КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Обличчя освітньої професійної програми 081 «Право»

Гарант освітньої програми – к.ю.н., доцент Л.Д. Руденко

Освітньо-професійна програма 081 «Право» грунтується на вивченні здобувачами вищої освіти міжнародної та загальноєвропейської  практики у сфері юриспруденції з поглибленим вивченням норм адміністративного законодавства, сучасній проблематиці адміністративного права і процесу, судочинства та медіації, конституційного права і процесу, цивільного права і процесу, кримінального права і процесу, трудового права і права соціального забезпечення, які складають перелік обов’язкових компонентів освітньої програми, з удосконаленням і розширенням переліку вибіркових дисциплін. Практичне втілення набутих знань, умінь та навичок здійснюється шляхом залучення здобувачів вищої освіти до виконання науково-дослідних та грантових проєктів, участі у міжнародних програмах академічної мобільності. 

На базі Навчально-наукового інституту права працює юридична клініка СумДУ та Науково-консультаційний центр правових досліджень, до роботи яких активно залучаються здобувачі вищої освіти для проходження виробничої практики та під час надання безкоштовної правової допомоги населенню. У студентів є можливість проходження виробничої практики на таких базах практики як:  Сумський окружний адміністративний суд та Господарський суд Сумської області; Головне управління ДПС у Сумській області; Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України; Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області;  Адвокатське бюро «Грицик», Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області та інших державних установах.

 

MAZ01526