КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Виробнича практика здобувачів вищої освіти, це невід’ємна складова навчального процесу, оскільки практична підготовка спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих магістрантами за час навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної практичної ситуації в галузі юриспруденції.

19 січня 2022 року відбувся успішний захист звітних документів за результатами проходження виробничої практики.

Захист звітної документації за результатами проходження виробничої практики приймала комісія у складі 3 осіб, а саме: доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Кобзєва Тетяна Анатоліївна, заступник директора ННІ права із питань практики та працевлаштування, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства Денисенко Сергій Іванович та керівник виробничої практики від навчального закладу, доктор філософії за спеціальністю 081 «Право», асистент, заступник завідувача кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Михайловська Євгенія Володимирівна.

Під час захисту звітної документації студенти презентували результати проходження виробничої практики, розповіли про отриманий досвід практичної діяльності у сфері права, набуті навички і вміння щодо проєктування  юридичних документів, уміння комунікації з іншими людьми та інше.

Незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію в країні, та воєнний стан, здобувачі вищої освіти, успішно справилися із поставленими завданнями виробничої практики, комісія відмітила, високий рівень підготовки студентів, креативність та здібності до ораторського мистецтва під час захисту звітної документації за результатами проходження виробничої практики.

Вітаємо наших здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Правознавство» з успішним захистом звітних документів за результатами проходження виробничої практики!

 328