КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Юридична клініка Сумського державного університету розташована за адресою: м. Суми, вул. Покровського буд. 9/1, Конгрес-центр СумДУ
тел. 68 77 27
e-mail: yurklinika@yur.sumdu.edu.ua

Сайт Юридичної клініки

facebook

Прийом громадян ведеться за наступним графіком:

Вівторок 9:00-16:00

Четвер 9:00 – 16:00

Юридична клініка була створена у 2008 році є структурним підрозділом Сумського державного університету і створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів спеціальності «Правознавство», інтегрована у навчальний процес і здійснює роботу на основі чинного законодавства України, Статуту СумДУ та Положення про юридичну клініку СумДУ.

З 2012 року є членом Асоціації юридичних клінік.

Основою функціонування юридичної клініки є поєднання інтересів громадян, що потребують правової допомоги і неспроможних оплатити послуги юриста та студентів, зацікавлених в отриманні практичних знань, які сприяють у майбутньому їх професійному розвитку

У складі юридичної клініки працюють 18 студентів-консультантів. Студентським координатором є студент 3 курсу Леганьков Владислав.

Керівник юридичної клініки – ст.. викладач кафедри судочинства та міжнародного права, к.ю.н., адвокат Чернадчук Олександр Вікторович.

Метою створення юридичної клініки СумДУ є:

  1. підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичного факультету
  2. забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги;
  3. формування правової культури громадян;
  4. підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості та людської гідності;
  5. розширення співробітництва СумДУ з іншими вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
  6. впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

Порядок надання послуг:

Послуги надаються безоплатно шляхом надання усних та письмових консультацій студентами – консультантами під керівництвом викладачів юридичного факультету СумДУ соціально – вразливим категоріям населення, які не мають можливості отримати платні юридичні послуги.

Види послуг, що надаються:

  • надання юридичних консультацій в сфері цивільного, сімейного, трудового, житлового права, права соціального забезпечення; у сфері захисту прав людини
  • проведення заходів з правової освіти населення

Заходи

За час існування студентами-консультантами юридичної клініки було проведено велику кількість правоосвітницьких заходів, прийнято участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах та конкурсах. Щорічно проводяться лекції на правову тематику в школах міста Сум та Сумської області.

Loading