (2). Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 277-279.
 6. Шевченко Ярина Олександрівна Забезпечення національної безпеки в Україні в умовах глобалізації світу. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 274-276.
 7. Спіріна Анна Євгенівна Принципова різниця між воєнною доктриною та стратегією воєнної безпеки. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 272-273.
 8. Совенко Максим Романович Мета доктрини національної безпеки та її основні положення. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 264-266.
 9. Сема Дарина Олександрівна Зародження первинних знань про небезпеку. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 261-263.
 • Пулях Валерія Юріївна Роль націоналізму в сучасному світі. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 259-260.
 • Парієнко Сергій Володимирович Чому оцінка людиною безпеки об’єкта завжди є суб’єктивною?. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 247-249.
 • Орєшко Іван Володимирович Антагоністичні цінності і їхня сутність. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 244-246.
 • Обруснік Єлизавета Олександрівна Класифікація національних інтересів за їхніми ознаками. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 240-243.
 • Никифоров Єгор Олександрович Збройні сили України, як основоположна складова національної безпеки держави. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 236-239.
 • Нестеренко Максим Володимирович Взаємозв’язок понять «нація» та «нація-держава». Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 233-235.
 • Мірошниченко Олександр Сергійович Місце та роль цінностей при дослідженні безпеки соціальних систем. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 226-229.
 • Манжос Т.О. Чому категорії «цінність» за радянських часів не приділялась увага?. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 222-225.
 • Малишева Анастасія Олександрівна Стратегія національної безпеки України: етапи розробки та основні положення. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 219-221.
 • Малєєв Матвій Олексійович Оцінка ролі «націоналізму» в сучасному світі. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 215-218.
 • Ляховець Богдан Ігорович Націоналізм як суспільно-політичне явище у процесі забезпечення національної безпеки (1). Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 212-214.
 • Лутай Анастасія Олександрівна Для чого розробляють стратегію національної безпеки і що мають відображати основні її положення?. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 208-211.
 • Лисенко Євген Ілліч Складові та рівні національної безпеки. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 205-207.
 • Кузьменко Всеволод Владиславович Чому існують різні тлумачення поняття «національні інтереси»?. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 202-204.
 • Ксенженко Валерія Сергіївна Особливості організації та функціонування ситуаційних центрів в Україні. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 199-201.
 • Костюк Ярослав Володимирович Чому «національна безпека» є змінною величиною?. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 195-198.
 • Корсун Анастасія Об’єктивна цінність явища антагонізму: суспільно-політичний вимір. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 192-194.
 • Колодуб Олександр Сергійович Умови формування національних цінностей України (1). Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 184-187.
 • Ковтун Анна Андріївна Взаємозв’язок національних цінностей та соціальних норм. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 180-183.
 • Ковальов Денис Андрійович (зміна прізвища та по батькові) За якими поняттями характеризують національні інтереси?. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 177-179.
 • Кіяшко Олександр Олександрович Об’єктивно-суб’єктивна сутність понять «небезпека» та «безпека». Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 173-176.
 • Кашеварова Яна Вікторівна Чому «національна безпека» є змінною величиною.. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 171-172.
 • Камчатний М.О. Національна безпека як мета та умова життєдіяльності соціальної системи (1). Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 16-170.
 • Калініна Маргарита Романівна Роль національних цінностей у забезпеченні безпеки соціальної системи. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 166-168.
 • Ільченко Богдан Олександрович Актуальність створення концепції національної безпеки для подальшого розвитку держави. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 162-165.
 • Зибіна Поліна Олександрівна Характеристика основних груп визначень поняття «безпека».. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 157-161.
 • Дядченко А.І. Чому найбільша небезпека притаманна непередбачуваній поведінці суб’єкта небезпеки?. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 154-156.
 • Горкун Р.С. Природні та соціальні цінності та їх роль у забезпеченні безпеки людини (1). Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 151-153.
 • Безвін Богдана Віталіївна Масштаби поширеності корупції в Україні. Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 23 квітня 2021 р.): тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 148-150.
 • Жук А.О. Волонтерський рух як один з засобів протидії загрозам національної безпеки. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року): тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 373-375.
 • Безвін О.С. Національна безпека України як гарант розвитку в демократичній державі. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року): тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 370-373.
 • Усенко Я.В. Проблеми забезпечення національної безпеки України. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року): тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 191-193.
 • Лісов Д.А. До питання про окреслення мети та завдань системи забезпечення національної безпеки України. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року): тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 153-156.
 • Доценко А.В. Державно-правове забезпечення у сфері національної безпеки. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року): тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 137-139.
 • Шевцов Я.А. Про перспективу скасування військового обов’язку в Україні. Реформування правової системи в контексті євро інтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року): тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 74-78.
 • Каріх І.В. Гуманітарна сфера як об’єкт політики безпеки. Травневі правові читання: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. 7 травня 2020 року.: тези доповідей. Черкаси: Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. – 470 с., 2020. C. 257-259.
 • Каріх І.В. Основні поняття та принципи політики національної безпеки. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік.: тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 53-55. DOI: УДК 341-044.247(4:477)(06).
 • Каріх І.В. Гуманітарна сфера як об’єкт політики національної безпеки держави.. Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego:kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji: тези доповідей. Варшава: Warszawa, Polska: Europejska platforma naukowa., 2020. C. С.129-130. DOI: DOI10.36074/21.02.2020.v1W.

Кисельова Олена Іванівна

 

Стаття-доповідь у матеріалах наукових конференціях

 1. Кисельова О.І., Горбачова М.І. Дії роботодавця, якщо стався нещасний випадок на підприємстві. Альманах науки. 2020. 5 (38). C. 73-76.

