КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Ільченко Олександр Васильович

Кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри Адміністративного, господарського права та фінансово - економічної безпеки
ННІ права Сумського державного університету

Розташування: К3-201А

E-mail: o.ilchenko@yur.sumdu.edu.ua

Кобзева Тетяна Анатоліївна

доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права, Сумського державного університету

Старинський Микола Володимирович

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права Сумського державного університету

Розташування: кабінет К3-406
E-mail:
t.kobzeva@yur.sumdu.edu.ua

Розташування: кабінет К3-208

E-mail:

o.horban @yur.sumdu.edu.ua

Розташування: кабінет К3-219
E-mail:
n.starynskyi@uabs.sumdu.edu.ua

Миргород Валерія Валеріївна

кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту права з наукової роботи, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету.

Михайловська Євгенія Володимирівна

Доктор філософії права (PhD), асистент, заступник завідувача кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права, Сумського державного університету.

Руденко Людмила Дмитрівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки, керівник юридичної клініки СумДУ, адвокат (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000732 від 04.03.2021 року)

Розташування: кабінет К3-219

E-mail:
v.myrhorod@yur.sumdu.edu.ua

Розташування: кабінет К3-219

E-mail:
ye.mykhailovska@yur.sumdu.edu.ua 

Розташування: кабінет К3-219

E-mail:

l.rudenko@uabs.sumdu.edu.ua

Глущенко Наталія Володимирівна

Доктор філософії зі спеціальності 081 «Право», старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права Сумського державного університету.

Горобець Надія Сергіївна

доктор філософії з права, викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права Сумського державного університету

Каріх Ігор Володимирович

Кандидат політичних наук, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету

Розташування: кабінет К3-219
E-mail:
n.gluschenko@yur.sumdu.edu.ua
Розташування: кабінет К3-219
E-mail:
ns.andriychenko@yur.sumdu.edu.ua

Розташування: кабінет К3-211

E-mail:
i.karikh@yur.sumdu.edu.ua

Колеснікова Марія Вікторівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права Сумського державного університету

Шлапко Тетяна Вікторівна

к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету

Розташування: кабінет К3-219
E-mail:
m.kolesnikova@yur.sumdu.edu.ua
Розташування: кабінет К3-220
E-mail:
t.shlapko@uabs.sumdu.edu.ua