Акредитація ОП “Медичне право”

Відповідно до Наказу Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти від 20 жовтня 2020 року № 1604-Е, в термін від 28 по 30 жовтня 2020 року включно буде проводитись акредитаційна експертиза за спеціальністю «081 Право» освітньої програми “Медичне право” за другим рівнем вищої освіти. Прохання усіх учасників освітнього процесу прийняти активну участь у акредитації.  280 

 280