Стаття у фахових виданнях України Категорії Б

 1. Кисельова О.І. Особливості дисциплінарної відповідальності спортсменів професіоналів. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 5. C. 172-177. DOI: 10.24144/2788-6018.2022.05.31.
 2. Кисельова О.І. Особливості трудових відносин зі спортсменами професіоналами. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 4. C. 57-64. DOI https://doi.org/10.32782/3922120
 3. Шлапко Т. В., Кисельова О. І., Хлус М. Г. Гарантії реалізації трудових та соціально-забезпечувальних прав працівників органів прокуратури як складова частина їх правового статусу.. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 6.. C. С. 85–91..
 4. Шлапко Т. В., Кисельова О. І., Зінченко Г. С. Міжнародний досвід правового регулювання праці неповнолітніх осіб та можливість його імплементації в трудове законодавство України. Аналітично-порівняльне правознавство.. 2022. № 6. С. 79–85.
 5. Миргород-Карпова В.В., Кисельова О.І. Зміст категорії «правоохоронний орган» в умовах реформування вітчизняної системи. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. 7. C. 147-152. DOI https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.28
 6. Кисельова О.І., Миргород-Карпова В.В. Mediation in labor disputes. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2022. Випуск 32/2022. C. 220-224. DOI: 10.5281/zenodo.6674662.
 7. Кисельова О.І., Пахомов В.В. Роль ювенальної юстиції у захисті трудових прав неповнолітніх. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2022. Випуск 32/2022. C. 225-232. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6674788.
 8. Кисельова О.І., Корощенко К.Р. Професійні спілки в Україні: проблемні питання та позитивний міжнародний досвід. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2021. 30. C. 145-150. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5916665.
 9. Кисельова О.І., Малєєв М.О.. Окремі недоліки в правовому регулюванні відсторонення від роботи через відсутність щеплення проти Covid-19. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. 12. C. 184-186. DOI: DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-12/44.
 • Kyselova O., Pogrebnjak A.. Occupational hazards to workers associated with nanotechnology. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2021. Випуск 30. C. 70-76. DOI: ttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5785515.
 • Кисельова О.І. Нанотехнології та їх вплив на ринок праці: ризики для України. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2021. 28. C. 298-304. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5744059.
 • Миргород-Карпова В.В., Кисельова О.І. International standards of legislative regulation of nanotechnologies: legal aspect. Науковий вісник Львівського університету бізнесу та права. 2021. 29. C. 246-251.
 • Elena Kiselyova, Kateryna Koroshchenko, Gary Robson Зміст трудової функції: характеристика та проблемні питання. Legal Horizons. 2021. 14. C. 63-70. DOI: https://doi.org/10.21272/legalhorizons.2021.i14.p63.
 • Kiselyova E., Kordunian I.. Protection of enployees` labor rights during the quarantine. Правові горизонти. 2020. 25(38). C. 65-71. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i25.p65.
 • Кисельова О.І., Шевцов Я.А.. Зловживання правами у трудових правовідносинах. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2021. 1(13). C. 94-101. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2021-1(13)-94-101.
 • Кисельова О.І., Кордунян І.В.. Мобінг як різновид дискримінації у трудових відносинах в Україні та в зарубіжних країнах. Правові горизонти. 2019. 18 (31). C. 56-60. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i18.p56.
 • Кисельова О.І., Верещака Я.В. Посилення ролі профспілок для захисту прав працівників у соціально-трудових відносинах з роботодавцем. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. 6. C. 188-190. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-6/43.
 • Кисельова О.І., Кохтенко Р.В.. Сімейно-правові договори та їх роль у врегулюванні сімейних спорів. Правові горизонти. 2019. 17 (30). C. 37-41. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i17.p:37.
 • Кисельова О.І., Пось А.А. Адміністративно-правові засади пенсійного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії. Правові горизонти. 2019. 16 (29). C. 36-42. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i16.p:36.
 • Кисельова О.І., Солдатенко М.Д.. Практика відшкодування моральної шкоди в трудовому праві України та зарубіжних країн. Правові горизонти. 2021. 26(39). C. 59-65. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2021.i26.p.
 • Кисельова О.І., Надточий К.О.. Система охорони здоров’я: загальний огляд. Правові горизонти. 2020. 25(38). C. 25-33. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i25.p.
 • Кисельова О.І., Надточій К.О. Особливості правового регулювання праці медичних працівників. Правові горизонти. 2020. 24 (37). C. 35-40. DOI: DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i24.p35.
 • Кисельова О.І. Особливості розгляду судами трудових спорів про поновлення працівника на роботі. Правові горизонти. 2020. 23(36). C. 27-34. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i23.p.
 • Кисельова О.І., Номировька Ю. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Правові горизонти. 2020. №22 (35). C. 58-64. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i22.p58.

Інші статті

 1. ELENA KISELYOVA Formation of labor relations in crisis situations: legal regulation of the EU and Ukraine. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. 2022. 2. C. 79-85. (WoS)
 2. LAND MARKET OPENING IN UKRAINE: MYTHS OR REALITY. International Journal of Agricultural Extension. 2021. 9. C. 47-55. DOI: 10.33687/ijae.009.00.3961. (Scopus)
 3. Yuriy Harust, Valeriia Myrhorod-Karpova, Elena Kiselyova, Pylyp Pylypenko, Taras Zhyravetskyy Land market opening in Ukraine: myths or rality. International Journal of Agricultural Extension. 2021. 9(Special Issue 2). C. 47-55. DOI: 10.33687/ijae.009.00.3961. (Scopus)
 4. Iryna M. Gryshchenko, Alina V. Denysova, Olga O. Ovsiannikova, Hanna S. Buha, Elena I. Kiselyova Means for control over the activities of public authorities by civic democratic institutions: the conceptual framework analysis. Cuestiones Políticas. 2021. 39(69). C. 796-813. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.49. (WoS)
 5. Mariia Kolesnikova, Elena Kiselyova, Oksana Vasylchenko, Liudmyla Svyrydova, Daria Kibets. JUDICIAL PRACTICE AS A PRE-CONDITION FOR PREVENTING CONTRADICTORY JUDICIAL DECISIONS. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. 23. C. 1-7. (Scopus)
 6. Кисельова О.І., Горбачова М.І. Дії роботодавця, якщо стався нещасний випадок на підприємстві. Альманах науки. 2020. №5 (38). C. 73-76.
 7. Kiselyova E. Labor compliance as an instrument of labor relations control. Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. 2020. 3. C. 22-33. DOI: doi: 10.33382/cejllpm.2020.04.02.
 8. Serbyn R., Zelenko I., Kiselyova E., Voloshyna M.,Mykhaylovsʹka Ye., Administrative and Legal Mechanism for Ensuring the Rights of Civil Servants in Ukraine and the Developed Countries of the World.. Cuestiones Políticas.(Derecho Público).. 2020. Vol. 37, Núm. 65.. C. P. 230-247. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3865.18. (WoS)
 9. Drobyazko, S., Alieksieienko, I., Kobets, M., Kiselyova, E., Lohvynenko, M. Transnationalisation and segment security of the international labor market. Journal of Security and Sustainability Issues. 2019. 8 (2). C. 547-559. (Scopus)
 • Klochko, A., Kaznacheyeva, D., Muzychuk, O., Kiselova, E. Legal responsibility of police officers in conducting pre-trial investigations of crimes. Asia Life Sciences. 2019. 2. C. 165-175. (Scopus)
 • Pavlenko, Y. Harust, V. Kurylo, E. Kiselyova Medicine and Humankind since Ancient Times: Historical and Legal Aspects of Joint Development. Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626). 2020. 9(1). C. 17-29. DOI: doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2532. (WoS)

