КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Марія Колеснікова у період з 11.11.2017 до 11.11.2022 р. взяла участь у підвищенні кваліфікації на тему: «Сучасні проблеми адміністративного права та процесу» та отримала відповідний сертифікат.

Під час навчання були досягнуті наступні результати: здатність впроваджувати зарубіжний досвід у навчальну діяльність, організація якісної науково-інноваційної роботи та оприлюднення результатів у рецензованих наукових виданнях, розуміння порядку проведення акредитації освітніх програм, уміння збирати, узагальнювати, структурувати і систематизувати інформацію, дані, які необхідні для дослідження, уміння здійснювати дослідження із застосуванням відповідних наукових методів та підходів.

 410