КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Обличчя освітньої професійної програми 081 «Правознавство»

Гарант освітньої програми – к.ю.н., доцент Ільченко О.В.

Освітньо-професійна програма 081 «Правознавство» грунтується на вивченні здобувачами вищої освіти міжнародної та загальноєвропейської  практики у сфері юриспруденції з поглибленим вивченням норм адміністративного законодавства, сучасній проблематиці адміністративного права і процесу, судочинства та медіації, конституційного права і процесу, цивільного права і процесу, кримінального права і процесу, трудового права і права соціального забезпечення, які складають перелік обов’язкових компонентів освітньої програми, з удосконаленням і розширенням переліку вибіркових дисциплін. Практичне втілення набутих знань, умінь та навичок здійснюється шляхом залучення здобувачів вищої освіти до виконання науково-дослідних та грантових проєктів, участі у міжнародних програмах академічної мобільності. 

На базі Навчально-наукового інституту права працює юридична клініка СумДУ та Науково-консультаційний центр правових досліджень, до роботи яких активно залучаються здобувачі вищої освіти для проходження виробничої практики та під час надання безкоштовної правової допомоги населенню. У студентів є можливість проходження виробничої практики на таких базах практики як:  Сумський окружний адміністративний суд та Господарський суд Сумської області; Головне управління ДПС у Сумській області; Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України; Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області;  Адвокатське бюро «Грицик», Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області та інших державних установах.

Програмні результати дозволяють випускникам працевлаштуватися на посади відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), які потребують наявності вищої освіти зі спеціальності 081 «Право»; працювати в судових та правоохоронних органах, органах юстиції, адвокатурі, нотаріаті, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах усіх форм власності, навчальних та наукових закладах, при цьому надаючи високо кваліфіковану правову допомогу у різних сферах регулювання суспільних правовідносин, адміністративні послуги; пропонувати особам, які звертаються за правовою допомогою альтернативні способи вирішення спорів; тлумачити та застосовувати правові норми чинного національного і міжнародного законодавства, судову практику Європейського суду з прав людини. 

IMG_5431

Члени Робочої проектної групи

Сухонос Володимир Вікторович

Михайловська Євгенія Володимирівна

Колеснікова Марія Вікторівна

Завідувач кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права. Доктор юридичних наук (з 2013 року), професор (з 2014 року).
Доктор філософії права (PhD), асистент, заступник завідувача кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права, Сумського державного університету.
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права Сумського державного університету

Студенти та стейкхолдер

Студенти :

Гайдар М

Доценко А

Зовнішній стейкхолдер:

Бондарь С.О

Сертифікат про акредитацію