Розділ монографії / розділ книги

 1. Миоргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Кисельова О.І., Шлапко Т.В. Забезпечення економічної б езпеки України як складов а економічного суверенітет у нашої держави в умовах війни. Давид і Голіаф: проблеми б езпеки та ст алого розвитку України в умовах війни: Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2022. C. 130-166.
 2. Myrhorod-Karpova V., Kyselesa E., Rudenko L. Features and characteristics of internal affairs bodies in Ukraine. Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens: / за ред. Scientific thought development. Берлін: , 2022. C. 74-85.
 3. Kyselova O.I. Features of legal regulation of labor relations with medical workers. Retrospection and modern European approaches to jurisprudence: / за ред. Baltija Publishing. Riga: Baltija Publishing, 2021. C. 98-149.
 4. Миргород-Карпова В.В., Шлапко Т.В., Кисельова О.І. “Ukrainian corruptpeople – beware” or should we expect results from the existing system?. Закордонна колективна монографія “Трасформація економіки, фінансів і менеджменту в сучасних умовах”.: / за ред. Baltija Publishing. Рига: Baltija Publishing, 2022. C. 139-166.
 5. Старинський М.І., Кисельова О.І., Шлапко Т.В. Забезпечення економічної безпеки України як складова економічного суверенітету нашої держави в стані війни. In Давид і Голіаф: проблеми безпеки та сталого розвитку України в умовах війни: Львів: Lviv Univerity of Business and Law, 2022. C. 186–221.

Навчальні посібники, підручники

 1. Кисельова О.І. Деякі аспекти правового регулювання праці медичних працівників: посібник / підручник / за ред. Кисельової О.І.. Суми: Сумський державний університет, 2021. 305 c.

Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір / рішення

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Деякі аспекти правового регулювання праці медичних працівників» № 104327 Україна / Кисельова О.І.; Кисельова О.І.; заяв. 2021-04-05; опубл. 2021-04-28.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Мобінг як різновид дискримінації у трудових відносинах в Україні та зарубіжних країнах» № 104004 Україна / Кисельова О.І., Кордунян І.В..; Кисельова О.І., Кордунян І.В.; заяв. 2021-02-25; опубл. 2021-04-07.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Адміністративно-правові засади пенсійного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 104005 Україна / Кисельова О.І., Пось А.А..; Кисельова О.І., Пось А.А.; заяв. 2021-02-25; опубл. 2021-04-14.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Особливості розгляду судами трудових спорів про поновлення працівника на роботі» № 104006 Україна / Кисельова О.І.; Кисельова О.І.; заяв. 2021-02-25; опубл. 2021-04-14.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Сімейно-правові договори та їх роль у врегулюванні сімейних спорів» № 104008 Україна / Кисельова О.І., Кохтенко Р.В..; Кисельова О.І., Кохтенко Р.В.; заяв. 2021-02-25; опубл. 2021-04-14.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Особливості правового регулювання праці медичних працівників» № 104007 Україна / Кисельова О.І., Надточий К.О..; Кисельова О.І., Надточій К.О.; заяв. 2021-02-25; опубл. 2021-04-14.

Методичні вказівки

 1. Кисельова О.І. 5124 Методичні вказівки до проведення семінарських занять і виконання самостійної роботи з дисципліни “Трудове право” [Електронний ресурс] : для студ. спец. 081 “Право” всіх форм навчання. Суми: СумДУ, 2022. 91 c.
 2. Кисельова О.І., Кисельова О.І.. Наскрізна програма практичної підготовки (проходження виробничої практики 1 та виробничої практики 2) [Електронний ресурс] : для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спец. 081 “Право” освітньо-професійної програми “Правознавство” денної та заочної форм навчання. Суми: СумДУ, 2021. 43 c.
 3. Глущенко Н. В., Шлапко Т. В., Кисельова О. І. Методичні вказівки до проходження виробничої практики [Електронний ресурс] : для студ. спец. 081 “Право”, освітнього ступеня “бакалавр” усіх форм навчання. Суми: СумДУ, 2021. 23 c.
 4. Глущенко Н. В., Кисельова О. І., Шлапко Т. В. Методичні вказівки до проходження виробничої (поглибленої) практики [Електронний ресурс] : для студ. спец. 081 “Право”, освітнього ступеня “бакалавр” усіх форм навчання. Суми: СумДУ, 2021. 30 c.
 5. О. І. Кисельова, Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська 5082 Програма педагогічної практики за професійним спрямуванням. : 2021. 43 c.

