КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Доктор філософії права, асистент, заступник завідувача кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Михайловська Євгенія Володимирівна у період з 20.06.2017 р. до 20.06.2022 р. взяла участь у підвищенні кваліфікації на тему «Організаційно-правові засади діяльності та юридичне діловодство в органах публічної влади» та отримала відповідне свідоцтво.

Під час навчання були досягнуті наступні результати: уміння використовувати інформаційні інструменти та комунікаційні технології для створення навчальних об’єктів у дистанційному курсі, уміння застосовувати засоби Microsoft (Word, Excel) для організації та контролю знань студентів, розуміння порядку проведення акредитації освітніх програм, здатність впроваджувати зарубіжний досвід у навчальній діяльності, уміння використовувати англійську мову як засіб спілкування у різних сферах мовленнєвої діяльності, та організація якісної науково-інноваційної роботи і та оприлюднення результатів у рецензованих наукових виданнях.

 359