КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

01.09.1997 року згідно з наказом № 179-1 на кафедрі політології, соціології та права гуманітарного факультету Сумського державного університету було створено секцію правознавства.

За час існування секції її завідувачами були: Тертишник В.М. (31.08.1997 – 31.08.1998); Грінченко В.В. (01.09.1998 – 07.02.2000); Сінченко Ю.П. (07.02.2000 – 14.09.2005).

15.09.2005 року відповідно до наказу № 334-1 шляхом реорганізації секції правознавства було засновано кафедру права, яку очолив Куліш Анатолій Миколайович.

23.08.2010 року було створено кафедру адміністративного, господарського права та процесу шляхом її виділення із кафедри права (АГПП).

З 05.10.2010 року кафедра АГПП перейменована на кафедру адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки (АГПФЕБ).

Кафедру очолював доктор юридичних наук, професор Куліш Анатолій Миколайович, з 2014 року завідувачем кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки став доктор юридичних наук, доцент Бурбика Михайло Михайлович, з 2017 р. завідувачем кафедри став доктор юридичних наук, доцент Гаруст Юрій Віталійович.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту права СумДУ, і здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Правознавство», «Фінансово-економічна безпека», «Інтелектуальна власність» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр за денною та заочною формами навчання.

Метою кафедри є підготовка фахівців у сфері юриспруденції та фінансово-економічної безпеки, що володіють теоретичними знаннями й практичними навичками їх застосування; розвиток фундаментальних наукових досліджень у напрямках діяльності за профілем кафедри.