Тези доповіді

 1. Olena Kyselova The Issue of Discrimination Against Women in Labor Relations. INTERNATIONAL WOMEN’S STUDIES SYMPOSIUM: тези доповідей. : Manisa Celal Bayar University, 2022. C. 95-99.
 2. Кисельова О.І. Заборона дискримінації у сфері праці та занять в актах МОП. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 19–20 травня 2022 року) / редколегія: проф. А. М. Куліш, В. В. Миргород-Карпова, А. В. Стеблянко – Суми : Сумський державний університет, 2022. C. 218-221.
 3. Кисельова О.І. Аналіз запровадження змін щодо державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2ч.: тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 203-205. DOI: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77363/3/Reformuvannia_pravovoi_systemy_1.pdf.
 4. Kyselova O. Resolving the Problem of Undeclared Work Through the System of Labour Inspection, the European Union Experience for Ukraine. 10th International Congress on Entrepreneurship 10. Uluslararası Girişimcilik Kongresi BİLDİRİ KİTABI: тези доповідей. Manisa: Yeni Nesil Girişimcilik ve Ekonomi, 2019. C. 505-512.
 5. Кисельова О.І. Юридичні гарантії для працівників при ліквідації та реорганізації підприємства, установи, організації. Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. Полтава: ЦФЕНД, 2021. C. 7-8.
 6. Кисельова О.І. Право сторін на вибір договору, що регулює відносини, пов’язані з працею, його обмеження. Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019. C. 51-54.
 7. Кисельова О.І., Горбачова М.І. Дії роботодавця, якщо стався нещасний випадок на підприємстві. III Міжнародна науково-практична конференція «Наука та концепції»: тези доповідей. Київ: Європейський центр науки, 2020. C. 73-76.
 8. Кисельова О.І., Номировська Ю.В. Деякі особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Актуальні питання реформування правової системи України. 3-4 липня 2020 р.: тези доповідей. Дніпро: Громадська організація “Правовий світ”, 2020. C. 45-48.
 9. Кисельова О.І. Аналіз запроваджених змін щодо державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 203-205.

Ільченко Олександр Васиьлнович

 1. Ільченко О.В. Митний безвіз для України: правові аспекти.. Публічне право. 2022. 4. C. 74-79.
 2. Ільченко О.В., Зінченко Г.С. Показання з чужих слів, як допустимий доказ у кримінальному провадженні. Аналітично- порівняльне правознавство. 2021. № 3. C. 238-243. DOI: DOI https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.03.44.
 3. Ільченко О.В., Сенченко С.М. Поняття та принципи екстрадиції у кримінальному процесуальному праві. Аналітично- порівняльне правознавство. 2021. № 3. C. 232-238. DOI: DOI https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.03.43.
 4. Ільченко О.В., Анісімова Ю.В. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: процесуальні аспекти. Аналітично- порівняльне правознавство. 2022. . – С .. 2022. № 1. C. 332-335. DOI: DOI https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.01.59.
 5. Ільченко О.В.. Корощенко К.Р. Правоохоронні органи як суб’єкти забезпечення кібербезпеки в інформаційному просторі. Аналітично- порівняльне правознавство. 2022. № 1. C. С 163-167. DOI: DOI https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.01.30.
 6. Ільченко О.В., Кучмістенко О.В. Інститут присяжних у кримінальному судочинстві України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. C. С 309-311. DOI: DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-4/73.
 7. Денисенко С. І., Ільченко О. В. Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур як основоположний документ у сфері митної справи. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. 5. C. 638-641. DOI: DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-5/154.
 8. Ільченко О.В., Денисенко С.І. Міжнародно-правові аспекти боротьби з корупцією в митних органах: досвід Сінгапуру. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. C. 68-72..
 9. Ільченко О.В., Мурач Д.В. Сутність процесуальних гарантій забезпечення таємниці спілкування в кримінальному провадженні. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 12. C. С 123-128..
 10. Ільченко О.В., Денисенко С.І. Аналіз судової практики з питань визначення митної вартості в Україні.. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.. 2021. Том 32 (71) № 3. C. С. 28-33. DOI: DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2707-0581/2021.3/06.
 11. Ільченко О.В. Державний кордон як об’єкт адміністративно-правової діяльності територіальних органів Державної митної служби. Правові горизонти. 2020. C. С. 71 –73..
 12. Ільченко О.В., Цабека К.Є. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією: зарубіжний досвід.. Юридичний бюлетень. 2020. C. С. 127–133.. DOI: URL: https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2020.12.18..
 13. Ільченко О.В.,Цабека К.Є. Practical aspects of application by the courts of Ukraine of legislation on administrative liability for corruption-related offenses. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. C. Р. 220–225..
 14. Ільченко О.В., Цабека К.Є. Деякі аспекти кваліфікації адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Юридичний вісник. 2020. C. 260–266.. DOI: URL: https://doi.org/10.32837/yuv.v0i2.1731..
 15. Ільченко О.В., Цабека К.Є. Юридичний склад адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Держава та регіони. 2020. C. С. 112–117.. DOI: URL: https://doi.org/10.32840/1813-338X-2020.2.19..
 16. Ільченко О.В., Цабека А.В. Decentralization of executive authorities in Ukraine: organizational and financial aspects. Visegrad Journal on Human Rights.. 2020. C. Р. 214–219. DOI: DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i2.1727..
 17. Ільченко О.В.,Цабека А.В. Адміністративно-правові засади децентралізації органів публічної влади: досвід зарубіжних держав. Юридичний бюлетень. 2020. C. С. 120–126.. DOI: DOI https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2020.12.17..
 18. Ільченко О.В., Цабека А.В. Реформування адміністративно-територіального устрою держави в умовах децентралізації органів виконавчої влади в Україні.. Юридичний вісник. 2020. № 2.. 2020. C. С. 226–232..
 19. Ільченко О.В.,Цабека А.В. Делегування повноважень у механізмі децентралізації органів виконавчої влади в Україні. Держава та регіони. 2020. C. С. 106–111. DOI: DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2020.2.18..
 20. Ільченко О.В., Безвін О.С. Правові аспекти щодо застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні. Молодий вчений. 2020. 1. C. С 71-73..
 21. Ільченко О.В., Таранченко А.О. Здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законності під час розслідування військових злочинів. Правові горизонти. 2020. 1. C. С 97-102..
 22. Ільченко О.В. Децентралізація влади в Україні, шлях до подолання корупції: адміністративно-правові аспекти.. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. 1. C. С 155-157.
 23. Reznik O., Bondarenko O., Utkina M., Yanishevska K., Ilchenko O. Mediation in the case of a juvenile committing a criminal offense or a felony. Amazonia Investiga. 2022. 11 (49). C. 210-217. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.49.01.23. (WoS)
 24. Ilchenko, O., Yaroshenko, A. THE ROLE OF A DEFENCE INDUSTRY IN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY: A CASE STUDY. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES. 2021. 8 (3). C. 438-454. DOI: 10.9770/jesi.2021.8.3(28). (WoS)
 25. Кобушко І.М., Ільченко О.В., Денисенко С.І. Simplification and harmonization of customs procedures as factors increasing the volumes of country’s foreign trade. Science. 2015. 172. C. 28-36. (Scopus)
 26. Ільченко О.В., Смаль В.В. Актуальні питання щодо збереження інформації отриманої внаслідок втручання в приватне спілкування. Молодий вчений. 2021. № 12 (100). C. С 103-107.
 27. Ільченко О.В., Сагайдак В.О. Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні. Молодий вчений. 2021. № 12 (100). C. С 94-97..
 28. Ільченко О.В., Денисенко С.І. Бойові роботи як сучасний виклик міжнародному гуманітарному праву. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. Том 5, випуск 1. C. С. 68-72.
 29. Ільченко О.В., Корощенко К.Р. Актуальні питання щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.. Молодий вчений. 2021. № 4 (92). C. С 92-95. DOI: DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-54
 30. Ільченко О.В., Ільченко Б.О. Правові аспекти щодо реалізації Концепції національної безпеки України. Молодий вчений. 2021. № 4 (92). C. 83-86. DOI: DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-55.
 31. Zhuravlov D.; Lytvyn I.; Ilchenko O.; Yaromii, I.; Lepekh Y. Ensuring economic security of Ukraine in the sphere of foreign economic activity. Journal of Security and Sustainability. 2020. 9(4). C. 1497-1512. DOI: 10.9770/jssi.2020.10.1(10). (Scopus)

