КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Проаналізувавши результати видавничої діяльності кафедри АГПФЕБ за 2022 рік (результати виконання планів видання наукової та навчально-методичної літератури за друге півріччя 2021-2022 навчального року та перше півріччя 2022-2023 навчального року), а також методичну діяльність наших викладачів за межами СумДУ необхідно відмітити, що було підготовлено і видано (в електронному та друкованому вигляді) 8 видань наукової та навчально-методичної літератури, серед яких:

1 монографія : «Державне управління фінансовою системою України: концепція нової інноваційної моделі», автори: Сухонос В.В., Гаруст Ю.В., Миргород-Карпова В.В. – Суми: СумДУ, 2022. -212 с.

2 монографія : «Керівник: адміністративно-правовий вимір», автори: Сухонос В. В., Куліш А. М., Сухонос В. В. (мол.), Білокінь Р. М.- Суми : Університетська книга, 2022. 138 с.

3 монографія : Interaction of law enforcement agencies with financial institutions in the field of combating money laundering. «Керівник: адміністративно-правовий вимір», автори: O.Dniprov, N.Horobets, O.Reznik, A.Steblianko., 2022, 129 сторінок,

1 навчальний посібник: «Шлях до медіації», автори: І.В. Кордунян, М.І. Логвиненко. Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2022-336 с.

4  методичних вказівок в електронному вигляді:

1) 5423 Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять із дисципліни  “Сучасні проблеми застосування адміністративними судами практики ЄСПЛ” для студентів за спеціальністю 081 “Право” освітнього ступеня магістр денної та заочної форми навчання, автор: Миргород-Карпова В.В. – Суми: СумДУ, 2022.-17 с.

2) 5402 Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять із дисципліни “Адміністративне право” для студентів спеціальності  293 Міжнародне право, освітнього ступеня “бакалавр”  денної та заочної форми навчання, автор: Миргород-Карпова В.В.  – Суми: СумДУ, 2022.-51 с.

 3) 5461 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Сучасні проблеми медіації та судочинства в Україні», для студентів спеціальності 081 «Право» всіх освітніх програм усіх форм навчання, автори: Кобзєва Т. А., Михайловська Є.В.  – Суми: СумДУ, 2022. -28 с.

 4) 5428 Методичні вказівки до підготовки навчального проєкту (курсової роботи) з  дисципліни «Адміністративне процесуальне право», для студентів спеціальності 081 «Право» всіх освітніх програм усіх форм навчання, автор: Колеснікова М. В.  – Суми: СумДУ, 2022. -27 с.

План видання 2020 – 2021

План видання 2022 – 2023

Loading