КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Миргород Валерія Валеріївна

кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту права з наукової роботи, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету.

заступник завідувача кафедри з наукової діяльності

Михайловська Євгенія Володимирівна

Доктор філософії права (PhD), асистент, заступник завідувача кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права, Сумського державного університету.

заступник завідувача кафедри з інформаційної діяльності

Руденко Людмила Дмитрівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки, керівник юридичної клініки СумДУ, адвокат (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000732 від 04.03.2021 року)

заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної діяльності

Розташування: кабінет К3-219

E-mail:
v.myrhorod@yur.sumdu.edu.ua

Розташування: кабінет К3-219

E-mail:
ye.mykhailovska@yur.sumdu.edu.ua 

Розташування: кабінет К3-219

E-mail:

l.rudenko@uabs.sumdu.edu.ua

Глущенко Наталія Володимирівна

заступник завідувача кафедри з дистанційної роботи

Горобець Надія Сергіївна

доктор філософії з права, викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права Сумського державного університету

заступник завідувача кафедри з міжнародної роботи

Горбань Олександр Павлович

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права Сумського державного університету

заступник завідувача кафедри з медіа діяльності

Розташування: кабінет К3-219
E-mail:
n.gluschenko@yur.sumdu.edu.ua
Розташування: кабінет К3-219
E-mail:
ns.andriychenko@yur.sumdu.edu.ua

Розташування: кабінет К3-208

E-mail:

o.horban @yur.sumdu.edu.ua

Колеснікова Марія Вікторівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права Сумського державного університету

заступник завідувача кафедри з виховної роботи

Розташування: кабінет К3-219
E-mail:
m.kolesnikova@yur.sumdu.edu.ua