Горобець Надія Сергіївна

Стаття-доповідь у матеріалах наукових конференціях

 1. Андрійченко Н. С. Окремі аспекти визначення критеріїв оцінювання діяльності правоохоронних органів України. The development of legal sciences: problems and solutions : proceedings of the International scientific-practical conference (Kaunas, April 27–28, 2018). Kaunas, 2018. Р. 21–23.
 2. Андрійченко Н. С. Мета та завдання оцінювання діяльності правоохоронних органів як суб’єктів захисту фінансово-економічної безпеки України. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х ч., (м. Суми, 18–19 травня 2018 р.). Суми, 2018. Ч. 2. С. 227–230.
 3. Андрійченко Н. С. Правові засади оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів України як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х ч. (м. Суми, 23–24 травня 2019 р.). Суми, 2019. Ч. 2. С. 32–37/
 4. Андрійченко Н.С. Оцінка корупційних ризиків як форма оцінювання діяльності правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку України. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2-х ч. (м. Суми, 20–21 травня 2020 р.). Суми, 2020.
  Ч. 2. С. 16–20.
 5. Горобець Н.С., Сиваєва М.В. Акредитація закладів охорони здоров’я в зарубіжних державах. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: матеріали Міжнар наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23–24 жовтня 2020 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2020. С. 79–82.
 6. Горобець Н.С. Поняття управління внутрішнім боргом України. Право як ефективний суспільний регулятор: матеріали Міжн. наук.-практ. конф.
  (м. Львів, 19–20 лютого 2021 р.). Львів, 2021. С. 112 –115.
 7. Горобець Н.С. Оподаткування як інструмент протидії ухиленню від декларування доходів отриманих від операцій з криптовалютою. Законодавство України про фінансові послуги: питання адаптації до права Європейського Союзу: матеріали науково-практичного круглого столу (15 січня 2021 р.). Суми: Сумський державний університет. 2021. С. 7–
 8. Горобець Н.С. Особливості банкрутства акціонерних товариств в Україні Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф (20–21 травня 2021 р.). Суми: Сумський державний університет, 2021. С. 252–257.
 9. Горобець Н.С. Особливості діяльності деяких правоохоронних органів в умовах воєнного стану в Україні. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2-х ч. (м. Суми, 19–20 травня 2022 р.). Суми, 2022. Ч. 2. С. 241–244.
 • Горобець Н.С. Військова агресія як обставина непереборної сили при виконанні господарських зобов’язань в Україні. Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 44): матеріали Міжнар. наук. інтернет-конф. (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 19-20 жовтня 2022 р.); ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. С. 68–
 • Руденко Л.Д., Горобець Н.С. Податкові пільги як інструмент фінансово-економічної підтримки державою бізнесу в умовах воєнного стану. Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: матеріали VII Всеукр. наук. інтернет-конф. (м. Ужгород, 30 листопада 2022 року). Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2022. С. 130–132.

 

Стаття у фахових виданнях України категорії Б

 

