КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

 • Українська
 • English

  Пропозиції

  щодо навчального процесу ОПП «Медичне право»

  Відповідно розпочатої в 2018 році медичної реформи, фактично в лікарнях замість посади головного лікаря з’явились дві різні посади: керівника медичного закладу та головного лікаря. Керівник медичного закладу має фактично виконувати функції менеджера та організовувати фінансово-економічну та господарську діяльність медичного закладу, а головний лікар організовувати лікування пацієнтів. В зв’язку з тим  в медичних закладах зростає потреба в юридичному консультуванні з питань трудового, господарського та фінансового права, підготовці проектів відповідних документів правового характеру. Тому запровадження підготовки в СумДУ фахівців у галузі права з медичною спеціалізацією є начасі. Однак, головним завданням має бути підготовка, саме фахівця в галузі права.

  Враховуючи це є пропозиція включити до навчального плану за ОП «Медичне право» проходження практики виробничої на підприємствах різної форми власності та державних органах які діють в сфері права.

  Віталій Бурбика
  кандидат юридичних наук, Сумська районна державна адміністрація

  Пропозиції

  щодо навчального процесу ОПП «Медичне право»

  У зв’язку з появою нових медичних технологій, які дуже часто використовуються  закладами охорони здоров’я (наприклад, реанімаційні технології, допоміжні репродуктивні технології, клітинні технології і т. п.). для того щоб запропонувати найкраще рішення з поставлених клієнтом питань, лікарю помимо того, що необхідно розуміти особливості цих технологій, ще й потрібно досконало знати законодавство, а також розбиратися в біоетичних проблемах, які супроводжують впровадження нових технологій в цих сферах. Ці знання є досить специфічними, об’ємними та потребують відповідної навчальної підготовки яка в  сучасних  умовах є досить великою проблемою. Відповідно, лікар все частіше змушений звертатись за допомогою в роз’ясненні тієї чи іншої ситуації до юристів.

  Саме тому, запровадження спеціалізованої освітньої програми для підготовки юристів в сфері медичного права є досить актуальною. Відповідно в навчальному плані прошу врахувати необхідність набуття знань з питань організації, ліцензування та діяльності  медичного закладу.


  Оксана Мелеховець
  кандидат медичних наук, ТОВ «Сумська клініка лазерної медицини»

                                                                                                                         Рецензії

  Віктор Олександрович Кібець

  Начальник територіального управління Державної судової адміністрації України
  у Сумській області,
  Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук

  Володимир Іванович Поцелуєв

  Головний лікар Сумської центральної лікарні, кандидат медичних наук.

  Євген Юрійович Соболь

  завідувач кафедри державно-правових дисциплін
  та адміністративного права
  Центральноукраїнського державного педагогічного університету
  імені Володимира Винниченка

  Тетяна Михайлівна Міщенко

  Заступник директора Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, кандидат юридичних наук

  Рецензія

  на освітньо-професійну програму"Правознавство" спеціальності 081 Право

  освітній ступінь "Магістр"

  Юлія Артурівна Джепа

  Суддя Господарського суду Сумської області, кандидат юридичних наук

  Рецензія

  на освітньо-професійну програму"Правознавство" спеціальності 081 Право

  освітній ступінь "Магістр"