КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

У період з 30 січня по  06 лютого 2023 року  доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Колеснікова Марія Вікторівна брала активну участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації (вебінару) на тему: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського союзу та Україні».

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, в м. Люблін (Республіка Польща). Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) передбачало 1,5 кредити ЄКТС (45 години), з яких 12 год. – лекції, 20 год. – практичні заняття, і 13 год. – самостійна робота з дисциплін «Сучасні проблеми адміністративного права та процесу» та «Адміністративно-процесуальне право».

 430