 1. Андрийченко Н.С. Актуальные вопросы оценки деятельности правоохранительных органов: отечественный и зарубежный опыт. Legea Si Viate. № 12/2. С. 6–9.
 2. Андрійченко Н.С. Кадрове забезпечення Служби безпеки України як суб’єкта захисту фінансової системи держави в умовах її реформування. Запорізький електронний юридичний журнал. № 2. URL: http://lsej.org.ua/2_2018/30. pdf.
 3. Андрійченко Н.С. Атестація як внутрішній критерій оцінювання діяльності співробітників правоохоронних органів України, які забезпечують фінансово-економічну безпеку державию Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 3. С. 7–11.
 4. Андрійченко Н.С. До питання класифікації критеріїв оцінювання ефективності правоохоронних органів, які забезпечують фінансово-економічну безпеку держави. Правові горизонти. № 14 (27). С. 49–54.
 5. Андрійченко Н.С. Адміністративно-правові форми оцінювання ефективності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № 56. Том 2. С. 7–11.
 6. Андрійченко Н.С. Удосконалення адміністративно-правового механізму оцінювання ефективності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Держава та регіони. Серія «Право». № 3. С. 139–146.
 7. Резнік О.М., Андрійченко Н.С. Участь громадян у підвищенні ефективності правоохоронних органів як суб’єктів захисту фінансово-економічної безпеки України. Проблеми законності. № 147. C. 176–186.
 8. Моісєєв М.С., Андрійченко Н.С. Повноваження Державного бюро розслідувань України та адміністративно-правові форми їх здійснення. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 371–374.
 9. Резнік О.М., Андрійченко Н.С., Ярусевич Є.Ю. Правове регулювання складу аудиторського комітету державного унітарного підприємства. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. DOI: https://doi.org/10.32782/ 2524-0374/2020-4/21.
 • Горобець Н.С., Красилюк М.О. Оцінка корупційних ризиків як форма оцінювання діяльності правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку України. Вісник публічного та приватного права. 2020.
  № 4. С. 87–92.
 • Горобець Н.С., Полянська Є.А. Митна злочинність: поняття та проблеми правового визначення в Україні. Juris Europensis Scientia. 2020. № 3. С. 79–83. DOI: https://doi.org/10.32837/chern.v0i3.103.
 • Горобець Н.С., Харченко А.Л. Правове регулювання обмеження монополізму в Україні: сучасний стан та перспективи. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4.
  С. 309–317.
 • Горобець Н.С., Пилипенко Є.С. Теоретико-правові засади захисту суб’єктів господарювання від рейдерських посягань в Україні. Правові горизонти. 2020. № 25 (38). С. 46–50.
 • Горобець Н.С. Поняття та цілі управління внутрішнім державним боргом як складовою фінансово-економічної безпеки України. Юридичний електронний журнал. 2021. № 2. С. 164–167.
 • Горобець Н.С., Мотузна А.В. Особливості банкрутства акціонерних товариств в Україні. Держава та регіони. Серія: «Право». 2021. № 2. C. 56–60.
 • Стеблянко А.В., Горобець Н.С. Структура та зміст методики взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2021. 4(96), 128-137. DOI: https://doi.org/10.33766/2524-0323.96.128-137.
 • Руденко Л.Д., Горобець Н.С., Корощенко К.Р. Особливості застосування штрафних санкцій у господарсько-договірних відносинах. Київський часопис права. № 3. С. 42–48.

 

Інші статті

 1. Andriichenko N. A step forward improvement of police performance assessment as a subjects of combating financial and economic crimes: experience of Ukraine and Slovakia. Bratislava Law Review. 2018. № 2. 127–136. DOI: https://doi.org/ 10.46282/blr.2018.2.2.107.
 2. Kulish A., Andriichenko N., Reznik O. (2018) А step forward in the minimization of political corruption in financial support of political parties: the experience of Ukraine and Lithuania. Baltic Journal of Law & Politics, 11 (1), 108–130. DOI: https://doi.org/10.2478/bjlp-2018-0005 (Scopus).
 3. Vakulyk O.O., Andriichenko N.S., Reznik O.M., Yanishevska K.D. (2019) International aspects of a legal regulation in the field of financial crime counteraction by the example of special services of Ukraine and the CIS countries. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22 (1), 8 p. (Scopus).
 4. Reznik O., Getmanets, Kovalchuk A., Nastyuk V., Andriichenko N. (2020). Financial security of the state. Journal of Security and Sustainability Issues, 9(3), 843–852. DOI: https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(10) (Scopus).
 5. Bondarenko, O.S., Reznik, O.М., Dumchikov, M.O., Horobets, N.S. Features of criminal liability of a medical professional for failure to perform or improper performance of their professional duties in Ukraine (2020) Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 73 (11), pp. 2549–2554 (Scopus).
 6. Bartosova V., Minaev V., Charkina A., Cherniakivska V., Andriichenko N. (2020) Strategic Management of Development and Institutional Formation of Organizations. Academy of Strategic Management Journal, 19 (3), 1–8 (Scopus).
 7. Reznik, Andriichenko N., Inshyn M., Maslak N., Arsentieva O. (2020) Tax on cryptocurrency as an innovative financial instrument. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. 9 (1.2), 280–286. DOI: https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/4191.22020.
 8. Horbach, L., Hilorme, T., Nazarova, F., Andriichenko, N. (2020) Corporate Restructuring in The Coordinate of The Life Cycle Model. Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges: 35th International-Business-Information-Management-Association Conference (IBIMA) (Spain, April, 1-2). P. 11990–11999 (Web of Science).
 9. Nadiia S. Andriichenko, Oleg M. Reznik, Vita V. Tkachenko, Marina V. Belanuk, Yurii I. Skliar Smuggling Of Goods As A Strategic Threat To The Economic Security Of European States (2020). REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas, 15 (8), 346–357 (Web of Science).
 • Reznik O., Muzychuk O., Andriichenko N., Yakushchenko Y., Svitlana K. (2020) Fight Against Doping : Experience of Ukraine and European States. Amazonia Investiga, 9 (27), 34– DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.27.03.4 (Web of Science).
 • Bondarenko O., Reznik O., Garmash E., Andriichenko N., Stohova O. (2020) Participation of Ukraine in International Cooperation against Corruption. Amazonia Investiga, 9 (29), 407– DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.45 Web of Science).
 • Alina V. Steblianko, Tamara O. Chernadchuk, Ivan O. Kravchenko, Nadiia S. Andriichenko, Oksana S. Rudanetska (2020) International Law Enforcement Cooperation against Money Laundering. Cuestiones Políticas, 27 (65), 217–229 Web of Science).
 • Reznik, O., Bondarenko, O.,  Horobets, N., Kostenko, A., Nazarov, M. (2021) Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering. Amazonia 10 (48). 170–180. DOI: 10.34069/AI/2021.48.12.18 (Web of Science).
 • Horobets, N., Lytvyn, N., Starynskyi, M., Karpushova, E., Kamenska, N. (2021) Settlement of Administrative Disputes with the Participation of a Judge: Foreign Experience and Implementation in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24 (1), pp. 1–7 (Scopus).
 • Reznik, O.М., Bondarenko, O.S., Utkina, M.S., Horobets, N.S. (2021) Corruptive incomings laundering in the medical sphere. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 74 (5), pp. 1250– DOI: 10.36740/wlek202105138 (Scopus).
 • Reznik, O. M., Andriichenko, N. S., Zvozdetska, I. V., Zarosylo, V. O.,
  Hryshko, V. I. (2021) Results and perspectives on policing as part of the national security sector. Linguistics and Culture Review, 5 (S3), 411– DOI: https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS3.1544 (Scopus).
 • Dumchikov, M., Horobets, N., Honcharuk, V., & Dehtiar, R. (2022). Digital currency as a Subject of economic criminal offenses. Revista De Direito, Estado e Telecomunicacoes, 14(1), 20– DOI:10.26512/lstr.v14i1.38676 (Scopus).
 • Nadiia Horobets, Yuliia Yakushchenko (2022) Different Legal Approaches to the Regulation of Surrogacy in Ukraine and Baltic States. Journal of International Legal Communication, 4 (1), 55– DOI: 10.32612/uw.27201643.2022.1.

