КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Викладачі кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки у період з 12.02. 2022 р. до 20.03.2022 р. пройшли науково-педагогічне стажування, організоване Фундацією «Зустріч» (Польща. м. Краків), кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету м. Краків, Центром розвитку кар’єри ГО «Соборність», Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти:

доцент, к.ю.н., доц. Руденко Л. Д. – за програмою «Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience» (6 кредитів ECTS) та розробила навчальний проект за темою: «Legal Clinical Education in the Conditions of Digitalization (Юридична клінічна освіта в умовах цифровізації)», серія та реєстраційний номер сертифікату SZFL-001837 від 20.03.2022 р.

доцент, к.ю.н., доц. Колеснікова М. В. – за програмою «Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience» (6 кредитів ECTS) та розробила навчальний проект за темою: «Mediation as a Means of Resolving Administrative Disputes (Медіація як засіб вирішення адміністративних спорів)», серія та реєстраційний номер сертифікату SZFL-001619 від 20.03.2022 р.

 371