КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Марія Колеснікова у період з 17.05.2021 до 26.05.2021р. взяла участь у підвищенні кваліфікації на тему: «Кількісні та якісні соціологічні методи у роботі науковців» та отримала відповідний сертифікат.

Під час навчання були досягнуті наступні результати: уміння здійснювати дослідження із застосуванням відповідних соціологічних методів, розуміння принципів використання основних методів збору, обробки та аналізу соціологічної інформації, знання основних можливостей кількісного вимірювання складних соціальних явищ, уміння розробляти інструментарій дослідження (анкетування, фокус-групові інтерв’ю), здатність застосовувати результати соціологічних досліджень у власних аналітичних матеріалах, наукових статтях, грантових заявках тощо.

 317