Монографії

 1. Kulish A.M., Rieznik O.M., Andriichenko N.S. Political corruption in Ukraine: monograph. Germany. 2018. 96 p.
 2. Кубишкіна А.О., Андрійченко Н.С., Рєзнік О.М. Апеляційні суди в системі суб’єктів адміністративного права: монографія. Суми: Сумський державний університет. 2018. 190 с.
 3. Reznik O. M., Moiseev M. S., Andriichenko N. S. Status of the State Bureau of Investigation of Ukraine under Administrative Law // LAP Lambert Academic Publishing. 2020. 113 p.
 4. Bukhariev V., Horobets N., Reznik O. Assessing the activities of law enforcement agencies as subjects ensuring the financial and economic security of Ukraine // LAP Lambert Academic Publishing. Germany. 2021. 137 p.
 5. Oleksii Dniprov, Nadiia Horobets, Oleg Reznik, Alina Steblianko Interaction of law enforcement agencies with financial institutions in the field of combating money laundering // LAP Lambert Academic Publishing. 2022. 113 p.

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Господарське процесуальне право» / укладачі Л.Д. Руденко, Н.С. Андрійченко. Суми : Сумський державний університет, 2020. 35 с. (електронна версія).
 2. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт із дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальності 081 «Право» усіх форм навчання / укладачі
  Л.Д. Руденко, Н.С. Горобець. Суми : Сумський державний університет, 2020. 33 с. (електронна версія).

Глущенко Наталія Володимирівна

Стаття у фахових виданнях України Категорії Б

 1. Шлапко Т. В., Глущенко Н. В., Рєпін Д. А. Сучасний стан правового регулювання реабілітації та ресоціалізації осіб із залежністю від психоактивних речовин. Юридичний науковий електронний журнал.. 2021. № 12. C. 194–197.
 2. Глущенко Н.В., Сагайдак В.О. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб. Правові горизонти.. 2021. №14 (2), (2021). C. 44 – 49..
 3. Глущенко Н.В., Зінченко Г.С. Особливості адміністративної відповідальності за переміщення предметів через митний кордон поза митним контролем. Юридичний науковий електронний журнал.. 2021. № 6/2021. C. 112 – 114.
 4. Глущенко Н.В., Іваненко Д.Д. Правові аспекти впливу інтелектуальної власності на доступність лікарських засобів в Україні.. Правовий часопис Донбасу.. 2021. №3 (76). C. 39 – 44.
 5. Глущенко Н.В. Сучасні проблеми адміністративного права. Правові горизонти.. Правові горизонти. №14 (2), 2021.. 2021. 14 (2). C. 124 – 129.
 6. Глущенко Н. В., Стеблянко А. В., Мурач Д. В. Концепція спортивного права: огляд ключових теоретичних аспектів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.. 2021. Вип. 3 (95). Т. 3.. C. 213-222. DOI: 10.33766/2524-0323.95.223-233.

Інші статті

 1. Steblianko A., Hlushchenko N., Bilobrov V., Turenko O., Bilobrova T., Bykova A. Discrimination in Sports as a Risk of Human Rights Violations in Ukraine. Postmodern Openings. 2022. 13, 2. C. 430-447. DOI: 10.18662/po/13.2/463. (WoS)
 2. Hlushchenko, N INTERNATIONAL EXPERIENCE OF ADMINISTRATIVE PROTECTION OF INTELLECTUALPROPERTY RIGHTS IN THE FIELD OF MEDICINE AND BIOTECHNOLOGY. JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES. 2021. 26 (1). C. 201-217. DOI: 0. (WoS)
 3. Глущенко Наталія Володимирівна International experience of administrative protection of intellectual property rights in the field of medicine and biotechnology.. Journal of law and political sciences. 2021. 26. C. 201-217.
 4. Goncharova, A., Fursa, S., Chuikova, V., Danylenko, O., & Hlushchenko, N Research of the experience of legal regulation and use of European inheritance certificates of the regulation on succession.. Linguistics and Culture Review. 2021. 5. C. 554-573. DOI: https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS3.1553. (Scopus)
 5. Глущенко Н.В., Головач А.В. Адміністративна відповідальність в інформаційній сфері. Молодий вчений. 2020. 11 (87). C. 34-42.
 6. Hlushchenko Nataliia Administrative and legal forms and methods to protect intellectual property rights in the field of medicine and biotechnology. Recht der Osreuropaeiscgen Staaten (ReOS). 2020. 06/20. C. 17-23.
 7. M Dumchikov., Husenko N Issues of regulating cryptocurrency and control over its turnover: international experience. amazoniainvestiga. 2020. 31. C. 10. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.31.07.1. (WoS)

Розділ монографії / розділ книги

 1. Kharchenko A., Steblianko A., Hlushchenko N. PECULIARITIES OF DEFINING THE LEGAL REGIME OF E-MONEY. Hermeneutic of law and philosophy of jurisprudence:: / за ред. Belkin L., Iurynets J., Sopilko I.. Бостон: Primedia eLaunch, 2021. C. 80-86.

Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір / рішення

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «International experience of administrative protection of intellectual property rights in the field of medicine and biotechnology» № 105104 Україна / Глущенко Н.В.; Глущенко Н.В.; заяв. 2021-04-14; опубл. 2021-06-02.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Поняття адміністративно-правового механізму захисту прав у медичній сфері» № 101204 Україна / Глушенко Н.В.; Глущенко Н.В.; заяв. 2020-10-19; опубл. 2020-12-14.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «До питання об’єктів та суб’єктів інтелектуальної власності у сфері медицини і біотехнологій» № 101203 Україна / Глущенко Н.В.; Глущенко Н.В.; заяв. 2020-10-19; опубл. 2020-12-14.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Administrative and legal forms and methods to protect intellectual property rights in the field of medicine and biotechnology» № 101185 Україна / Глущенко Н.В.; Глущенко Н.В.; заяв. 2020-10-19; опубл. 2020-12-14.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Система адміністративних органів, що здійснюють охорону та захист прав інтелектуальної власності у сфері медицини й біотехнологій» № 101186 Україна / Глущенко Н.В.; Глущенко Н.В.; заяв. 2020-10-19; опубл. 2020-12-14.

Методичні вказівки

 1. Глущенко Н. В., Шлапко Т. В., Кисельова О. І. Методичні вказівки до проходження виробничої практики [Електронний ресурс] : для студ. спец. 081 “Право”, освітнього ступеня “бакалавр” усіх форм навчання. Суми: СумДУ, 2021. 23 c.
 2. Глущенко Н. В., Кисельова О. І., Шлапко Т. В. Методичні вказівки до проходження виробничої (поглибленої) практики [Електронний ресурс] : для студ. спец. 081 “Право”, освітнього ступеня “бакалавр” усіх форм навчання. Суми: СумДУ, 2021. 30 c.
 3. Руденко Л.Д., Глущенко Н.В., Горобець Н.С. Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни “Господарське право” [Електронний ресурс] : для студ. спец. 081 “Право” усіх форм навчання. Суми: СумДУ, 2020. 33 c.
 4. Руденко Л.Д., Горобець Н.С., Глущенко Н.В. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт із дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальності 081 «Право» усіх форм навчання. Суми: Сумський державний університет, 2020. 33 c.

Тези доповіді

 1. Миргород-Карпова В.В., Глущенко Н.В., Малишева А.О. Особливості правової природи заходів адміністративної відповідальності. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 301-304.
 2. Шлапко Т. В., Глущенко Н. В., Рєпін Д. А. Міжнародний досвід методів боротьби із залежністю від психоактивних речовин.. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей. : 2022. C. 80–84.
 3. Головач А. І., Глущенко Н. В. Способи захисту авторського права на інформацію, розміщену в мережі Інтернет.. Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах. Креативні індустрії.: тези доповідей. : 2021. C. 58-62.
 4. Глущенко Н.В., Орлов О.Л. Система захисту прав інтелектуальної власності у контексті права на свободу інформації. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри. матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, 24 вересня 2021 р. : тези доповідей. : 2021. C. 286 – 292.
 5. Глущенко Н.В., Головач А.І. Захист прав інтелектуальної власності у соціальних мережах. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри. матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, 24 вересня 2021 р; : тези доповідей. : 2021. C. 92 – 98..
 6. Глущенко Н.В., Безвін О.С. Правові основи декларування доходів та витрат державних службовців у розвинених країнах світу. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 20-21 травня 2021 р.). Суми : Сумський державний університет, 2021. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: м: тези доповідей. : 2021. C. 376–378.
 7. Глущенко Н.В. До питання міжнародного досвіду адміністративного захисту прав інтелектуальної власності у сфері медицини та біотехнологій. Сучасні тенденції розвитку публічного та приватного права – у фокусі вчених-правників університету : матер. Міжнар. наук-практ. конф. (м. Київ, 23 березня 2021 р.). Київ, 2021.: тези доповідей. : 2021. C. 17-20..
 8. Глущенко Н.В., Мурач Д.В. Проблема автентичності суб’єкта та об’єкта медичного патенту. Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities. Vienna, Austria. 02-03.04.2021.: тези доповідей. : 2021. C. 167-169.
 9. Глущенко Н.В., Зінченко Г.С. До питання етапів становлення місцевого самоврядування. Правові засади організації та здійснення публічної влади: матер. IV міжнар. наук.-практ. конф., присвячена пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова. (м. : тези доповідей. : 2021. C. 135-137.
 • Глущенко Н. В., Анісімова Ю. В. Конституційно-правові засади організації та здійснення публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід. Правові засади організації та здійснення публічної влади. Правові засади організації та здійснення публічної влади матер. IV міжнар. наук.-практ. конф., присвячена пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова. (м. Х: тези доповідей. : 2021. C. 14-16..
 • Глущенко Н. В., Жук А. О. Кримінальні санкції в Україні. Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.. Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: матер. Наук.-практ ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф.(м. Хмельни: тези доповідей. : 2021. C. 89-91.
 • Глущенко Н.В., Андрієнко Р.І. Актуальні питання камкордингу в Україні як одного зі способів порушення права інтелектуальної власності за кримінальним законодавством.. Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: матер. Наук.-практ ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф.(м. Хмельни: тези доповідей. : 2021. C. 9-11.
 • Hlushchenko N., Steblianko A. Consumer financial protection services: the experience of european countries. Законодавство України про фінансові послуги: питання адаптації до права Європейського Союзу: тези доповідей. : Суми : Сумський державний університет, 2021. C. 37–40.
 • Глущенко Н.В., Зуєва О.М. Основні принципи адміністративно-правового захисту інформації. Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України: тези доповідей. Черкаси: Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. C. 55-58.
 • Глущенко Н.В. До питання адміністративно-правових форм та методів захисту прав інтелектуальної власності у сфері медицини та біотехнологій. Актуальні проблеми державотворення і захисту прав людини: круглий стіл: тези доповідей. Черкаси: Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. C. 19-21.
 • Глущенко Н.В. Організація забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності у сфері медицини та біотехнологій в зарубіжних країнах. Die wichtigsten Vektoren für die Entwicklung der Wissenschaft: тези доповідей. Люксембург: LUX. Grand Duchy of Luxembour, 2020. C. 73-75. DOI: 10.36074.24.01.2020.v2.24.
 • Глущенко Н.В. До питання проблеми патентування лікарських засобів. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: СумДУ, 2020. C. 362-365.
 • Головач А. І., Стеблянко А. В., Глущенко Н. В. Проблемні питання правового регулювання банківської таємниці. Актуальні проблеми державотворення і захисту прав людини: тези доповідей. Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. C. 21-23.

Loading